Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

De Pré geeft meer waarde aan groen

Du Pré Groenprojecten uit Helmond geeft meer waarde aan groen. Om dit aan tonen hebben ze bewust voor het certificaat Groenkeur Groenvoorziening gekozen Het bedrijf heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan en wil dit ook laten zien. We gingen in gesprek met Twan Janssens van Du Pré Groenprojecten over de keuzes die het bedrijf maakt en overhandigen deze nieuwe…

Lees verder >

Bureau Erkenningen en Groenkeur onderzoeken mogelijke fusie

Stichting Bureau Erkenningen en Stichting Groenkeur onderzoeken de mogelijkheid tot een fusie per 1 januari 2022. Beide stichtingen zijn erkend en bekend van het beheren van persoons- en bedrijfscertificaten (schemabeheer) binnen het groene domein. Door samen te gaan in één stichting onder de naam ‘Groene Erkenningen’, kan een grotere en meer robuuste organisatie ontstaan. De samenwerking biedt eveneens extra’s aan…

Lees verder >

Groei én nieuwe initiatieven in 2020

Het bestuur van Stichting Groenkeur heeft tijdens de vergadering van 25 juni jl. zowel de jaarrekening als het jaarverslag 2020 goedgekeurd. De stichting staat er gezond voor en daarom kon de deelnemersbijdrage 2021 worden verlaagd. Daarnaast is Groenkeur er bijzonder trots op de groei én nieuwe initiatieven in 2020. Alle Groenkeur-certificaten groei lieten zien. In een jaar waarin het coronavirus…

Lees verder >

HSM nieuwe deelnemer voor sportvelden met Groenkeur

HSM is een nieuwe deelnemer voor Groenkeur Groenvoorziening, ook sportvelden kunnen onder Groenkeur onderhouden worden. In aanbestedingen voor sportvelden wordt steeds vaker naar Groenkeur-certificering gevraagd. Voor de Hollandsche Sportveldenonderhouds Maatschappij (HSM) in Woudrichem de reden om het certificeringstraject aan te gaan en zich in 2020 te laten certificeren. Omdat Groenkeur-certificering niet voor elk bedrijf is weggelegd, heeft Groenkeur meerwaarde voor…

Lees verder >

Duurzaam en circulair werken binnen Groenkeur

Afgelopen maanden hebben thema’s duurzaam en circulair werken binnen Groenkeur ruim de aandacht gekregen. Allereerst in een daarvoor speciaal in het leven geroepen klankbordgroep op 21 april. En vervolgens in een gezamenlijke bijeenkomst van het college en het bestuur op 25 mei., zij gingen aan de slag met persona’s die kozen voor het opnemen van duurzaamheid in de basisnorm. Om…

Lees verder >

Pilot-cursus Inspecteur NEN 2767 groen deze zomer

Op dinsdag 29 juni start de pilot-cursus Inspecteur NEN 2767 groen. Tijdens deze pilot gaan we ervaringen opdoen om na de zomer de definitieve cursus te kunnen presenteren. Deze cursus bestaat uit vier cursusdagen eind juni en begin juli. Op het programma staan de volgende onderwerpen: theorie NEN 2767, praktijkdag Bomen, praktijkdag overig groen, rapporteren en meerjarenonderhoudsplan. Inspelen op trends…

Lees verder >

Tree-O-Logic biedt grip op bomen

In Harskamp op de Veluwe zetelt het groene adviesbureau Tree-O-Logic. Het bureau staat onder leiding van Bernard Flier. Een bekende achternaam als we over het vakmanschap op het gebied van bomen praten. Een familiebedrijf dat zijn oorsprong kent in de boomverzorging, maar zich volledig heeft gespecialiseerd in het regie voeren op het complete bomenbeleid en -beheer van hun opdrachtgevers. DATA…

Lees verder >

Projectenparade met Groenkeur-ondernemers

Vol trots lazen wij in Stad+Groen de vier uitgelichte projecten in de openbare ruimte. Bij alle projecten zijn Groenkeur-aannemers betrokken: Agterberg, Donker Groep, Krinkels. Bovendien is bij één project het plantmateriaal geleverd door Groenkeur-teler Olaf Nijenkamp. Mooi om te zien hoe ieder op eigen wijze samen met de opdrachtgever een bijdrage levert aan een duurzame leefomgeving. Lees het volledige artikel.

Lees verder >

Prestatiecontracten: leren loslaten …

Het kunnen managen van prestatiecontracten vergt speciale competenties van zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers. Het opstellen van een goed prestatiecontract blijkt een heuse uitdaging te zijn.  Vakblad Stad+Groen legde het oor te luister bij contractmanager ruimtelijke uitvoering van de gemeente Tilburg Marjolijn Bons én bij Groenkeur-opdrachtnemer Brouwers Groenaannemers. Groenkeur-ondernemers Groenaannemer Eijkelboom en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gingen Brouwers al voor met het afsluiten van contracten voor het…

Lees verder >

Duurzaam en circulair werken

Woensdag 21 april kwam de Klankbordgroep Duurzaam en circulair werken binnen Groenkeur voor de tweede keer bijeen. De leden bespraken welke plaats duurzaam en circulair werken moet krijgen binnen de Groenkeur-richtlijnen. Vanuit Groenkeur is een aantal opties voorgelegd. Deze variëren van het overlaten van de invulling van beide thema’s door de deelnemers tot het ontwikkelen van een schema voor koplopers….

Lees verder >

Boomspecialisten van Flier

Bij Groenkeur kregen we het vernieuwde certificaat Boomverzorging van Flier Boomspecialisten B.V. binnen. Een nieuwe naam stond erop vermeld én we zagen een nieuw logo op de website. Alle reden om een bezoek te brengen in Harskamp, bij bedrijfsleider Martina Verwijs en communicatie- & marketingmedewerker Hilde Flier. Boomspecialisten In 1997 startte Kees Flier zijn eigen boomverzorgingsbedrijf. Hij had als 23-jarige…

Lees verder >

Hoogheemraadschap en gemeente Lansingerland samen aan zet

De gemeente Lansingerland en het Hoogheemraadschap Schielanden en Krimpenerwaard zetten gezamenlijk een aanbesteding in de markt. Kleurkeur speelt hierin een hoofdrol. Daarom ging een redacteur van NWST op pad voor ons. Nancy Meijer, beleidsadviseur watersystemen bij het hoogheemraadschap, is dan ook zeer enthousiast over dit soort samenwerking met gemeentes. ‘Door het onderhoud aan water en oevers in gemeentes te combineren…

Lees verder >

Juiste keuzes bij verduurzamen leefomgeving

Groenkeur-bedrijven zien vergroenen en zorgen voor een duurzame leefomgeving ook als hun verantwoordelijkheid. Opnieuw staan drie Groenkeur-ondernemers in de schijnwerpers in de print en digitale editie van Tuin&Landschap. Aan het woord komen Henk Werner, Laura Kleinsman en Mark de Jager.  Lees het hele artikel Groenkeur-bedrijven bieden oplossingen voor een duurzame toekomst.

Lees verder >

Een progressief kabinet biedt kansen

Deze week verschijnt de column ‘Een progressief kabinet biedt kansen’ in het digitale magazine Biind. Hierin overpeinst onze directeur Dick Oosthoek de mogelijkheden van een nieuw kabinet en de gemeenteraadverkiezingen in 2022. Een kanteling naar het uitwerken van een vernieuwend beleid en nieuwe afspraken lijkt mogelijk. Een aantal partijen bepleiten een groene, gezonde leefomgeving. En Zij hebben dit vastgelegd in…

Lees verder >

KLIC-meldingen gaan digitaal

Ben je een ondernemer die machinale graafwerkzaamheden uitvoert? Dan ben je verplicht om vooraf een KLIC-melding te doen bij het Kadaster. Vanaf 1 april 2021 ben je wettelijk verplicht alle ontvangen informatie over de ligging ondergrondse kabels en leidingen digitaal op de graaflocatie te kunnen tonen. Dit kan met een viewer via een laptop, tablet of smartphone. Ook is er…

Lees verder >

Verplicht groene maatregelen bij woningbouw

Bouwers en natuur- en milieuorganisaties doen gezamenlijke oproep verplicht groene maatregelen bij woningbouw De komende tien jaar krijgt Nederland er bijna een miljoen woningen bij. Bouwers, banken, ontwikkelaars en natuur- en milieuorganisaties maken zich zorgen over de leefbaarheid van steden en het verlies van biodiversiteit. De organisaties zien volop kansen om steden en dorpen te vergroenen, zodat natuur meer ruimte…

Lees verder >

RI&E op orde? Inspectie controleert

Inspectie SZW controleert aanwezigheid RI&E in de groenbranche ​Inspectie SZW controleert in april steekproefsgewijs de aanwezigheid van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) bij hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven. Koninklijke VHG is hiervan mondeling op de hoogte gesteld. Heeft u personeel (ook uitzendkrachten, stagiaires en/of flexwerkers) in dienst? Dan bent u er verantwoordelijk voor dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. Als…

Lees verder >

100ste Groenkeur boomverzorgings certificaat

Groenkeur blijft groeien. Het 100ste Groenkeur boomverzorgings certificaat is een feit en in handen van Bruin Groenvoorziening uit Burgerbrug. Het is een veelzijdig bedrijf dat zich bezighoudt met werkzaamheden in de boomverzorging en groenvoorziening in de breedste zin van het woord. Het ontwerpen en realiseren van een particuliere tuin of het renoveren van een openbaar park in een grote stad,…

Lees verder >

Kleurkeur cursussen gaan door tijdens corona

De Kleurkeur-cursussen basis en gevorderde gaan door tijdens corona. Deze vinden nu door de coronamaatregelen alleen online plaats. Hierdoor is het niet mogelijk om aansluitend examens af te nemen. En dit betekent dat de cursisten nog geen Kleurkeur-certificaat in handen hebben. Om we niet willen dat deelnemers aan Kleurkeur-cursussen tijdens corona vertraging oplopen in het certificeringsproces, heeft het College van…

Lees verder >

IPM Tool ook voor sportvelden

IPM Tool ook voor sportvelden. In de Glastuinbouw is Integrated Pest Management (IPM) een zeer bekende en al lang gebruikte methode. In het sportveldonderhoud zijn we hier nog ervaring mee aan het opdoen. Het is altijd handig om bij sectoren een kijkje te nemen die al verder zijn en daarvan te leren. De Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC) heeft gezamenlijk…

Lees verder >

Conditiemeting 2767 Groeninspecteurs komen eraan

Conditiemeting 2767 groen In 2017 is NEN 2767-1 Conditiemeting gebouwde omgeving gepubliceerd. De norm betreft de methodiekomschrijving voor de technische beoordeling van zowel infra als gebouwen. Voor beide sectoren is tevens een dataset voorhanden met bouwdelen en gebrekenlijsten ter ondersteuning van inspecties. Voor een aantal disciplines zijn specifieke uitwerkingen in voorbereiding of inmiddels gerealiseerd. Het gaat dan om waterkeringen, monumenten,…

Lees verder >

ABN AMRO gebruikt GSES om Groenvoorzieners te selecteren

Groenkeur deelnemers staan allemaal op het GSES platform geregistreerd. Het GSES systeem is een wereldwijde standaard, een methode dat bedrijven en organisaties meet op duurzaam en circulair ondernemen. De GSES methodiek ondersteunt dit met het online GSES platform. Op dit platform hebben organisaties een eigen Sustainability Dashboard en kunnen zij online assessments doen en validaties / externe audits aanvragen of…

Lees verder >

Aanbestedingen met Kleurkeur

De aanbestedingen waarin Kleurkeur voorkomt zijn in opkomst. Na de implementatiefase in 2020, is het jaar 2021 gestart met de verbeterde richtlijn Add-on Kleurkeur. In de gemeente Lansingerland is de opdracht voor ecologisch maaibeheer recent gegund. In de gemeente Den Haag staat tot 1 april 2021 een aanbesteding open. De scope van deze aanbesteding betreft alle maaiwerkzaamheden (gazononderhoud, ruiggrasonderhoud en…

Lees verder >

100ste BRL Boomverzorging in aantocht

Groenkeur groeit door. Er zijn nu 99 deelnemers met de Beoordelingsrichtlijn (BRL) Boomverzorging. De 100ste deelnemer met de BRL Boomverzorging is in aantocht. Bedrijven die voldoen aan de eisen van de BRL Boomverzorging staan voor kwaliteit, vakmanschap en veiligheid. Stuk voor stuk specialisten op hun vakgebied. Een groot aantal aanbestedende diensten weet dit te waarderen en schrijft de BRL Boomverzorging…

Lees verder >

Webinar ‘Duurzaam ondernemen loont!

Op donderdag 18 februari van 15:00 tot 16:00 uur organiseert Rabobank het webinar ‘Duurzaam ondernemen loont!’ Het animo voor duurzame producten blijft groot en vraag naar de Rabo Impactlening groeit zelfs. Dit jaar geen Impactlunch, maar een webinar waarbij Rabobank met Sustainalize stil staat bij verschillende ontwikkelingen op duurzaamheidsgebied. Welke trends zijn er in Europa en hoe kun je dit…

Lees verder >

Circulair werken? Het versnellingshuis helpt

Versnellingshuis, het platform waar circulair Nederland vraag en aanbod koppelt   Het is de week van de circulariteit. Circulair ondernemen is niet eenvoudig. Zeker niet als je niet goed weet waar te beginnen of hoe je volgende stap eruit moet zien. Precies daarom is er Het Versnellingshuis. Een initiatief van onze partner MVO Nederland. Bij hen vind je experts en…

Lees verder >

Stichting Groenkeur gaat samenwerken met Steenbreek

Stichting Groenkeur gaat samenwerken met Stichting Steenbreek. ‘De samenwerking met Steenbreek biedt ons een uitstekende gelegenheid om in contact te komen met bestuurders. Wij kunnen zo ook duidelijk maken wat Groenkeur voor hen kan betekenen’, zegt Groenkeur-directeur Dick Oosthoek. Stichting Steenbreek maakt zich bovendien al jaren hard voor vergroening van de leefomgeving . Zij heeft een groot netwerk opgebouwd. Dit…

Lees verder >

Wij feliciteren 100-jarige Weijtmans

Wij feliciteren de 100-jarige Boomrooierij Weijtmans. De core business bestaat uit bomen rooien en snoeien. Door continu duurzaam en innovatief te denken zijn zij voorbereid op de toekomst. Een toekomst waarin duurzaam denken en doen hoog in het vaandel staan. Goed opgeleide ETW-ers (European Tree Workers) en ETT-ers (European Tree technicians) gaan dagelijks aan de slag om bomen te rooien…

Lees verder >

Kentekenplaat verplicht voor trekkers

De maximumsnelheid voor landbouwvoertuigen wordt verhoogt van 25 naar 40 km/u en deze voertuigen mogen op de provinciale weg rijden. Daarom moeten agrarische voertuigen die op de openbare weg komen geregistreerd worden en wordt een kentekenplaat verplicht voor trekkers. Deze maatregel geldt natuurlijk ook voor groenondernemers die met deze voertuigen de weg opgaan. De achterliggende gedachte van de snelheidsverhoging is…

Lees verder >

Innovatief werkgeverschap Van Wijlen

‘MVO is een breed begrip, want het heeft bijvoorbeeld betrekking op de omgang met personeel maar ook op verduurzaming van je bedrijfsvoering. Begin klein, maar ga wel aan de slag!’, zegt Groenkeur-ondernemer Bart van Wijlen van Aannemersbedrijf Van Wijlen uit Sprang-Capelle in een interview dat hij had met Innovatief Werkgeverschap. Dit is een groep Brabantse mkb-ondernemers die vernieuwende oplossingen inzetten…

Lees verder >

Groenkeur-afdracht 2021 omlaag

Het aantal deelnemers van Stichting Groenkeur blijft groeien. De financiële basis is hierdoor gezond. Als stichting hebben wij geen winstoogmerk en willen wij niet onnodig reserveren. Daarom heeft het bestuur besloten om de bijdragesystematiek voor 2021 aan te passen, waardoor de Groenkeur-afdracht 2021 omlaag gaat. Hierdoor kunnen wij de bijdrage verlagen en zo financiële middelen teruggeven aan onze deelnemers. De…

Lees verder >

Kleurkeur officieel een keurmerk!

Het College van Deskundigen van Stichting Groenkeur heeft op 1 december 2020 besloten Kleurkeur definitief vast te stellen als add-on op de beoordelingsrichtlijn Groenvoorziening. Dankzij dit besluit is Kleurkeur nu een keurmerk, waarvan de kwaliteit is geborgd met een onafhankelijke toetsing. Het nieuwe schema geldt vanaf 1 januari 2021. Dit is een belangrijke stap in het verduurzamen van onze leefomgeving….

Lees verder >

College van Deskundigen: Kleurkeur 2021

Het College van deskundigen van Groenkeur vergaderde op 1 december, opnieuw online. Het vervolg van Kleurkeur na de implementatiefase was een belangrijk agendapunt. Deze fase loopt namelijk eind 2020 af. De vraag aan het College was om Kleurkeur 2021 vast te stellen en de toekomstige werkwijze. Dit naast vele andere onderwerpen. Kleurkeur-cursussen Tijdens de implementatiefase is onder meer het draagvlak…

Lees verder >

Star Landscaping, jongste loot van Groenkeur

Aan ambitie ligt het niet. Onlangs kregen we het aanmeldingsformulier binnen van Wouter van Gent. Sinds vijf jaar trotse eigenaar van Star Landscaping, de jongste loot van Groenkeur. Aan de rand van de Maas in Katwijk bezoekt onze directeur Dick Oosthoek deze jonge ondernemer. Het kantoor wordt nu nog gedeeld met het woonhuis. De bedoeling is echter dat het pand…

Lees verder >

Ondernemers zijn trots op Groenkeur-certificaat

In de digitale en printuitgave van de vakbladen Tuin&Landschap  en de Boomkwekerij staan drie Groenkeur-ondernemers uit verschillende vakgebieden in de spotlights. Wat hen bindt, is  het leveren van duurzame kwaliteit, vakmanschap en trots op hun Groenkeur-certificaat. Lees het volledige artikel Het gaat er om de kwaliteitsstandaard hoog te houden

Lees verder >

Engelsman 85 jaar Haagse kwaliteit

Engelsman Hoveniers staat voor 85 jaar Haagse kwaliteit. Het is 85 jaar geleden dat de overgrootvader van de huidige eigenaar André Engelsman besluit in de woelige crisisjaren voor zichzelf te gaan beginnen. Hij start in het centrum van Den Haag met de handel in bloemen en planten. Zijn schoonzoon Cees Engelsman gaat over tot het vestigen van meerdere vaste verkooppunten….

Lees verder >

Verdiepen in Ecologisch beheer

Ecologisch bermbeheer staat in de publieke belangstelling. Een goede zaak natuurlijk, want zo kunnen we ons natuurlijk kapitaal versterken. Dan is het ook belangrijk om je te verdiepen in Ecologisch beheer van bermen en grasstroken. Dit is ook een van de redenen waarom Groenkeur de richtlijn Kleurkeur samen met de Vlinderstichting heeft ontwikkeld. Ecologisch beheren van bermen en grasstroken is…

Lees verder >

Column: Overvraag ik?

Biind is een digitaal platform voor de fysieke leefomgeving. Groene onderwerpen komen hier regelmatig aan bod. Onze directeur draagt dit keer bij in een unieke printversie van Biind met een column ‘Overvraag ik?’ Het magazine verschijnt voor het eerst niet alleen digitaal, maar komt ook in print uit. Wel zo fijn om thuis op de bank het blad te kunnen…

Lees verder >

Integrated Pest Management bij beheer sportvelden

Op donderdag 19 november van 10:00-11:30 uur organiseert branchevereniging BSNC het webinar Meerwaarde van Integrated Pest Management bij pesticidevrij beheer van sportvelden. Centraal in dit webinar staat het beheersen van schade door onkruiden, ziekten en plagen op sportvelden door een combinatie van cultuurtechnische en biologische methoden en zo weinig mogelijk inzet van synthetische gewasbeschermingsmiddelen. Onderhoud sportvelden Beheerders van grassportvelden binnen…

Lees verder >

Leidraad beheer reuzenberenklauw

Op 29 oktober lanceerden Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en Landschapsbeheer Flevoland de ‘Leidraad beheer reuzenberenklauw’. Deze plant staat sinds 2017 op de Unielijst van invasieve exoten. Dit houdt in dat lidstaten van de Europese Unie de plicht hebben om deze soort in de natuur op te sporen, te verwijderen en op dusdanige manier te beheren om verspreiding te…

Lees verder >

Binder, Ambassadeur onaangekondigde controle

Sinds 2016 kunnen de deelnemers van Groenkeur onverwachte controles verwachten. Onlangs bezochten de vakdeskundigen Binder Groenprojecten. Eén van onze dakgroenspecialisten met het certificaat BRL Dak en Gevelbegroening. Binder benut de onaangekondigde controle als ambassadeur van hun bedrijf. De deelnemers van Groenkeur krijgen jaarlijks audits door een onafhankelijke certificatie-instelling (CI). Zij controleren dan het managementsysteem dat ervoor zorgt dat de kwaliteitscyclus…

Lees verder >

Trooi zorgt voor veiligheid en groen bij het spoor

De Groenkeur-bedrijven zijn zeer verschillend wat achtergrond en ontstaansgeschiedenis betreft. Trooi B.V. is een jong bedrijf dat begonnen is met het plaatsen van veiligheidshekwerken langs het spoor. Zo kun je tientallen kilometers van die wit-rode planken aantreffen, die door hen zijn aangebracht om de veiligheid bij werkzaamheden te waarborgen. Voor het aanbrengen van deze hekwerken werden mensen ingeleend die onder…

Lees verder >

Enquête Ecologisch Bermbeheer onder Kleurkeur

In 2019 zijn de richtlijnen Ecologisch Bermbeheer onder de naam Kleurkeur gepresenteerd. In 2020 zijn door een groot aantal opdrachtgevers en aannemers cursussen Kleurkeur gevolgd. Die hebben hun eerste ervaringen in de praktijk opgedaan. De eerste bedrijven zijn geaudit op dit onderdeel. Om tot een definitieve invulling te komen van Ecologisch Bermbeheer wil het College van Deskundigen van Groenkeur met…

Lees verder >

Première : Ecologisch Bermbeheer

Premiere : docu Ecologisch Bermbeheer in beeld In januari 2021 staat de Infratech gepland en daar komt ecologisch bermbeheer in beeld. Op deze beurs laten leveranciers en dienstverleners zien wat ze in huis hebben om de infrastructuur van Nederland in goede conditie te houden. Deze beurs kan nog wel wat groen gebruiken. In het afgelopen jaar hebben De Vlinderstichting en…

Lees verder >

Webinar opleidingen groene daken en gevels

Stichting Groenkeur en de opleider IPC Groene Ruimte organiseerden het webinar: ‘Vernieuwde opleidingen groene daken en gevels’ op donderdag 1 oktober. Dick Oosthoek besprak de doelstellingen en de toegevoegde waarde van deze Vernieuwde opleidingen. Johan van Apeldoorn en Mattijs van Dalen van IPC Groene Ruimte gaven uitleg over de leerlijn, de programma’s en de structuur van de opleidingen en certificeringen….

Lees verder >

Tool voor gunningscriteria

Als aanbestedende dienst is het zoeken naar een goede invulling van de gunningscriteria. Die criteria moeten duidelijk zijn en goed te meten. Vanaf heden is de Handreiking Tool voor bepaling gunningscriteria (v/h De EMVI-TOOL’) beschikbaar. Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen Nevi en de brancheorganisaties BNA, Cumela, MKB INFRA en Techniek Nederland. Deze tool biedt de…

Lees verder >

De Bie Buitenwerken, nieuw en toch vertrouwd

Bij Groenkeur werd een nieuwe deelnemer aangekondigd door de certificatie-instelling. Maar niets bleek minder waar. Het voormalige Holland Groenwerken is omgedoopt naar De Bie Groen. Daar willen we meer van weten. Onze directeur toog naar Velserbroek om het naadje van de kous te weten te komen. Hij ging in gesprek met de directeuren: Joke van der Aar en Erik Muller….

Lees verder >

Cursus ‘Veilig werken op hoogte’

Tot voor kort was veilig werken op hoogte onderdeel van de Groenkeur-certificaten voor de medewerkers Dak- en Gevelbegroening. Op verzoek van de deelnemers en bedrijven is echter bij het vernieuwen van de opleidingen besloten om dit onderdeel apart aan te bieden. Het gaat erom dat groenprofessionals zich bewust zijn van veiligheid en het bijbehorende gedrag. In de ‘Veilig op 1-week’ van 14…

Lees verder >

Verheij Integrale groenzorg; doeners die denken

In 2020 is het 35 jaar geleden dat Dick Verheij met zijn hovenierswerkzaamheden startte. Het was de bedoeling om dit moment in juli te markeren in combinatie met de opening van het nieuwe kantoor in Sliedrecht. “Dit kan nu niet en daarom nodigen wij onze relaties nu afzonderlijk uit. Zo hebben we meer persoonlijk contact en dat vind ik erg…

Lees verder >

GWW Totaal laat meerwaarde Groen(keur) zien

Het magazine GWW Totaal heeft deze maand als thema de openbare ruimte. Vanuit verschillende perspectieven zijn interessante verhalen geschreven over het toekomstig beheer van onze leefomgeving. De redactie van GWW Totaal laat de meerwaarde van groen(keur) zien. Met de bekendmaking vandaag door het WNF dat de natuur zwaar te lijden heeft, is het nog belangrijker om ons steentje bij te…

Lees verder >

Stichting Groenkeur voldoet aan NEN-eisen NTA 8813

Stichting Groenkeur voldoet aan de NEN-eisen uit de NTA 8813 en daar zijn wij heel trots op. Wij hebben onze processen voor schemabeheer goed op orde, concludeert de auditor. Hij heeft dan ook geen verbeterpunten kunnen vinden. NEN, de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut,  heeft in de NTA 8813 eisen aan ontwikkeling en beheer van schema’s voor conformiteitsbeoordeling door onafhankelijke…

Lees verder >

Standaardlijst Nederlandse namen van cultuurplanten

Op 28 augustus overhandigde Maarten Loeffen van Vereniging Stadswerk Nederland de eerste standaardlijst van Nederlandse namen van cultuurplanten aan Floriade-directeur Pieter Cloo. Dit deed hij tijdens een bijeenkomst van de beplantingscommissie voor de Floriade Expo 2022. Specialisten van Naktuinbouw en de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen stelden deze unieke lijst samen. De lijst is een lang gekoesterde wens van veel…

Lees verder >

Groenkeur-persoonscertificaten op papier van bermgras

Op 3 augustus verraste Groenkeur-directeur Dick Oosthoek de heren Erik Bor en Gjalt Kootstra tijdens hun boomwerkzaamheden. Deze vakmannen werken voor de Koninklijke Ginkel Groep en hebben het hercertificeringsexamen Boom Veiligheid Controleur (BVC) behaald. Zij waren de eersten die het examen digitaal hebben afgelegd. Dick Oosthoek overhandigde hen naast de BVC-pas ook het persoonscertificaat dat voor een deel uit bermgras…

Lees verder >

Groenkeur-aannemers maken Nederland groener en duurzamer

Vol trots lazen wij in Stad+Groen over onze Groenkeur-aannemers die Nederland duurzamer en groener maken. Het artikel belicht zes grensverleggende groenprojecten waaraan onze deelnemers Donker Groep, Oase Lease, Mobilane en Multi-tuin en Landschap er vier voor hun rekening nemen. Mooi hoe ieder op eigen wijze samen met de opdrachtgever een innovatieve bijdrage levert aan een duurzame leefomgeving. Lees het hele…

Lees verder >

Verkuil en Moree, voor een betere leefomgeving

Op een niet alledaagse plek aan de Noord, een verbindingskanaal tussen de Lek en de Merwede, treffen we André Moree. Tot voor kort was Verkuil en Moree gevestigd in Streefkerk in een omgebouwde boerderij. Vanaf begin 2020 zijn ze neergestreken op een fantastische plek in Alblasserdam. Een goede uitvalsbasis voor de uitvoering van het integraal groenbeheer in West-Nederland. Alweer 16…

Lees verder >

Nieuw certificaat ‘Veilig werken op hoogte’

Tot voor kort was veilig werken op hoogte onderdeel van de Groenkeur-certificaten voor de medewerkers Dak- en Gevelbegroening. Op verzoek van de deelnemers en bedrijven is echter besloten om dit onderdeel apart aan te bieden. Veilig werken is hiervoor te belangrijk. Het gaat dan ook niet zozeer om het behalen van een certificaat, maar juist om bewust zijn van veiligheid…

Lees verder >

Werkom nieuwste deelnemer Groenkeur

Werkom Groen, gevestigd in Purmerend, is de nieuwste deelnemer van Stichting Groenekeur. Het werk-leerbedrijf ontwerpt, ontwikkelt en onderhoudt tuinen, plantsoenen, groenstroken, parken en groenvoorzieningen. ‘Maar we doen meer’, laat Dennis Verhoeven van Werkom Groen weten. ‘Zo onderhouden we ook interieurbeplanting en sportaccommodaties. We controleren met behulp van gps buitenruimtes op graffiti of kapot straatmeubilair en bestrijden gladheid bij koud weer.’…

Lees verder >

BovensteBeste Bermbeheerder 2020 is gemeente Gouda

Gemeente Gouda is uitgeroepen tot ‘BovensteBeste Bermbeheerder 2020’. De verkiezing is een initiatief van De Vlinderstichting in samenwerking met Stichting Groenkeur. Titia Wolterbeek, directeur van de Vlinderstichting: „Er kan helaas maar één winnaar zijn. Want veel gemeenten en andere organisaties, en ook particulieren, zijn heel goed bezig met bermbeheer, gericht op biodiversiteit. Dat blijkt wel uit het grote aantal genomineerden….

Lees verder >

Verlenging geldigheidsduur persoonscertificaten Daktuin en Gevelgroen

Waarom is er een verlenging van de geldigheidsduur van de persoonscertificaaten Daktuin en Gevelgroen? In 2020 verlopen de eerste persoonscertificaten Daktuin en Gevelgroen. Daarom heeft Groenkeur in juni een examendocument gepubliceerd met de eisen voor de nieuwe certificaten voor de medewerkers Dak- en Gevelbegroening, die waren namelijk aan een update toe. Hierbij is een overgangsregeling opgesteld voor de huidige certificaathouders…

Lees verder >

Berdi Sport en Groen muliti-inzetbaar

In Nagele ontmoet Dick Oosthoek de broers Rienk en Dirk Bernhard van Berdi en Berdi Sport en Groen. De naam van het bedrijf zegt het al: de beide broers zijn actief in de volle breedte van de openbare ruimte. Of het nu gaat over onkruid op verhardingen, maaien van bermen, onderhouden en aanleggen van sportterreinen of het werken aan bomen….

Lees verder >

Eerste aannemer succesvol ge-audit voor Kleurkeur: De Heer land en water

Op 19 juni 2020 heeft Groenkeur-ondernemer De Heer land en water BV uit Polsbroek als eerste bedrijf de audit Kleurkeur succesvol afgerond. Zij zijn hiermee in het bezit van de oorkonde ‘Groenvoorziening met Kleurkeur’ dat zij in samenwerking met provincie Gelderland als opdrachtgever behaalden. Marco van Vliet, projectleider bij De Heer land en water BV ontving de oorkonde uit handen…

Lees verder >

Groenkeur 2019 in vogelvlucht

Groenkeur is trots op de resultaten die zij in 2019 heeft geboekt. In deze animatie krijgt u in 1 minuut de highlights te zien en te horen. U kunt meer informatie ook terug vinden en lezen in het jaarverslag over 2019.

Lees verder >

Bestuur Groenkeur keurt jaarrekening en jaarverslag goed

Het bestuur van Stichting Groenkeur keurt tijdens de vergadering van 26 juni jl. zowel de jaarrekening als het jaarverslag 2019 goed. De stichting staat er gezond voor en hoeft daarom al een aantal jaren op rij de deelnemersbijdrage niet te verhogen. Het bestuur is uitgebreid met een lid dat de opdrachtgevers vertegenwoordigt. Voor twee bestuursleden zat de zittingstermijn erop en…

Lees verder >

Boomkwekerij Piet Hanekamp, nu ook Groenkeur

Boomkwekerij Piet Hanekamp is nu ook Groenkeur gecertificeerd. Kwaliteit en duurzaam werken staan hoog in het vaandel bij Quercus Hanekamp. Alle reden om op bezoek te gaan bij de nieuwe drager van het Groenkeur-certificaat Duurzame Boomkwekerijproducten. Quercus en zijn broer Peter Cees kweken samen, maar bovenal selecteren zij ook bijzondere soorten rozen in Scheerwolde. Onder de rook van Giethoorn startte…

Lees verder >

Hoe maak je een circulaire speelplek?

Een speelplek in een woonwijk of een schoolplein is geen verzameling stenen, wat speeltoestellen met rubber tegels en een zandbak meer. Ook hier heeft de term ‘circulair’ zijn intrede gedaan. Duurzaamheid is onderdeel van het Groenkeur-certificaat en hoe onze deelnemers die inhoud geven is aan hen. Vakblad Stad en Groen sprak met een aantal van onze aannemers die duurzame oplossingen…

Lees verder >

Standaard RAW-bepalingen 2020 CROW beschikbaar

De nieuwe Standaard RAW-bepalingen 2020 is verkrijgbaar. Dit heeft CROW einde vorige week bekend gemaakt. In totaal werkten twaalf werkgroepen, 220 werkgroepleden en professionals uit het werkveld gezamenlijk aan de totstandkoming van deze publicatie. Nieuw en vernieuwd De nieuwe Standaard is aangepast aan de nieuwste normen. Nieuwe (deel)hoofstukken zijn toegevoegd en bestaande geactualiseerd. Het boekwerk vormt een duidelijk kader voor het…

Lees verder >

Opleidingen Groene daken en gevels vernieuwd

Op 6 juni 2020 is het World Green Roof Day. Een dag om groene daken en groene gevels in het zonnetje te zetten! Opleidingen Groene daken en gevels zijn geopend! Groene daken en groene gevels leveren op verschillende manieren een belangrijke bijdrage aan onze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid en een veilige bebouwde woon- en leefomgeving. World Green…

Lees verder >

Colomn: Top 4- of Flop 4-bezuinigingen

In 2008 was er een ‘ongekende’ economische crisis. In de jaren erna is er groots bezuinigd op het budget van onder andere groenonderhoud. Dit heeft geleid tot een aftakeling van het groene domein. De kwaliteit holde achteruit. Het heeft heel veel jaren geduurd voor het budget weer terug was op een ‘normaal’ niveau. Uit een onderzoek van Eenvandaag blijkt dat…

Lees verder >

Meten op hoogte: 12 groenblauwe daken van dichtbij bekeken

Groenblauwe daken bieden kansen voor stedelijk waterbeheer. Onderzoekers van 12 groenblauwe daken delen hun inzichten en ervaringen over onderzoek naar waterberging, waterafvoervertraging, verdamping, waterzuivering, koeling en biodiversiteit. De kennis en ervaringen uit deze onderzoeken zijn gebundeld in de publicatie: Meten op hoogte, een overzicht van onderzoek op 12 groenblauwe daken. Met de inzichten uit deze publicatie kunt u de aanleg…

Lees verder >

Ondersteunende werkzaamheden boomverzorging toegelicht

Op verzoek van een deelnemer heeft de Technische Commissie Boomverzorging zich gebogen over de definitief van ‘ondersteunende werkzaamheden’ . Een nadere uitleg was nodig. Het college en uiteindelijk ook het bestuur heeft zich over deze vraag gebogen. Iedereen heeft ingestemd met een nadere uitleg. Lees de interpretatie van de ondersteunende werkzaamheden binnen de BRL Boomverzorging. Waarom een nader uitleg nodig…

Lees verder >

Alternatieven voor bedrijfsbezoeken door coronavirus

We bevinden ons in een lastige periode met veel onduidelijkheid. Ook rondom audits zijn er maatregelen genomen. De Raad voor Accreditatie heeft richtlijnen opgesteld voor het uitvoeren van audits tijdens onvoorziene omstandigheden zonder dat bedrijfsbezoeken plaatsvinden. Hieronder valt ook de huidige coronacrisis. De certificatie-instellingen baseren hun werkwijze op deze richtlijnen. Daarnaast kijken wij ook naar andere richtlijnen, zoals die van…

Lees verder >

College van Deskundigen vergadert per video

Het College van Deskundigen van Groenkeur vergaderde op woensdag  22 april per video. Ook Ineke Mastenbroek, de nieuwe bestuursvoorzitter van Groenkeur, schoof aan. Zij was als toehoorder aanwezig om kennis te kunnen maken met het college. Opleidingen Daktuin en Gevelgroen vormgeven Tijdens de vergadering stelde het college van deskundigen het nieuwe examendocument Dak- en Gevelbegroening vast. Dit document vormt de…

Lees verder >

Wijziging in de BRL Dak- en Gevelbegroening

Wijziging in de BRL Dak- en Gevelbegroening Met de introductie van het nieuwe Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels komt er ook een wijziging in de BRL Dak- en Gevelbegroening. De aanpassingen hebben betrekking op verouderde richtlijnen en aangepaste vakbekwaamheidseisen. In de beoordelingsrichtlijn uit 2016 zijn de kwaliteitseisen als volgt geformuleerd in normelement 8.2.3.1: Bestekken In het geval de opdracht…

Lees verder >

Kleurkeur cursussen in tijden van corona: maatwerk mogelijk

Kleurkeur cursussen in tijden van corona: maatwerk mogelijk Verschillende bedrijven en opdrachtgevers bereiden zich momenteel voor op ecologisch bermbeheer met Kleurkeur. Eén van de onderdelen van Kleurkeur is vakbekwaamheid. Daarvoor zijn er twee  cursussen beschikbaar: de cursus Kleurkeur – Basis (voor alle betrokkenen bij het bermbeheer) en Kleurkeur – Gevorderden (voor leidinggevenden, projectleiders, planners en ecologen). Beide cursussen worden gegeven…

Lees verder >

Aanpassing beleid hercertificering BoomVeiligheidControleur

De coronacrisis vraagt om een aanpassing in ons beleid omtrent hercertificering voor het persoonscertificaat BoomVeiligheidControleur (BVC). Bijeenkomsten, trainingen, examens en daarmee ook hercertificeringsbijeenkomsten zijn tot nader order afgelast. Certificaathouders voor wie de geldigheid van het Groenkeur-certificaat Boom Veiligheid Controleur in deze coronaperiode afloopt, biedt exameninstantie IPC Groene Ruimte de mogelijkheid dit certificaat te verlengen via een digitaal hercertificeringsexamen. Digitale hercertificering Voor…

Lees verder >

Gezocht: inspirerend beeldmateriaal

De auteur van het Handboek de Levende Openbare Ruimte is op zoek naar beeldmateriaal van groenprojecten in het openbare domein waar duurzaam/circulair wordt gewerkt. Het gaat om foto’s van projecten van innovatieve toepassingen waar de meerwaarde van groen tot uitdrukking komt. Het grotere plaatje, maar ook detailfoto’s en met mensen erop zijn welkom, inclusief korte beschrijving van de toegepaste oplossing….

Lees verder >

Harmonisatieoverleg via videoverbinding

Woensdag 25 maart jl. vond het eerste Groenkeur harmonisatieoverleg plaats via een online videoverbinding. Op één auditor na, was iedereen present. Aan de orde kwam onder meer het uitvoeren van audits in deze coronatijd. Alle certificatie-instellingen zetten momenteel de mogelijkheid in om op afstand audits uit te voeren om daarmee de bedrijfsbezoeken achterwege te laten en uitstellen tot later in…

Lees verder >

Beste Opdrachtgever,

Beste Opdrachtgever, Veel van onze deelnemers kunnen nu nog doorwerken, rekening houdend met de beperkingen en richtlijnen die er zijn. Het groeizame voorjaar komt er gelukkig gewoon aan. De beperkingen vanwege het Corona virus kunnen gevolgen hebben voor uw uitgezette opdrachten. Ga er verstandig mee om en ga op tijd in gesprek met uw aannemer om te bespreken welke mogelijkheden…

Lees verder >

ExpoProof en Groenkeur versterken elkaar in openbare ruimte

Stichting Groenkeur is ook in 2020 partner van beursorganisatie ExpoProof. Op donderdag 5 maart 2020 ondertekenden beide partijen de samenwerkingsovereenkomst op de beursvloer van Vakbeurs Sportaccommodaties in Expo Houten. Stichting Groenkeur verbindt zich als partner aan twee grote vakbeursnamen van ExpoProof: Vakbeurs Openbare Ruimte en Vakbeurs Sportaccommodaties. Partnership Met het partnership geeft Groenkeur de openbare ruimte en sportaccommodaties in die…

Lees verder >

Groenkeur-deelnemer Griekspoor: topsporter in civiele techniek

Gebroeders Griekspoor is de eerste nieuwe deelnemer in 2020 bij Groenkeur. Het bedrijf, gevestigd in Nieuw Vennep is sinds 1968 actief in het groene domein. Frank en Ron Griekspoor leiden nu het bedrijf van hun vader. De ruim 100 medewerkers leveren elke dag een topprestatie net als hun zonen die op hoog niveau actief zijn in het professionele tennis en…

Lees verder >

Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels is klaar!

Voor professionals die kennis nodig hebben om gebouwen multifunctioneel in te zetten, is er een nieuw praktijkboek verschenen. Na 10 jaar werd het tijd om het Handboek Groene Daken te vernieuwen. We zien het al in veel gebouwontwerpen en gebiedsvisies: we willen Nederland groener en klimaatadaptief maken! Ook gebouwen kunnen hieraan bijdragen met hun groene daken en gevels. Zo worden…

Lees verder >

Groene gevel en sportveld fiscaal voordelig

Het installeren van een groene binnen gevel (code F6423) of sportveld met waterberging (code F6441) is fiscaal voordelig onder de MIAVAMIL regeling. Op de milieulijst zijn alle nieuwe en bestaande elementen terug te vinden. Dit zijn goede verkoop argumenten voor het stimuleren van verduurzaming van de gebouwde omgeving. Als u dan ook nog eens van kwaliteitsbedrijven gebruik maakt die over…

Lees verder >

Meer plastic dan vis in zee

Vorige week was de Week van de Circulaire Economie. Deze week werd afgetrapt met de Nationale Conferentie Circulaire Economie in de Fokker Terminal in Den Haag. De circulaire-economie staat volop in de belangstelling en er waren ruim 600 vertegenwoordigers aanwezig van overheden en bedrijfsleven. Daarnaast was er nog een wachtlijst van nog eens 600 personen. Minister Stientje van Veldhuizen opende…

Lees verder >

Peter Mul Boomverzorging in het nieuw

Het is al weer 21 jaar geleden dat Peter aan zijn vrouw Hildegard vroeg of hij zijn eigen bedrijf mocht beginnen. Het antwoord was een volmondig ‘ja’. Sinds een aantal maanden is het bedrijf verhuisd naar een spiksplinternieuwe loods en kantoor op Agriport in de kop van Noord-Holland. Je moet even door dit nieuwe kassengebied rijden met een datacentrum van…

Lees verder >

Bijdragenbesluit 2020 gepubliceerd

In haar vergadering van 11 december 2019 heeft het bestuur van Stichting Groenkeur het Bijdragenbesluit 2020 vastgesteld. Goed nieuws voor alle deelnemers, wederom hoeven de bijdragen niet omhoog en blijft de vastgestelde korting van kracht op uw jaarbijdrage. Voor nieuwe deelnemers is de entreebijdrage vervallen. Op die wijze hopen we het nog aantrekkelijker te maken om deelnemer te worden van…

Lees verder >

Pieter-Jan gaat en Henk komt

In het blad Boomzorg is een dubbel interview opgenomen met vertrekkend bestuurslid Pieter-Jan de Winter en ‘jong’ talent Henk Werner. Beide kijken terug en vooruit in het bomenvak en uiten hun wensen. Een ding is duidelijk er ligt een grote behoefte aan uniformeren van de regels binnen het vak van de boomspecialist. Dit naar verhouding nog jonge beroep, wordt overladen…

Lees verder >

Wie wordt Greenfluencer 2019? Stem mee!

Op de drempel naar 2020 heeft de redactie van NWST een lijst van elf namen geselecteerd van de dapperste en innovatiefste mannen en vrouwen uit de groene sector, van CEO tot wethouder. Wie durfden er voorop te lopen bij de belangrijkste thema’s van 2019? Eén van hen wordt Greenfluencer van 2019? Wie? Dat kunt u mede bepalen door uw stem…

Lees verder >

Beheerder sportaccommodaties beboet voor niet nakomen zorgplicht

Het Openbaar Ministerie heeft het sportbedrijf van de gemeente Enschede, aangeklaagd vanwege milieuvervuiling door rubbergranulaat. Het sportbedrijf is beheerder van kunstgrasvelden en wordt verweten structureel tekort te schieten in het naleven van de zorgplicht. Het OM eist daarom een boete van 10.000 euro. Sinds 2016 is er onrust over de rubberkorrels die worden gebruikt bij kunstgrasvelden en zijn gemaakt van…

Lees verder >

Ineke Mastenbroek nieuwe voorzitter bestuur Stichting Groenkeur

Ineke Mastenbroek is per 1 januari 2020 de nieuwe onafhankelijke bestuursvoorzitter van Stichting Groenkeur. Zij volgt hiermee Sjaak Langeslag op die per 31 december 2019 zijn functie na 12 jaar moest neerleggen. Mastenbroek heeft na haar studie Plantenveredeling aan de Universiteit Wageningen haar Ph.D. Agronomy and Crop Science behaald aan de University of Illinois. Ineke Mastenbroek combineert haar politiek-bestuurlijke kennis…

Lees verder >

Groene soep versus monocultuur

Het kweken van andere planten- en boomsoorten is niet het enige antwoord om je voor te bereiden op klimaatverandering en extremere weersomstandigheden. Een belangrijke rol is weggelegd voor de landschapsarchitecten die een evenwichtig ontwerp moeten maken dat past bij de stad, de geografische ligging en de veranderde weersomstandigheden. Dat blijkt een uitdaging, want wij Nederlanders houden niet van buitenbeentjes in…

Lees verder >

Concreet circulair ontwerpen

Groenkeur steunt duurzame kwaliteit. De transitie naar een circulaire economie is in volle gang. Er liggen enorm veel kansen voor het bedrijfsleven om aan de slag te gaan met circulaire (verdien)modellen. Onze medewerkers Frans Pladdet en Dick Oosthoek nemen deel aan de driedaagse CIRCO Circular Business Design Track. Dit doen we samen met een groenvoorziener, boomkweker, gemeente, plantenkweker, interieurbegroeners en…

Lees verder >

Hoe duurzaam is uw bedrijf?

Afgelopen week hebben alle deelnemers van Groenkeur een mail ontvangen met hun inloggegevens voor het GSES-platform. Dit platform heeft een publiek en privaat deel. Op het private deel staan ruim 21.000 bedrijven vermeld die laten zien hoe ze scoren op de pijlers van CSR, CO2, Circulair en Gezondheid. De overheid kan zichzelf ook meten en ambities stellen. Op basis hiervan…

Lees verder >

GKB Groep, hecht familiebedrijf

De GKB Groep in Barendrecht is actief in een zeer breed spectrum van de buitenruimte. In een gesprek met Arjan Kraaijeveld, algemeen directeur, komt al snel het fotoboek op tafel. Een zeer diverse range aan projecten in de buitenruimte passeert de revue. En het bijzondere is, ze maken bijna alles zelf. Uitkijkposten, oeverbescherming, speeltuinen, stalen elementen, gestileerde elementen van windmolens…

Lees verder >

Herziening vakbekwaamheidseisen Dak- en gevelbegroening

In november 2019 boog het college van deskundigen van Groenkeur zich over de opleidingen en examens voor de medewerkers die actief zijn in de dak- en gevelbegroening. Het college ging akkoord met de ingeslagen weg voor de herziening van de vakbekwaamheidseisen. Vanaf mei 2020 komen er drie opleidingsmodules: medewerker onderhoud, medewerker aanleg en een module voorman/uitvoerder. De huidige opleidingen worden…

Lees verder >

Strategisch partnership voor duurzaamheidsimpuls aan groensector

Vanmorgen ondertekenden Kelly Ruigrok van het Nationaal Duurzaamheid Instituut (NDI)  en Groenkeur-directeur Dick Oosthoek de samenwerkingsovereenkomst voor het strategisch partnership met als doel de groensector een duurzaamheidsimpuls te geven. Het Nationaal Duurzaamheid Instituut heeft een online platform ontwikkeld met een onderliggende standaard: het Global Sustainable Enterprise System. Met dit systeem meten bedrijven vanuit alle sectoren wereldwijd hun duurzaamheidprestaties. Groenkeur vindt…

Lees verder >

Voorbereid op extreem weer: klimaatbomen

Bij de Vakbeurs Klimaat op 21 november a.s. gaan Groenkeur-directeur Dick Oosthoek en Hein van Iersel van Boomzorg (NWST) tijdens een interactieve sessie in gesprek met boomkwekers en boomverzorgers over het voorbereiden op extreem weer met klimaatbomen. Extreme weersomstandigheden hebben een effect op ons groen. Deze effecten zijn al duidelijk zichtbaar. Watergebrek laat planten verdrogen en hitte op stammen kan…

Lees verder >

Circulariteit in de praktijk; van ambities naar uitvoering

De woorden: circulariteit, klimaatadaptatie, gebruiks-belevingswaarde en gezondheid zijn nu één op één verbonden met de openbare ruimte. Kelly Ruigrok, directeur van het Nederlands Duurzaamheid Instituut (NDI) verzorgt deze lezing in samenwerking met Stichting Groenkeur tijdens de Vakbeurs Klimaat op 21 november a.s. De beweging naar klimaatadaptief werken, heeft zij duidelijk op de kaart gezet. Vragen die dan opkomen zijn: Hoe…

Lees verder >

Buiten zit bij ons van binnen

Midden in het Brabantse land is de hoofdvestiging van J van Esch gelegen. Op deze plek  is het bedrijf gestart door Opa Jan van Esch in 1962. Nu staan Jos van Esch, Willy den Ouden en 2 kleinkinderen Ton en Inge van Esch aan het roer van dit familiebedrijf. Jan is gestart met bermbeheer en juist dit onderwerp staat nu…

Lees verder >

Klokken gelijk zetten tussen auditoren

Op 6 november 2019 kwamen de auditoren bijeen die geaccrediteerd zijn om audits voor Groenkeur uit te voeren. Tweemaal per jaar organiseren we dit overleg om de klokken gelijk te zetten. Auditoren kunnen vragen en casussen inbrengen om te bekijken of ze allemaal op dezelfde wijze hun beoordelingen uitvoeren. Ditmaal was er veel tijd ingeruimd voor Ecologisch Bermbeheer. Anthonie Stip…

Lees verder >

Boetebeleid voor ontbreken RIE aangescherpt

De Inspectie SZW heeft onlangs het boetebeleid voor het niet hebben van een actuele risico-inventarisatie en -evaluatie aangescherpt (RIE). Dit betekent dat de Inspectie direct een boete kan geven als een bedrijf niet beschikt over een actuele RIE. Uit recente cijfers van Stigas blijkt dat van slechts 36% van de bedrijven in de sector Hoveniers en Groenvoorzieners, die bij Colland geregistreerd zijn…

Lees verder >

Strategische positie dankt Vaarkamp aan Marshallhulp

Vaarkamp is een bedrijf met een rijke historie. Na de oprichting in 1946 door de broers Frank en Otto Vaarkamp met Marshallhulp hebben zij zich een strategische positie verworven in de natuur- en landbouw. Tot op de dag van vandaag onder leiding van de familie Jacobs is het bedrijf actief in de groene omgeving. Inmiddels hebben zij zich verbreed naar…

Lees verder >

Hoe neem ik vrijgekomen materialen op in mijn bestek

Het CROW deelt regelmatig praktische tips. Ditmaal ging het over omgaan met vrijgekomen materialen in een bestek verwerken. Wat daar in het kader van duurzaamheid ook belangrijk is hoe je dit kan voorkomen danwel hergebruiken in het kader van circulariteit. Maar voor het zover is, moet eerste de basis goed beschreven staan. U vindt meer informatie bij het CROW over…

Lees verder >

Marktontmoeting overheid en bedrijfsleven rond circulaire economie

Overheid en bedrijfsleven in gesprek over circulaire GWW nog 2 dagen om u aan te melden! Wilt u in gesprek met overheid en bedrijfsleven over circulair inkopen binnen de Grond, Weg- en Waterbouw (GWW)? Kom dan op 7 november naar de Marktdag van PIANOo en Rijkswaterstaat in de Van Nellefabriek in Rotterdam. Bespreek knelpunten rechtstreeks met publieke opdrachtgevers zoals gemeenten,…

Lees verder >

Henk Werner brengt bestuur Stichting Groenkeur schat aan ervaring

Per 1 oktober 2019 is Henk Werner (66) benoemd tot bestuurslid van Stichting Groenkeur als vertegenwoordiger vanuit de boomverzorging. Hiermee volgt hij Pieter-Jan de Winter op die twaalf jaar bestuurslid was namens dit vakgebied. Bij Pius Floris Boomverzorging kreeg Henk Werner ruim dertig jaar geleden de kans zijn vernieuwende ideeën over boomverzorging vorm te geven. Voor hem geldt dat de…

Lees verder >

Nieuwe opleidingen en examens Dak- en Gevelbegroeners

De technische commissie Dak- en Gevelbegroening kwam op 17 september bijeen om advies uit te kunnen brengen aan het College van Deskundigen over de nieuwe opzet voor de opleidingen en de examens voor de certificaten basis en gevorderde. In januari 2020 wordt het nieuwe ‘Praktijkboek Multifunctionele daken en gevels’ gepresenteerd met daarin de meest actuele kennis op het gebied van…

Lees verder >

Groenkeur zoekt leden voor nieuwe commissie duurzaamheid en circulair werken

Dit najaar willen wij met een nieuwe technische commissie aan de slag om inhoud te geven aan duurzaamheid en circulair werken binnen Groenkeur. Het bestuur van Groenkeur wil graag onderzoeken of de huidige beoordelingsrichtlijnen hiertoe moeten worden uitgebreid of dat er misschien beter een hele nieuwe beoordelingsrichtlijn kan worden ontwikkeld, bijvoorbeeld in de vorm van een Groenkeur Plus. Wij zoeken…

Lees verder >

Groenkeur en ‘Dé favoriet van Piet’

Handelskwekerij Piet van ’t Wout uit Boskoop kan nu ook leveren met het Groenkeur-productcertificaat. Uit handen van Dick Oosthoek, directeur Stichting Groenkeur, ontving hij het certificaat voor boomkwekerijproducten, waaronder ook vaste planten vallen. De kwekerij kan het totale assortiment leveren, in het eigen bomen en plantenboek zijn ze allemaal terug te vinden. Een boek lijkt niet meer van deze tijd,…

Lees verder >

Lageschaar Vaste Planten blijft Groenkeur trouw

In Aalten is kwekerij Lageschaar Vaste Planten gevestigd. Het bedrijf is bekend van de concepten Prairie Garden®, Fleur Dansante® en Fleur Robuste® en de jarenlange Groenkeur-certificering op de vaste planten. Dick Oosthoek, directeur Stichting Groenkeur, kwam Laurens en zijn zoon Marten het nieuwe certificaat overhandigen. Sinds 1 januari werken Groenkeur en PlanetProof samen in de certificering van boomkwekerijproducten en vaste planten. Lageschaar voert nu beide logo’s.

Lees verder >

Vermeulen Groep kiest voor duurzaamheid

De Vermeulen Groep in Hazerswoude-Dorp is een allround dienstverlener ‘Beheer en Onderhoud’. Begonnen met groenonderhoud zijn ze nu actief in de gehele openbare ruimte met vele disciplines. Alle reden voor Dick Oosthoek om bij Elizabeth Vermeulen op bezoek te gaan en de Groenkeur-oorkonde te overhandigen. De Vermeulen Groep is al meer dan 45 actief in aanleg, beheer, onderhoud van de infrastructuur binnen de openbare ruimte. Voor Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen zijn zij een betrouwbare partner die meedenkt, adviseert en pro-actief te werk gaat. Het bedrijf heeft alle benodigde specialismen in huis, de kracht en het succes zit daarbij in optimale samenwerking. In de gehele keten van ontwerp en aanleg tot beheer en onderhoud, met multi- of monodisciplinaire contracten. Met alle disciplines in huis, kunnen hele baanvakken in één keer aangepakt worden.

Lees verder >

Griffoen behaalt Groenkeur-productcertificaat

Een bedrijf dat duurzaam werkt, wil dit natuurlijk laten zien. Een belangrijke reden voor Griffioen Wassenaar om haar producten te laten certificeren. Uit handen van Colin Maas (ECAS) en Dick Oosthoek (Stichting Groenkeur) ontving Stefan Verbunt (adjunct-directeur Griffioen) het bijbehorende certificaat op de vestiging in Boskoop. De huidige eigenaar Bert Griffioen draagt in de loop van dit jaar het stokje aan Stefan over en kiest er bewust voor om zelf de foto te maken: “De toekomst is in goede handen bij Stefan. Ik blijf hem natuurlijk wel adviseren.” Het bedrijf levert op jaarbasis 5 miljoen planten in potten van gerecycled plastic. Een groot deel ervan gaat naar de retail, maar bijna 1 miljoen planten zet het bedrijf af bij overheden met het GreentoColour® concept. Een oplossing voor kleurrijke plantvakken die met de grote potmaat sneller volgroeien. De vaste planten van Griffioen zijn herkenbaar aan de blauwe, zilverkleurige en groene vierkante P11 potten met het gegolfde etiket.

Lees verder >

Jaarverslag Stichting Groenkeur 2018

Het bestuur heeft tijdens de vergadering van 28 juni jl. zowel de jaarrekening als het jaarverslag 2018 goedgekeurd. In het jaarverslag kunt u lezen dat de communicatieactiviteiten op een hoog peil hebben gestaan. De stichting staat er gezond voor en hoefde daarom al een aantal jaren op rij de deelnemersbijdrage niet te verhogen.

Lees verder >

Darthuizer gaat voor duurzaam met Groenkeur-product certificaat

Directeur Darthuizer Productie BV, Alexander Ilsink, nam op 4 juli uit handen van directeur Stichting Groenkeur, Dick Oosthoek, het Groenkeur certificaat Boomkwekerijproducten in ontvangst. De Darthuizer Groep is al vanaf de start bij de teelt van duurzame boomkwekerijproducten betrokken. Het is een echt familiebedrijf dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, ze zijn daarom ook trots op het ontvangen certificaat. Alexander is de derde generatie die aan het roer staat bij dit veelzijdige bedrijf. De Darthuizer Groep is al ruim 60 jaar een begrip op het gebied van innovatie en kwaliteit in de groene omgeving.

Lees verder >

Ecologisch bermbeheer tijdens symposium NFO

Steeds meer fruittelers schenken op hun bedrijf aandacht aan gastvrijheid voor bijen! Telers zaaien speciale bloemenmengsels en maken schuilplaatsen voor nestelende bijen. Om deze gastvrijheid te stimuleren heeft de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) het initiatief genomen voor het Gelderse project “De Fruitigste gastvrijheid voor de bij”. Een van de activiteiten binnen dit project is een informatief en inspirerend bijensymposium dat…

Lees verder >

Geografisch filter op Groenkeur-site

Groenkeur heeft haar website uitgebreid met een extra functionaliteit: het geografisch filter. Groenkeur-ondernemers met een bedrijfs- en/of productcertificaat zijn nu naast de lijstweergave ook op de kaart van Nederland te zien. Op deze manier is het voor opdrachtgevers in één opslag duidelijk welke Groenkeur-gecertificeerde bedrijven zich in hun regio bevinden. Via een pop-up bij de marker zijn tevens de bedrijfsgegevens zichtbaar en over welke certificaten het bedrijf beschikt, inclusief geldigheidsduur.

Lees verder >

Vacature: voorzitter bestuur Stichting Groenkeur

Stichting Groenkeur zoekt een nieuwe onafhankelijke voorzitter voor het bestuur, omdat de termijn van de huidige voorzitter eind 2019 eindigt. Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden en houdt toezicht op de gang van zaken binnen Stichting Groenkeur. De operationele bevoegdheden zijn gedelegeerd aan de directeur, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Het stichtingsbestuur omvat het totale spectrum van de Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen om het functioneren van Groenkeur te kunnen beoordelen. Het bestuur vergadert 6 keer per jaar. Aanvullend zijn er circa 2 bijeenkomsten waar uw aanwezigheid gewenst is. Te denken valt aan een tweejaarlijks event, een brainstorm-bijeenkomst of andere voorkomende zaken.

Lees verder >

Vacature: bestuurslid Boomverzorging Stichting Groenkeur

Stichting Groenkeur zoekt een bestuurslid voor het stichtingsbestuur, die het vakgebied Boomverzorging vertegenwoordigt. De termijn van Pieter-Jan de Winter loopt namelijk in oktober 2019 af. Het bestuur bestaat uit vijf leden en houdt toezicht op de gang van zaken binnen Stichting Groenkeur. De operationele bevoegdheden zijn gedelegeerd aan de directeur, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Het stichtingsbestuur omvat het totale spectrum van de Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen om het functioneren van Groenkeur te kunnen beoordelen. Het bedrijf van het kandidaat-bestuurslid moet gecertificeerd zijn of op korte termijn worden voor de beoordelingsrichtlijn Boomverzorging.

Lees verder >

Van alle markten thuis: Nico Zeldenrijk Groenvoorziening

Nico Zeldenrijk kreeg als Groenkeur aannemer op 20 juni jl. een oorkonde overhandigd uit handen van de directeur van de stichting Groenkeur. Nico Zeldenrijk Groenvoorziening B.V. vierde onlangs nog haar 30 jarig jubileum. Langs de weg aan de Amstel richting het bedrijf ligt een grote verzameling takken en omgevallen bomen. De medewerkers van Nico zijn al twee weken druk met het opruimen van de stormschade die een spoor van vernieling heeft achtergelaten van Vinkeveen tot in Amsterdam. Dat is een uitdaging nu het maaiseizoen in volle gang is. Het bedrijf is verder actief in de infra, beschoeiingen, sloten en groenonderhoud en aanleg. In de winter houden ze in de omgeving ook de wegen begaanbaar.

Lees verder >

CLM vraagt kopers de portemonnee te trekken, eerst maar eens gaan kopen

Deze week bracht CLM een rapport uit over de hogere productiekosten van PlanetProof-geteelde aardappelen, tomaten en appels. De onderzoekers hebben de meerkosten in kaart gebracht en de investeringen die nodig zijn om te certificeren. Conclusie, met een beperkte opslag van enkele centen, direct uit te betalen aan de teler zijn de investeringen van de teler terug te verdienen en wordt het milieu de winnaar. Verder spreken ze over hectare premies en subsidies en andere impulsen. Dick Oosthoek, directeur Stichting Groenkeur, denkt echter dat de kern van het probleem, zeker voor bomen en vaste planten op een ander punt mis gaat.

Lees verder >

Kleurkeur naar implementatiefase

De Vlinderstichting en Groenkeur starten binnenkort met een implementatiepilot Kleurkeur om ervaring op te doen met werkbaarheid van de inhoud van Kleurkeur en met Kleurkeur als add-on certificaat op de beoordelingsrichtlijn Groenvoorziening. Kleurkeur omvat richtlijnen voor het ecologisch bermbeheer, die zijn opgesteld met inbreng van terreinbeheerders en groenaannemers. In deze periode zullen potentiële opdrachtgevers en opdrachtnemers gaan werken met alle eisen van Kleurkeur. Tijdens de implementatiefase zal de Vlinderstichting een cursus ontwikkelen en testen voor de medewerkers en een handboek ecologisch bermbeheer opzetten.

Lees verder >

Groenkeur-certificaat voor Boomkwekerij Udenhout

Boomkwekerij Udenhout is al meer dan 125 jaar een familiebedrijf. Toekomstgericht en duurzaam werken hebben ze hoog in het vaandel staan. Sinds 2015 staat Martien Mantje aan het roer van dit 200 ha grote bedrijf in Udenhout. Het bedrijf wil kwaliteit en duurzaamheid laten zien en voert vanaf 4 juni 2019 het productcertificaat Groenkeur Boomkwekerijproducten. Hiermee onderstrepen ze de weg naar de toekomst door maatschappelijk verantwoord inkopen mogelijk te maken voor hun afnemers. Dick Oosthoek, directeur Stichting Groenkeur, overhandigde vandaag het productcertificaat aan Martien Mantje.

Lees verder >

Nieuw lid technische commissie Groenvoorziening

Aan de oproep in onze nieuwsbrief is gehoor gegven én gehonoreerd. Vanuit opdrachtgeverszijde treedt Ernst Jan Mulderij toe tot de Technisch Commissie Groenvoorziening. Ernst Jan is Vakspecialist Groen/IBOR bij de gemeente Apeldoorn. Na benoeming door het college van deskundigen wordt Ernst Jan officieel lid van de technische commissie.

Lees verder >

Waterschappen op zoek naar innovatieve ondernemers

Nederland telt 21 waterschappen. Zij zorgen voor het beheer van dijken en sluizen, de juiste waterstand, oppervlaktewaterkwaliteit en voor zuivering van afvalwater. Zodoende kunnen agrariërs en ondernemers hun bedrijf goed runnen, mensen veilig (onder zeeniveau) kunnen wonen en in schoon water kunnen recreëren; dit alles met behoud van zoveel mogelijk natuur. Essentieel voor de inwoners van Nederland, én voor het bedrijfsleven. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de bodem daalt in West-Nederland. Extreem weer komt steeds vaker voor. Door extreme neerslag neemt de kans op wateroverlast toe, terwijl extreme droogte nadelige gevolgen heeft voor de waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid. Dit heeft ook invloed op het leefklimaat en productiviteit in werklocaties. Het waterschap is dan ook niet meer in zijn eentje in staat om te zorgen voor droge voeten en schoon water. Daarom wordt steeds meer samengewerkt met andere overheden, bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties.

Lees verder >

Honderdste bestuursvergadering Groenkeur

Op 10 mei 2019 vergaderde het bestuur van de Stichting Groenkeur voor de 100ste keer. Een feestelijk moment om bij stil te staan, ditmaal op het groene erfgoed van Slot Zuylen. Het bestuur besprak tijdens deze vergadering het jaarverslag. Er is in 2018 veel geïnvesteerd in een verbeterde zichtbaarheid van Groenkeur. Dit is onder andere gerealiseerd door een partnerschap aan te gaan met het magazine Binnenlands Bestuur en de vakbeurzen van Expoproof. Door de positieve resultaten zijn de bijdragen van de deelnemers in 2019 niet verhoogd.

Lees verder >

Groenkeur zoekt Office Manager

Onlangs heeft Katja Niessen, office manager bij Groenkeur, ons laten weten per 1 juni a.s. een andere functie te hebben aanvaard. Na ruim 10 jaar bij Groenkeur gaat zij aan de slag als secretaresse/ondersteuner van één van de managers bedrijfsvoering van het departement Diergeneeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht. Stichting Groenkeur is nu op zoek naar een nieuwe office manager die deze spilfunctie gaat vervullen en heeft hiervoor een functieprofiel opgesteld.

Lees verder >

Combineer lichtspectrum voor mens en plant

Nieuw onderzoek suggereert dat levende planten de kanaries van onze moderne werkplek zijn. “Door binnen voor de juiste hoeveelheid natuurlijk licht te zorgen om plantenleven te ondersteunen, is het mogelijk om ook een ​​gezonde en productieve omgeving voor mensen te creëren”, zei Shane Pliska, president van Planterra.

Lees verder >

Slotbijeenkomst Green Deal Biobased materialen voor de openbare ruimte

De Green Deal Biobased materialen heeft als doel om met een aantal pilotprojecten te komen tot een versnelling van de biobased economie door biobased producten toe te passen in de openbare ruimte. De biobased economie kan worden gezien als onderdeel van de circulaire economie. Tijdens de slotbijeenkomst op 11 april werden de resultaten van enkele pilots gepresenteerd die binnen deze Green Deal zijn uitgevoerd.

Lees verder >

Nederlandse Boominfodag 2019

Op 16 en 17 mei a.s. is het weer tijd voor de jaarlijkse Nederlandse Boominfodag. Deze keer vindt deze dag vol kennis, inspiratie en waardevolle ontmoetingen plaats in Apeldoorn. De rode draad tijdens deze editie van de Nederlandse Boominfodag is samenwerking en verbinding. Dit gebeurt onder andere door de samenwerking met de gemeente Apeldoorn en de Kring Praktiserende Boomverzorgers (KPB). De Boominfodag brengt diverse doelgroepen samen en betrekt actief verschillende wetenschappers die met onderzoek over bomen bezig zijn.

Lees verder >

Bal is op de stip blijven liggen

Het Groenkeur certificaat Groenvoorziening heeft een brede scope wat activiteiten in de groene ruimte betreft. Sportvelden maken hiervan ook onderdeel uit. Alle reden voor ons om op bezoek te gaan bij de ‘Inspiratiedag Green Deal Sportvelden’. Op 10 april kwam een groot aantal gemeentelijke terreinbeheerders en aannemers bijeen op de KNVB-campus in Zeist om na te denken en te praten over chemievrij beheer van sportvelden. Een brede vertegenwoordiging vanuit het Ministerie, Waterbedrijven, Branchevereniging en Grasdeskundigen maakte de zaal wakker. Vanaf 2014 is chemievrij beheer van sportvelden al een verplichting. Met een ontheffing mag je nu nog gebruik maken van gewasbeschermingsmiddelen, mits goed verantwoord in een logboek. Onze deelnemers Goof Rjindorp van Bras Fijnaart en Jan Vrij van AH Vrij uitten hun zorgen over de voortgang: “Er lagen veel ballen klaar om in te schieten de afgelopen jaren, maar de ballen liggen allemaal nog op de stip.”

Lees verder >

De Spankert ontvangt vernieuwd certificaat Groenkeur Boomkwekerijproducten

Boomkwekerij De Spankert in Boxtel heeft als eerste kwekerij het productcertificaat Groenkeur Boomkwekerijproducten behaald. Hierbij is vandaag op feestelijke wijze stilgestaan. Het certificaat is het resultaat van de samenwerkingsovereenkomst tussen SMK en Stichting Groenkeur voor certificatie van duurzamere boomkwekerijproducten. Sinds 1 januari 2019 is nog maar één certificatieschema van toepassing. Dat schema heet ‘On the way to PlanetProof’ en wordt beheerd door SMK.

Lees verder >

Zeeland kiest voor Groenkeur-dak

Het klimaat verandert. Daarom krijgen wij steeds meer te maken met wateroverlast, hittestress en droogte. U kunt zelf ook maatregelen nemen om te zorgen dat het effect van het veranderende klimaat in uw omgeving beperkt wordt. Eén van die maatregelen is de aanleg van groene of groenblauwe daken. En daarvoor is subsidie mogelijk bij de Provincie Zeeland. Gelukkig kiest de provincie voor kwaliteit en vraagt ze als voorwaarde om een Groenkeur gecertificeerd bedrijf in te schakelen. Mooie kans voor onze deelnemers om zich te onderscheiden op de markt van multifunctionele daken. Welke provincie of gemeente volgt nog meer?

Lees verder >

Technische Commissie vergadert over Kleurkeur en meer…

Vandaag vergadert de technische commissie Groenvoorziening van Groenkeur en bespreekt onder meer de strategie voor Groenkeur en de voorgenomen eisen van Kleurkeur om aan de hand hiervan advies te kunnen geven aan het college van deskundigen dat op 17 april hierover vergadert. Kleurkeur is een methode om ecologisch bermbeheer te borgen onder de kwaliteitstoets van Groenkeur. Deze eisen kunnen al worden gebruikt ter voorbereiding van beleid en uitvraag. Pas als het college van deskundigen van Groenkeur de eisen heeft goedgekeurd, wordt Kleurkeur definitief.

Lees verder >

Handboek Groene Daken krijgt opvolger

Op initiatief van Groenkeur en kennisinstituut ISSO vernieuwen we het huidige ‘Handboek Groene Daken’, dit stamt uit 2011. De ontwikkelingen op het ‘groene’ dak gaan snel. Het dak krijgt meer functies naast groen. Tijd om het Handboek te vernieuwen en gelijk om te dopen in ‘Praktijkboek Multifunctionele Daken en Gevels’. Voor deze vernieuwing hebben wij u hard nodig om te participeren in de redactie of mee te investeren. Gelijktijdig vernieuwen we in samenwerking met IPC Groene Ruimte de huidige opleidingen. Doet u ook mee?

Lees verder >

Vakbeurs Sportaccommodaties, volop beweging

Op 14 maart verzamelden zich vele bedrijven, die actief zijn op het gebied van sportaccommodaties, in Houten voor de Vakbeurs Sportaccommodaties. Zij toonden aan de bezoekers nieuwe mogelijkheden om hun terrein te beheren of sporthal te verbeteren. Ook Groenkeur-deelnemers waren aanwezig op de beurs. Alle reden voor Groenkeur om hen te ondersteunen door als partner van de beurs op te treden.

Lees verder >

Websiteproblemen opgelost

update – website problemen zijn opgelost.
We zijn in afwachtng van een vernieuwde website met een geografisch filter., maakt het zoeken eenvoudiger.

Vandaag zijn er technische problemen ontstaan op onze website. De linkjes naar de nieuwsberichten zijn defect en sommige pagina’s laden niet. Excuses voor het ongemak. Er wordt hard aan gewerkt om het op te lossen.

Lees verder >

Groen onder de aandacht bij opdrachtgevers

Op 7 maart is de dag van de infranatuur, maar ook de dag waarop het congres duurzaamheid van het Binnenlands Bestuur plaats vindt. Samen met de Hendrik Jan Eerkens van de gemeente Enschede verzorgde Groenkeur een workshop. De inhoud ging over de energietransitie en hoe groen hier een bijdrage aan kan leveren. Hendrik Jan liet zien hoe de gemeente Enschede dit heeft aangepakt. Op 8 maart verschijnt een artikel in het magazine, maar vandaag al te lezen op onze site.

Lees verder >

Voorgenomen eisen Kleurkeur bekend

Op 7 maart 2019 zijn tijdens de Dag van de Infranatuur de voorgenomen eisen van Kleurkeur bekend gemaakt. Kleurkeur is een methode om ecologisch bermbeheer te borgen onder de kwaliteitstoets van Groenkeur. Deze eisen kunt u nu al gebruiken om uw beleid en uitvraag voor te bereiden. Zodra de technische commissies advies hebben gegeven en het college van deskundigen van Groenkeur de eisen heeft goedgekeurd, wordt Kleurkeur definitief.

Lees verder >

Integrale kijk op sportaccommodaties bevordert duurzaamheid

Buitensportaccommodaties zijn deel van de groene ruimte en daarom zijn wij sponsor van de Vakbeurs Sportaccommodaties, die op 14 maart plaatsvindt in Expo Houten. Als Groenkeur vinden wij het belangrijk dat naast groenprofessionals ook de opdrachtgevers die betrokken zijn bij ontwerp, bouw, inrichting, onderhoud en/of beheer van sportaccommodaties thuis zijn in de mogelijkheden van groen.

Lees verder >

Amsterdam verstrekt subsidie voor aanplant nieuwe bomen

‘Iedereen in Amsterdam kan vanaf 1 maart subsidie aanvragen voor aanplant van een of meer bomen. De subsidie is maximaal € 5.000,- per boom en wordt 100% vergoed. Aanplant moet uitgevoerd worden door professioneel bedrijf met het Groenkeur-certificaat Boomverzorging’, zo meldt Hans Kaljee in een tweet. Kaljee is bomenconsulent bij gemeente Amsterdam en lid van de Technische Commissie Boomverzorging van Groenkeur. 

Lees verder >

Staatssecretaris Van Ark in actie tegen ontbreken RI&E

Het ontbreken van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een Plan van Aanpak gaat meer geld kosten. De Inspectie SZW krijgt ook de mogelijkheid om bij het ontbreken van een RI&E en Plan van Aanpak direct een boete op te leggen. Nu kunnen ze dat nog niet. De minister neemt deze maatregelen, omdat ze gezond en veilig werken voor iedereen belangrijk vindt en bij meer dan de helft van de bedrijven gebreken constateert.

Lees verder >

AW Groep wil niet alleen voorop blijven lopen

AW Groep is een dynamisch bedrijf dat werkzaam is op het gebied van grond-, weg- en waterbouw, betonbouw, groenwerken én levering en verhandeling van bouwstoffen. AW Mense Groen is een van de bedrijfsonderdelen van AW Groep, dat in 2018 is ontstaan door een overname van Mense BV uit Heemstede, vertelt Albert Oldenhage, bedrijfsleider van AW Mense Groen.

AW Mense Groen is aan allround groenbedrijf. Overheden, bedrijven, instellingen en particulieren maken graag gebruik van de expertise van AW Mense Groen om de wereld te vergroenen. Van boomverzorging en groene daken tot natuurwerk en groenvoorziening; voor een groene en duurzame leefomgeving bent u bij AW Mense Groen op het juist adres. Een van de vele beeldbepalende projecten waar ze aan meewerken is het nieuwe station bij Lansingerland. Het station krijgt een enorme daktuin als groene verbinding in het vervoersknooppunt.

Lees verder >

Waterschap heeft nieuwe gedragscode natuurbescherming

Op 22 januari 2019 heeft het ministerie van LNV goedkeuring gegeven aan de vernieuwde ‘gedragscode wet natuurbescherming voor Waterschappen.’ Werkt u in opdracht van het Waterschap dan dient u zich aan deze gedragscode te conformeren. Bijgaand een korte samenvatting van de inhoud. De gehele code is terug te vinden op de website van de unie van waterschappen.

Lees verder >

Sportaccommodaties óók deel van openbare ruimte

Sportaccommodaties zijn deel van de openbare ruimte en daarom kunt u ons op 14 maart ontmoeten tijdens de Vakbeurs Sportaccommodaties in Expo Houten. Deze beurs is hét platform voor innovatie, kennis en netwerkkansen in het vakgebied. De beurs richt op de (semi-)professional of vrijwilliger die betrokken zijn bij aan ontwerp, bouw, inrichting, onderhoud en/of beheer van sportaccommodaties. Naast een rondgang over de beursvloer kunnen bezoekers lezingen volgen of aanschuiven bij een van de hoogwaardige kennissessies over uiteenlopende thema’s en vraagstukken. Samen met de branchevereniging BSNC vullen we de lezingen in.

Groenkeur organiseert tijdens deze beurs de Groenspiratie Tour. Deze tour voert beursbezoekers langs exposanten die hen in een korte pitch bijpraten over laatste ontwikkelingen, innovaties of bijzonderheden in hun specifieke werkgebied.

Lees verder >

Even voorstellen: Rolf Balogh

Hoe kijkt de opdrachtgever naar Groenkeur? Op 1 februari onze stagiair Rolf Balogh (24) gestart. Rolf volgt de opleiding Ondernemerschap & Retail Management aan Avans Hogeschool in Den Bosch. Tijdens zijn stageperiode van een half jaar schrijft hij zijn afstudeerscriptie over het beter bereiken van opdrachtgevers.  

In zijn vrije tijd geeft Rolf zijn creativiteit de ruimte. Hij doordenkt, tekent, ontwerpt of bouwt ideeën om zo hiaten in een proces of situaties helder te krijgen en te verbeteren. Dit ziet hij terug in marketing: compleet verschillende (en soms losstaande) gebeurtenissen leiden soms tot nieuwe ideeën.

Lees verder >

Djorn Noordman nieuw bestuurslid Groenkeur

Per 1 januari 2019 is Djorn Noordman (44) benoemd tot bestuurslid van Stichting Groenkeur namens de opdrachtgevers. Djorn is werkzaam voor de gemeente Haarlem. Hij heeft na zijn studie aan de STOAS-APH (nu Aeres Hogeschool), de HBO-deeltijdopleiding Inrichting openbaar groen aan Hogeschool Van Hall Larenstein gevolgd. In 2015 rondde hij met succes de post-HBO studie bedrijfskunde af. Voor hem is een gewaardeerde openbare ruimte waarbij inrichting, beheer en gebruik in balans zijn belangrijk. Niet alleen als professional, maar ook als gebruiker van diezelfde ruimte.

Lees verder >

Congres Duurzaamheid 2019

Elke gemeente en provincie heeft de ambitie energieneutraal te worden. Dat kan alleen door burgers en bedrijven actief bij die transitie te betrekken. Hoe stimuleer je als decentrale overheid initiatieven van onderop? Hoe geef je door burgers spontaan opgezette energieconflicten een plek in het overkoepelende regionale beleid? Welke rol kunnen groene daken hierin vervullen? Deze en andere vragen komen aan de orde bij het congres ‘Nieuwe energie’ van Binnenlands Bestuur op 7 maart in Antropia in Driebergen.

Lees verder >

Kleurkeur is bijna klaar!

update dd 6-2-2019
Kleurkeur is het keurmerk dat staat voor het ecologisch beheren van bermen en groenstroken. Beheer dat ruimte laat voor planten en dieren, in het bijzonder insecten. Het is een garantie voor biodiversiteit, gekoppeld aan de kwaliteit van Groenkeur-deelnemers. De inhoud van het keurmerk staat in grote lijnen vast. De technische commissie die ondersteunt bij de ontwikkeling doet nog een laatste ronde van input en commentaar. In de loop van februari wordt het schema opnieuw beoordeeld. Dat betekent dat Kleurkeur in de loop van mei 2019 gereed is voor publicatie. Wij publiceren de inhoud van Kleurkeur op de website. Partijen die het Kleurkeur-certificaat willen behalen, kunnen dan een aanvraag indienen bij de certificatie-instelling.

Lees verder >

Nieuwe versie Handboek Groene Daken

Sinds de eerste uitgave van het Handboek Groene Daken in 2012 van BDA Dak- en Gevelopleidingen heeft de trend van aanleg van groene daken en gevels doorgezet. De markt blijft zich uitbreiden en nieuwe systemen, methodieken en beplanting hebben hun intrede gedaan. BDA Dak- en Gevelopleidingen vindt het daarom de hoogste tijd voor een nieuwe versie van het Handboek anno 2019.

Lees verder >

Groenkeur kennispartner Binnenlands Bestuur

Vanaf 1 januari is Groenkeur kennispartner van Binnenlands Bestuur. Met dit partnerschap willen wij niet alleen onze naamsbekendheid vergroten bij ambtenaren en bestuurders, maar ook de specifieke groenkennis van onze deelnemers overdragen. Zo hebben wij op de website van Binnenlands Bestuur een eigen partnerpagina binnen het vakgebied Ruimte en Milieu. Hierop kunnen wij onder meer eigen nieuwsberichten, blogs, video’s en aankondigingen plaatsen.

Lees verder >

KLIC: Kabels en Leidingen Informatie Centrum

Tijdens het harmonisatieoverleg van de Groenkeur-auditoren was het op gelijke wijze omgaan met de richtlijnen in de audits. Deze keer zijn we gestart met een inspecteur vanuit het Agentschap telecom. Op een boeiende en informatieve wijze ging hij dieper in op de stappen in het KLIC-proces. Waarom en wanneer vraag je een KLIC aan? Hoe lang is deze melding geldig en waarom? Wanneer graaf je een proefsleuf? Wat doe je als er een EIS-voorzorgsmaatregel geldt? Wat kunnen de gevolgen zijn als de processen niet goed gevolgd worden?

Lees verder >

Oorkonde voor Agterberg Bedrijven

Op 14 december vergaderde het bestuur bij Groenkeur-deelnemer Agterberg Bedrijven in Groenekan. Uit handen van bestuursvoorzitter Sjaak Langeslag nam directeur Cees Haaksman de Groenkeur-oorkonde in ontvangst. Cees deelde zijn visie over de invulling van de Groenkeur-richtlijnen voor de toekomst en vertelde over het brede werkveld waarin Agterberg Bedrijven werkzaam is.

Lees verder >

Nieuw Normenboek Gemeentelijk Groen

Wageningen Environmental Research heeft een nieuw boek uitgebracht met tijd- en kostennormen voor aanleg en beheer van gemeentelijk groen: het Normenboek Gemeentelijk Groen.
Sinds 2006 geeft Wageningen Environmental Research iedere twee jaar een nieuwe versie van het Normenboek Natuur, Bos en Landschap uit, met daarin tijd- en kostennormen voor het beheer van natuur, bos en landschapselementen. Het Normenboek NBL wordt ook door veel gemeenten aangeschaft.

Lees verder >

Groenkeur Groene Stad Charta Partner

Groenkeur heeft zich aangesloten bij het netwerk van Charta Partners van De Groene Stad. Toetreden tot het netwerk van Charta Partners van De Groene Stad is een logische stap, vertelt Dick Oosthoek, directeur van Groenkeur. ‘Stichting Groenkeur zet zich al 15 jaar in voor het bevorderen van de kwaliteit van het werk en het vakmanschap van groenprofessionals. Toetreding tot het netwerk van Charta Partners van de Groene Stad geeft ons een unieke mogelijkheid om onze ambitie te onderstrepen. Hier komen de andere voordelen, zoals toegang tot een professioneel netwerk en de netwerkbijeenkomsten van De Groene Stad nog eens bovenop.’

Lees verder >

Innovatie op partnerbijeenkomst Green Deal Groene Daken

Innovatievragen en -aanbod rond begroeide daken stonden centraal bij de partnerbijeenkomst van 14 november bij Smartroof 2.0 in Amsterdam. Na 12 pitches over verkoeling, droogte, watercirculariteit, zuiverende daken, brandgevaar en tools voor matchmaking van dakvraag- en aanbod deelden ruim 40 deelnemers enthousiast hun visies, kennis en ervaringen met elkaar in de innovatie carrousel.

Lees verder >

Groenkeur Nieuws | 4 december 2018

Wageningen Environmental Research heeft het Normenboek Gemeentelijk Groen uitgebracht met tijd- en kostennormen van aanleg en onderhoud van gemeentelijk groen. In het College van Deskundigen van Groenkeur hebben wijzigingen plaatsgevonden en ook zijn er jonge talenten die op zoek zijn naar kennis uit de praktijk. Over deze onderwerpen en meer lees je in Groenkeur Nieuws.

Onze nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en bevat een gevarieerde inhoud.

Lees verder >

Hercertificering Boom Veiligheid Controleur blijft vereist

Op dit moment circuleren er binnen de sector berichten dat certificering of hercertificering voor het persoonscertificaat ‘Boomveiligheidscontroleur’ niet meer nodig is, omdat deze vervangen is door andere cursussen en/of toetsingen. Binnen de sector en in de brancheorganisaties heeft daarover echter geen afstemming plaatsgevonden! Een boomveiligheidscontroleur behoudt alleen de geldigheid van zijn certificaat en zijn registratie in het Groenkeur-personenregister door deelname aan de hercertificering Boomveiligheidscontroleur.

Lees verder >

College van Deskundigen Groenkeur wijzigt

Op 21 november vergaderde het College van Deskundigen van Groenkeur. De collegeleden bespraken onder meer de toekomstvisie en de daaruit voortvloeiende samenstelling van het college. Afgelopen 1 januari namen we afscheid van het certificaat Tuinaanleg en Tuinonderhoud en op 31 december 2018 eindigt daarmee ook onze verbintenis met de Geschillencommissie Groen. Vanaf 1 januari 2019 is het schema voor duurzame boomkwekerijproducten gebaseerd op ‘On the way to PlanetProof’. Hierdoor vervalt een aantal zetels in het college. We namen afscheid van Rob Buijs (Groei en Bloei), Martien Kicken (Geschillencommissie groen) en Harm Horlings (namens de duurzame boomkwekers).

Lees verder >

Tweede Kamer wil meer groen in steden

De Tweede Kamer wil dat de regering komt met voorstellen voor slimme oplossingen om meer groen in steden en dorpen aan te leggen. Dat staat in een motie die onlangs is aangenomen.

In de motie staat dat groen zorgt voor zuurstof, verkoeling, waterbuffering, stimulering van biodiversiteit en welzijn van mensen. Groenere steden kunnen een bijdrage leveren aan het tegengaan van de opwarming van de aarde. De motie was ingediend door VVD, ChristenUnie, D66 en GroenLinks. Alle partijen in de Tweede Kamer, behalve PVV en Forum voor Democratie, stemden voor de motie.

Daarnaast is een motie aangenomen die pleit voor het bouwen van natuurinclusieve steden met meer oog voor biodiversiteit bij duurzamere bouwplannen.

Beide voorstellen bieden kansen de Nederlandse duurzame boomkwekers.

Lees verder >

Keurmerk handig instrument bij aanbestedingen

De Aanbestedingswet staat het toe om een keurmerk te eisen in de technische specificaties van de opdracht, in de gunningscriteria of als contractvoorwaarde bij het maatschappelijk verantwoord inkopen. PIANOo, het expertisecentrum aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken, geeft duidelijke informatie aan de voorwaarden aan de eis van keurmerken in aanbestedingen. Het productcertificaat ‘Duurzame boomkwekerijproducten’van Groenkeur voldoet aan deze voorwaarden en kan daarom worden geëist bij het maatschappelijk verantwoord inkopen.

Lees verder >

Groenkeur Nieuws: keurmerken niet meer weg te denken

Dit jaar bestaat Stichting Groenkeur 15 jaar! In die periode veranderde de groenwereld en het keurmerk veranderde mee. Ook blijkt een keurmerk een handig middel bij aanbestedingen en gaan we door met de onaangekondigde controles. Over deze onderwerpen en meer lees je in Groenkeur Nieuws.

Onze nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks en bevat een gevarieerde inhoud.

Lees verder >

€600 miljoen voor investeringen in klimaatadaptatie

Minister Cora van Nieuwenhuizen en Infrastructuur en Waterstaat heeft dinsdag samen met gemeenten, waterschappen en provincies het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie ondertekend. Hiermee wordt de komende jaren zo’n €600 miljoen vrijgemaakt voor investeringen in klimaatadaptatie.

Om overlast van extreme buien op te vangen wordt in stedelijke gebieden meer groen geplant in plaats van bestrating, en worden voorzieningen ontwikkeld om water te bergen. Zowel op het platteland als in de steden komen ook meer waterbergingen waaruit geput kan worden in lange periodes van droogte. Dit gebufferde water kan worden ingezet als het lange tijd niet regent.

Lees verder >

Ook in 2019 onaangekondigde controles

Het bestuur van Stichting Groenkeur heeft na raadpleging van het College van Deskundigen besloten om de onaangekondigde controles voor het derde jaar op rij te laten uitvoeren. We merken de laatste tijd dat er meer reacties komen op dit middel. De werkwijze is opgezet om naast de reguliere audit van het kwaliteitsmanagement-systeem onaangekondigd een praktijkcontrole uit te laten voeren. De controleur belt 24 uur van tevoren naar het bedrijf met het verzoek de onderhanden zijnde projecten klaar te leggen. Ter plaatse kiest de controleur een project uit. Hij toetst bij de opdrachtgever ook de tevredenheid over de opdracht.

Lees verder >

Onaangekondigde controle bij Tomin Groen

Het uitvoeren van een onaangekondigde controle door Groenkeur bij de Tomin Groen leidde tot een gesprek met kwaliteitsmanager Dian Kok. Duurzaam ondernemen, dat is waar het om draait bij Tomin Groen. Zij leveren topkwaliteit en doen dat het liefst met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De toegevoegde waarde zit in het bieden van maatwerk, meedenken en helpen van opdrachtgevers bij het realiseren van hun MVO-doelstellingen.

Lees verder >

Cyclus behaalt Groenkeur-certificaat

Begin augustus kreeg Cyclus NV uit Gouda het Groenkeur-certificaat uitgereikt door Kiwa. Op 13 november werd dit bekrachtigd door overhandiging van de oorkonde voor kwaliteit en vakmanschap in de groene buitenruimte door Stichting Groenkeur zelf. Met dit leidende en onderscheidende kwaliteitskeurmerk toont Cyclus aan dat zijn werkzaamheden in de groenvoorziening voldoen aan strenge eisen op het gebied van kwaliteit, kwaliteitsmanagement, vakmanschap en duurzaamheid.

Lees verder >

Natuurlijk groen werkt, doe ook de test

Steeds meer werknemers raken burn-out. Logisch, want mensen zijn niet voorbereid om in vierkante kantoorruimtes te werken. Ook niet om de hele dag naar schermen te staren en te leven op fastfood. Wij zijn gemaakt om in de natuur te leven, met ons lichaam en spierkracht te werken, elkaar verhalen te vertellen bij het kampvuur, te slapen als het donker is, en ons te voeden met verse producten van het seizoen.

Lees verder >

Waarom gaat het mis?

‘Als Groenbeheerder heb ik heel goed voor ogen hoe ik mijn groene ruimte wil beheren. We hebben een duidelijke visie opgesteld en dit verwoord in ons plan van eisen en zo in het bestek geplaatst. Nu is de uitvoering begonnen en gaat het mis. De aannemer werkt niet zoals ik het voor ogen had, we hadden het nog wel zo goed afgesproken. Ze proberen er alleen maar meerwerk uit te slepen.’

Lees verder >

Groenkeur Nieuws: lente in november!

Waarom gaat ’t soms mis bij de uitvoering van groenplannen? En waarom is Groenkeur ook aanwezig op de vakbeurs Klimaat? Suggesties, antwoorden en meer lees je in Groenkeur Nieuws van deze week.

Een greep uit de overige onderwerpen uit deze editie: Beter Aanbesteden publiceert ‘Handreiking tenderkostenvergoeding’, oprichting Vereniging van Schemabeheerders, de Groenkeur gecertificeerd bedrijf stickers zijn binnen en Dick bezocht de Oosthoek Groep.

Lees verder >

Stickers Groenkeur gecertificeerd bedrijf

De stickers ‘Groenkeur gecertificeerd bedrijf’ zijn binnen! Wij versturen ze deze week nog aan de bedrijven die al een bestelling hebben geplaatst. Wij zijn heel benieuwd hoe deze naast de deur of op uw bedrijfsauto’s staan. Stuur ons een foto van het resultaat.

Lees verder >

Groenkeur deelnemer vakbeurs Klimaat

Op donderdag 8 november 2018 nemen wij deel aan de vakbeurs Klimaat in Expo Houten. De huidige klimaatverandering zorgt voor grotere hoeveelheden regenwater, maar ook voor droogte en hittestress in steden, overstromingen door rivierwater of zeespiegelstijging en veranderende dag- en nachttemperaturen. Openbare ruimte in steden moet dus klimaatbestendig worden ingericht. Hierin zien wij een belangrijke rol voor Groenkeur én haar deelnemers. U vindt ons bij de ‘Klimaatstraat’ in stand 2.5.38.

Lees verder >

Stichting Groenkeur: 15 jaar!

Dit jaar bestaan wij 15 jaar. In die periode zagen voorzitter Sjaak Langeslag en directeur Dick Oosthoek de groenwereld veranderen, en het keurmerk veranderde mee. Groenkeur werd in 2003 opgericht vanuit branchevereniging VHG. Het keurmerk richtte zich vooral op het verbeteren en beoordelen van de kwaliteit en de bedrijfsvoering van hoveniers.  Het was een erkenning van vakmanschap. Door de jaren heen veranderde Groenkeur mee met de markt en is het geëvolueerd tot het merk dat het vandaag de dag is. Veel professionele groenvoorzieners en boomverzorgers zijn tegenwoordig Groenkeur-gecertificeerd.

Lees verder >

Masterclass ‘Stadsnatuur mogelijk maken’

Op woensdag 12 december 2018 organiseert de Masterclass ‘Stadsnatuur mogelijk maken’ in Amersfoort. Tijdens deze masterclass geven de Piet Vollaard en Jacques Vink uitleg over wat natuurinclusief ontwerpen inhoudt en hoe dit in de praktijk kan worden bewerkstelligd. Naast de uitleg omvat het programma een bezoek aan de noordzijde spoorzone Amersfoort en een opdracht om dit gebied te vergroenen volgens de uitgangspunten van ‘Stadsnatuur maken’.

Lees verder >

Oprichting Vereniging van Schemabeheerders

Op 1 november 2018 hebben achttien onafhankelijke schemabeheerders de Vereniging van Schemabeheerders opgericht. Aanleiding hiervoor is dat met ingang van 1 januari 2017 de Raad voor Accreditatie (RvA) de werkwijze voor het beoordelen en accepteren van schema’s ingrijpend heeft gewijzigd. De RvA beoordeelt niet langer de organisaties die schema’s opstellen en beheren. Zij evalueert uitsluitend de inhoud van de schema’s als hiervoor één of meer instellingen accreditatie hebben aangevraagd. In reactie hierop hebben de schemabeheerders in samenwerking met belanghebbende partijen een alternatief normenkader ontwikkeld. Door NEN is dit vastgelegd in de NTA 8813, eisen aan ontwikkeling en beheer van schema’s voor conformiteitsbeoordeling door onafhankelijke schemabeheerders.

Lees verder >

Beter Aanbesteden publiceert ‘Handreiking tenderkostenvergoeding’

De Handreiking biedt handvatten voor het toepassen van tenderkostenvergoeding. Het onderwerp verdient meer aandacht en een bewustere benadering. Deze handreiking heeft tot doel het onderwerp tenderkostenvergoeding meer in te bedden in het aanbestedingsproces. Naast de al bestaande wettelijke regels over inschrijfkosten in de Gids Proportionaliteit (GP), is deze handreiking met name bedoeld om aanbestedende diensten te helpen met het daadwerkelijk opstellen van een tenderkostenregeling. Deze kan worden vastgelegd in het eigen aanbestedingsbeleid. (september 2018)

Lees verder >

Groenkeur niewsbrief

Het oude logo van Groenkeur nog aan de deur of op uw auto aanwezig? Bestel nu nieuwe stickers.
Gratis een ontwerp voor uw klimaatadaptieve ruimte of benieuwd naar de mening van Peter van de Haar?
Lees het groenkeur nieuws

Lees verder >

Help Past Performance systematiek verbeteren

Heeft u ervaring met de Past Performance systematiek van CROW? Dan wil CROW graag uw mening daarover weten, zodat zij hun product en dienstverlening beter kunnen afstemmen op uw wensen en behoeften. Namens CROW nodigen wij u uit een korte vragenlijst over dit onderwerp in te vullen. Het draagt tenslotte bij aan kwaliteit in het groene domein.

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 7 minuten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy. Uw anonimiteit is in het onderzoek gegarandeerd.

Alvast bedankt voor uw deelname.

Lees verder >

Groen ontwerp in ruil voor kennis

Leerlingen op het vmbo werken hard aan oplossingen voor de versteende stad. Graag zouden ze dit voor echte praktijkcasussen uitwerken. Wilt u graag een aantal vernieuwende ideeën ontvangen en uw kennis delen? Lees dan vooral verder en reageer op de oproep van deze docent die zijn leerlingen te inspireren voor het groene vak.

Lees verder >

Afstudeerstage: Hoe krijgt Groenkeur de voorkeur?

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, leergierige, communicatief vaardige student die er samen met ons voor zorgt dat onze deelnemers in de toekomst nog meer profijt hebben van hun Groenkeur-certificering. De opdracht aan hem of haar is te onderzoeken hoe wij het gebruik van het keurmerk bij opdrachtgevers (met name overheden) kunnen stimuleren: “Hoe krijgt Groenkeur de voorkeur”. Een groot aantal gemeentes, provincies en ministeries hebben het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend. In de praktijk merken onze deelnemers daar nog te weinig van.

Lees verder >

Verhoog uw kans op inschrijving

Rijkswaterstaat maakt nu voor alle inkoopdomeinen gebruik van het ambitieweb van het GWW. Een onderdeel van de inkoopprocedure is dat Rijkswaterstaat aanbieders uitdaagt om een milieuvriendelijk product aan te bieden, via DuboCalc in de BPKV-methodiek. Als groenaannemer kunt u als alternatief duurzame boomkwekerijproducten aanbieden onder het schema van Groenkeur of On the way to Planetproof. Door actieve inzet van duurzamer geteelde producten verhoogt u uw eigen kansen en is het milieu ook beter af.

Lees verder >

Day at the garden

Nog nooit in het bestaan van ‘Appeltern’ was een zomer zo lang, zo warm en zo droog als dit jaar. De tuindienst heeft ook nog nooit zoveel gesproeid. Het gevolg van al die extra inspanning zou iedereen moeten zien. Een verbluffend groen paradijs met eindeloos bloeiende borders, strak geschoren hagen en kraakheldere vijvers!

Op zondag 2 september organiseert De Tuinen van Appeltern inmiddels voor de derde keer ‘Day at the Garden’. Het jaarlijkse belevingsfeestje voor jong en oud wordt dit jaar een eerbetoon aan de zomer. Iedereen wordt die dag getrakteerd op extra vermaak in de vorm van bijzondere hapjes en drankjes, barbecue, lounge, spel, muziek en theater. Daarbij wordt voor deze speciale gelegenheid ook de toegangsprijs (bijna) gehalveerd.

Lees verder >

Vergroten toegevoegde waarde Groenkeur-deelnemers

In september 2017 begon Dick Oosthoek als nieuwe directeur van Groenkeur. Het vakblad Tuin&Landschap zocht Dick op en sprak met hem over zijn eerste 300 dagen bij Groenkeur. Ook spraken zij onder meer over: waarom Dick voor Groenkeur koos, over samenwerken, afscheid nemen van oude zaken, starten van nieuwe initiatieven en vergroten van toegevoegde waarde voor Groenkeur-ondernemers.

Lees verder >

Rabobank-Impactlening voor Groenkeur duurzame boomkwekers

Boomkwekers met het Groenkeur-certificaat ‘Duurzame Boomkwekerijproducten’ kunnen in aanmerking komen voor een Rabobank-Impactlening. Met steun van de European Investment Bank (EIB) stimuleert de Rabobank via deze lening investeringen van bedrijven die ‘winst’ opleveren voor de bedrijven zelf en bovendien positief uitwerken voor mens, milieu en maatschappij.

Lees verder >

Een toekomstbestendige vitale groene stad

Ook gemeenten moeten maatregelen nemen om de negatieve effecten van de klimaatverandering in steden en dorpen te verminderen. Meteoroloog Helga van Leur brengt haar publiek op de rand van hun comfortzone wanneer zij vertelt welke impact klimaatverandering op Nederland heeft en welke klimaatvriendelijke keuzes we kunnen maken. Tijdens de paneldiscussie spreekt zij met een groenbeheerder, een duurzame boomteler en een groenvoorziener over hoe zij deze veranderende omstandigheden vertalen naar een toekomstbestendige vitale groene stad.

Lees verder >

NL Greenlabel en Groenkeur

Op 18 juli spraken Lodewijk Hoekstra en Dick Oosthoek met elkaar op het hoofdkantoor van NL Greenlabel. Beide organisaties hebben al een lange historie. Er zijn al veel gesprekken gevoerd over het koppelen van duurzaamheid aan kwaliteit.

Lodewijk en Dick zijn naast denkers ook doeners. Om die reden is voor een praktische aanpak gekozen. We gaan op zoek naar de mogelijkheden om elkaar te versterken en zo de groene omgeving van dienst te zijn. De aanstaande Vakbeurs Openbare Ruimte vormt daarin een eerste gelegenheid om samen duurzame bomen te promoten.

Lees verder >

Protocol Essentaksterfte

De essentaksterfte is een opkomend probleem in Nederland. Ook Groenkeur Boom Veiligheid Controleurs (BVC’ers) komen deze ziekte meer en meer tegen tijdens hun werkzaamheden. Het is daarom goed om op de hoogte te zijn van deze inmiddels veel voorkomende aandoening/plaag. Boomspecialisten van VHG en de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen (ISB) hebben een protocol opgesteld voor de uniforme opname van essentaksterfte (ETS) in stedelijke en landelijke omgevingen.

Lees verder >

3000ste Groenkeur gecertificeerde Boom Veiligheid Controleur (BVC)

Mathijs Ansems is de 3000ste Groenkeur Boom Veiligheid Controleur van Nederland. Vandaag ontving hij uit handen van Groenkeur-directeur Dick Oosthoek de bijbehorende BVC-pas. Op vertoon van deze pas weten opdrachtgevers in de openbare ruimte dat de controleur beschikt over de vereiste vakbekwaamheid en dat dit onafhankelijk is getoetst. In de vijftien jaar dat het certificaat nu bestaat heeft het zijn waarde bewezen.

Lees verder >

Leren van studenten

De laatste loodjes voor de meeste afstudeerders ligt in deze weken. De studenten hebben hun rapportages en scripties ingeleverd en mogen hun onderzoeken verdedigen en presenteren. Op 6 juli organiseerde HAS Den Bosch samen met IPC Groene Ruimte een heus congres rondom de toekomstbestendige buitenruimte.

Lees verder >

Vernieuwde oorkonde uitgereikt aan AJ Bedrijfsdiensten

De familie Bronkhorst verleent vanuit het mooie dorp Uddel vele soorten groendiensten in de openbare ruimte, bij vakantieparken, maar zijn ook actief met het bijeenbrengen van SKAL gecertificeerd hooi. Zij doen dit onder de naam A.J. Bedrijfsdiensten. Op het verzoek om het oude logo van Groenkeur aan te passen naar het nieuwe in 2016 geïntroduceerde logo, kreeg ik direct de vraag terug: “en hoe zit het dan met mijn oorkonde?”. Een goede vraag natuurlijk.

Lees verder >

Dick on audit

In het kader van Dick on tour, ging hij dit keer met Mark van Erp (MPS-ECAS) op stap om een beoordelingsaudit bij te wonen bij Boomstoppel Groen in Klaaswaal. Dit bedrijf werkt al vele jaren in en voor de gemeente Rotterdam. Groenonderhoud in de breedste zin van het woord voeren ze uit. Sinds november 2017 zwaait Sjaak Oversluizen hier de scepter. Als je dit niet wist zou je denken dat hij hier al jaren werkt. Hij heeft zijn zaken goed op orde.

Lees verder >

Evaluatie onaangekondigde controles

Onlangs zijn de resultaten over 2017 geëvalueerd. Uit de resultaten kwam naar voren dat bij de 50 bezochte bedrijven, er zowel op de kwaliteit van het werk als op de vakbekwaamheid van het personeel en de genomen verkeersmaatregelen weinig bleek aan te merken. De geraadpleegde opdrachtgevers zijn allemaal positief over het geleverde werk. Herman Wevers, één van de onaangekondigde controleurs, omschrijft de Groenkeur-bedrijven als “top of the bill”.

Lees verder >

Sky garden: groene en vitale werkplekken

Op het dakterras van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag is een tuinbouwinnovatiepaviljoen gerealiseerd. Het is het eerste gekweekte paviljoen van Nederland. Het bestaat voor 80% uit gekweekte bouwdelen: reststromen uit de oesterzwamteelt, die aan een plaatmateriaal zijn vastgegroeid en vervolgens gedroogd. Het paviljoen is verder ingericht met gekweekte myceliumlampen en voorzien van circulaire bouwmaterialen als herbruikbare kabels, kalk/grafeenverf en een hergebruikte pui. De plantensystemen zijn geleverd door Mobilane, onderdeel van Darthuizer bv, leverancier van Groenkeur duurzame boomkwekerijproducten.

Lees verder >

Koning Willem-Alexander plant Groenkeur-boom

Zijne Majesteit koning Willem-Alexander plantte op zaterdag 23 juni jl. een Chinese rubberboom op de campus van Wageningen University & Reseach (WUR) tijdens de feestelijkheden voor het 100-jarig bestaan van de Universiteit. De rubberboom is geleverd door boomkwekerij Van de Berk uit Sint-Oedenrode die gecertificeerd is voor Groenkeur duurzame boomkwekerijproducten. Producten met het Groenkeur-label zijn minder belastend voor het milieu in hun opgroeifase. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is sterk verminderd, evenals de inzet van kunstmest. De CO2-footprint is daarmee ook lager dan die van een reguliere boom. Die kans grijpt u toch ook?

Lees verder >

Groenspiratie Tour tijdens Vakbeurs Openbare Ruimte

Op 26 en 27 september organiseren wij de ‘Groenspiratie Tour’ tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte in de Jaarbeurs in Utrecht. Deze tour voert beursbezoekers langs exposanten die hen in een korte pitch bijpraten over laatste ontwikkelingen of bijzonderheden in hun specifieke werkgebied binnen de groensector.

Lees verder >

Breda aan zee

Afgelopen week was het Landelijk Congres Openbare Ruimte in Breda. Interessant om te zien hoe de gemeente haar beleid in de openbare ruimte weet om te zetten in een mooie stad. Peter van der Gugten van Heijmans vastgoed kan mooi vertellen over ontwikkelingen in achterstandswijken van Utrecht (waar hij zelf opgroeide), Rotterdam en Den Haag, maar ook over de transformatie van het stationsplein in Breda. Tijdens de rondleiding door Dennis Ezendam en Peter van Schie blijkt ook dat ambtenaren met veel drive en een missie kansen in de stad kunnen creëren.

Lees verder >

Groenkeur hoofdsponsor Vakbeurs Openbare Ruimte

Op dinsdag 5 juni ondertekenden Groenkeur-directeur Dick Oosthoek en Marc de Winter (beursorganisator Expoproof) de sponsorovereenkomst voor de Vakbeurs Openbare Ruimte. Groenkeur wordt hiermee één van de hoofdsponsoren en wil met haar kennis en ervaring de kwaliteit van de vakbeurs op het gebied van groen ondersteunen. De Vakbeurs Openbare Ruimte vindt plaats op 26 en 27 september 2018 in Jaarbeurs Utrecht.

Lees verder >

Samenwerking Duurzame Bomen biedt voordelen

Kwekers die ook duurzamere bomen willen kweken kunnen door de samenwerking tussen Groenkeur en ‘On the way to PlanetProof’ profiteren van de schaalvoordelen. Agrifirm heeft bijvoorbeeld een pilot gedraaid met een adviesmodule om u te ondersteunen bij het behalen van het certificaat. Daarmee verkrijgt u naast dit certificaat ook gelijk het Groenkeur-logo.

Lees verder >

Groenkeur ondertekent ‘Green Deal Groene Daken’

Groenkeur-bestuurslid Peter Koop is mede-ondertekenaar van de ‘Green Deal Groene Daken’ tijdens de kennisdag Rotterdamse Dakdagen op vrijdag 1 juni a.s. Deze middag is speciaal bedoeld voor professionals en vindt plaats in Kriterion, Rotterdam. Het doel van de Green Deal Groene Daken is om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen en toe te passen rondom dakbegroeiing.

Lees verder >

Dick on tour

In het kader van mijn inwerkprogramma heb ik een audit meegelopen bij Van Dijk Groenvoorzieningen. Dit bedrijf onder leiding van Dick van Dam is allround actief in de groene ruimte. Samen met C+ hebben we gekeken naar de kwaliteit van de organisatie. Daarna bezochten we een project in Den Dolder. Ik was onder de indruk van de wijze waarop het bedrijf is georganiseerd. De bevlogenheid van de medewerkers, maar bovenal de passie en het vakmanschap. Vanzelfsprekend ontstaat er ook een gesprek over zaken die opvallen en waar men nog verder zou kunnen groeien. Meerwaarde creëren met inzet van duurzame boomkwekerijproducten is hier een voorbeeld van. Een leerzame dag.

Lees verder >

Bescherming persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 trad de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Dit betekent dat er vanaf deze datum binnen de gehele Europese Unie dezelfde wetgeving geldt. Deze nieuwe wetgeving scherpt de regels van persoonsgegevens aan, hieronder valt ook het versturen van nieuwsbrieven door bedrijven.

Lees verder >

Ruimtelijke ordening of Ruimtelijke ontwikkeling?

Alleen al om de klimaateffecten op te vangen, vervagen de scheidslijnen over de inrichting van de openbare ruimte. Dit vraagt om een andere aanpak en daarmee een ander ontwikkeltraject. Niet alleen voor de buitenruimte, maar speciaal ook voor de gemeentelijke organisatie. Naast het kijken naar het ontwerp is ook het beheer van de groene ruimte onderdeel van het totaalplaatje.

Lees verder >

Inspiratiemiddag Groene Metropool

Op 28 juni a.s. organiseert De Vitale Groene Stad/Entente Florale in samenwerking met Staatsbosbeheer en de gemeente Nijmegen een middag over de Groene Metropool. Dit is een programma waarmee Staatsbosbeheer de kracht van groen wil benutten om te zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving. Steeds meer mensen wonen in stedelijk gebied en telkens weer blijkt dat zij de toegang tot aantrekkelijk groen belangrijk vinden in hun omgeving. Groenkeur ondersteunt deze inspiratiemiddag van harte.

Lees verder >

On the way to PlanetProof

Tijdens de bijeenkomst ‘Bundeling van krachten’ op 18 april jl. hebben Gijs Dröge (SMK) en Dick Oosthoek (Groenkeur) de samenwerkingsovereenkomst voor certificatie voor duurzamere boomkwekerijproducten ondertekend. In 2018 kunnen geen nieuwe certificaten meer worden afgegeven volgens de Groenkeur beoordelingsrichtlijn duurzame boomkwekerijproducten. Met ingang van 1 januari 2019 is er dan nog maar één schema van toepassing: On the way to PlanetProof, dat wordt beheerd door SMK.

Lees verder >

Duurzame boom, huh?

Een duurzaam boomkwekerijproduct. Dat is gek. Een boom is toch per definitie duurzaam? Jazeker. De boom vangt CO2 op, geeft een goed gevoel, huisvest een grote hoeveelheid aan dieren en insecten. Een prachtige biotoop. Groen heeft nog een groot aantal voordelen. Dat is wel duidelijk. Maar bij een duurzaam gekweekte boom of vaste plant kunt u ervan uitgaan dat er tijdens de opkweek rekening is gehouden met het gerichter of niet meer toepassen van gewasbescherming en kunstmest.

Lees verder >

Kennismiddag over de wilde bij

Op woensdag 31 mei 2018 komt een aantal experts bij Wellantcollege in Houten bij elkaar om groen professionals, zoals groenbeheerders bij gemeenten, docenten groen, studenten, hoveniers en groenvoorzieners van praktische kennis te voorzien hoe de leefomgeving van de wilde bij kan verbeteren.

Lees verder >

Trots op Groenkeur

Sander Oudshoorn van Oudshoorn Boomverzorging uit Zoetermeer is er trots op dat hij in het bezit is van het Groenkeur-persoonscertificaat Boom Veiligheid Controleur. Onlangs kwam er een nieuwe bedrijfsauto. En hierop prijkt het logo Groenkeur Boom Veiligheid Controleur. Iedere opdrachtgever die Sander inschakelt voor visuele boomcontroles weet hiermee dat zij een vakman in huis hebben.

Nederland telt inmiddels 2050 Groenkeur gecertificeerde boom veiligheid controleurs. U vindt ze allemaal op onze website.

Lees verder >

Opleiding Boom Veiligheid Controleur (BVC) krijgt nieuw elan

De laatste weken verschijnen er in de media regelmatig berichten over de toekomst van het groen onderwijs. Samen met exameninstantie IPC Groene Ruimte en verschillende marktpartijen actualiseren wij op dit moment het persoonscertificaat Boom Veiligheid Controleur. Zowel de inhoud van de opleiding als de examen-opdrachten wordt onder handen genomen. De laatste update van het examen-document dateert van 1 januari 2016. Hoog tijd dus om de opleiding weer aan te passen aan de laatste ontwikkelingen.

Lees verder >

SMK en Stichting Groenkeur ondertekenen samenwerkingsovereenkomst voor certificering van duurzamere boomkwekerijproducten

Op woensdag 18 april 2018 ondertekenden Gijs Dröge (directeur Stichting Milieukeur, SMK) en Dick Oosthoek (directeur Stichting Groenkeur) een samenwerkingsovereenkomst voor certificatie van de duurzamere boomkwekerijproducten. Met ingang van 1 januari 2019 is nog maar één certificatieschema van toepassing. Dat schema heet ‘On the way to PlanetProof’ (het herziene Milieukeur schema) en wordt beheerd door SMK.

Lees verder >

Bundelen van krachten

Op woensdag 18 april 2018 organiseren wij een bijzondere bijeenkomst die in het teken staat van de samenwerking tussen Stichting Milieukeur en Stichting Groenkeur bij Van den Berk Boomkwekerijen in Sint-Oedenrode.

Tijdens de bijeenkomst lichten we toe hoe we als beheerders van certificatieschema’s voor duurzamere boomteelt de krachten bundelen door in de toekomst één certificatieschema met beide logo’s te hanteren. Daarnaast vertellen wij u hoe u aan het nieuwe certificatieschema van On the Way to PlanetProof kunt voldoen. Deelnemers van Milieukeur en Groenkeur ontvingen hiervoor een uitnodiging.

Lees verder >

Zeven argumenten voor een groene stad

Groen in de woon-, werk- en leefomgeving is van grote maatschappelijke waarde en vertegenwoordigt daarnaast een grote economische waarde. Steeds meer partijen zoals gemeentes, woningcorporaties en projectontwikkelaars beginnen dat in te zien. Wanneer het groen als multifunctionele oplossing wordt ingezet – denk hierbij aan waterretentie, verminderen van hittestress, voorkomen van verloedering van de woonomgeving, stimuleren van beweging, et cetera – dan is groen een investering die zich op vele fronten terugverdient. Als u dan ook nog een Groenkeu- ondernemer inschakelt, weet u dat de kwaliteit ook goed is.

Lees verder >

Groen is hip

De voorraden van onze boomkwekers slinken snel. Groen is hip en staat volop in de aandacht. Binnen- en buitengroen heeft positieve effecten op het welzijn van mensen. Stenen eruit en planten erin. Vandaag zijn de verkiezingen en daarna starten de onderhandelingen binnen de colleges. De kleur van de lokale bestuurders heeft namelijk zeker invloed op de keuzes die gemaakt worden. Voor u allen de kans om groen in de collegeprogramma’s te krijgen en voor de komende jaren voor een duurzame groene en boomrijke omgeving te kiezen.

Lees verder >

Actieagenda maakt aanbesteden eenvoudiger

De rijksoverheid heeft een actieagenda opgesteld met 24 punten die aanbesteden gemakkelijker moet maken. Zowel voor diegene die wil gaan inkopen, als voor diegene die wil gaan inschrijven op een werk of dienst. Vanaf pagina 16 volgen concrete acties. Als Groenkeur helpen wij u graag op weg. Indien wij iets voor u kunnen betekenen horen we het graag.

Lees verder >

Met trots het Groenkeur-logo voeren

Het behalen en behouden van het Groenkeur-certificaat blijft een uitdaging. Als het certificaat dan aan de wand hangt, mag het ook met trots getoond worden aan medewerkers, leveranciers en bovenal aan klanten. Groenkeur heeft al een aantal jaren een nieuw modern logo. Het oude logo mag u nog tot 15 september gebruiken. Maar dat wilt u natuurlijk niet. De komende periode doen wij een check op uw website. Wees ons voor en draag met trots het nieuwe logo. Het nieuwe logo even niet zo snel voor handen?

Lees verder >

Landelijke boomverzorgingsdag

Op vrijdag 23 februari jl. togen 150 boomverzorgers naar Arnhem om zich te laten bijpraten over de nieuwe ontwikkelingen rondom boomverzorging. Een ruime keuze uit onderwerpen en in de pauze alle gelegenheid om informatie met elkaar te delen. Ook Groenkeur was van de partij. Heeft u tips opgedaan, waarvan u denkt: waarom staat dit niet in de beoordelingsrichtlijn Boomverzorging? Laat het ons weten. Alleen samen kunnen we de normen goed doorontwikkelen.

Lees verder >

Word jij onze 1000ste Twitter-volger?

Nog vijf volgers te gaan en dan hebben wij het magische aantal van 1000 volgers op Twitter bereikt. Word jij onze 1000ste volger? Op 14 maart 2013 verstuurden we onze eerste tweet tijdens onze deelnemersbijeenkomst bij het Nationaal Fruitpark in Ochten over de lancering van de Groenkeur-app. In de afgelopen vijf jaren deelden we via dit medium: nieuws, wetenswaardigheden, uitnodigingen en al het andere dat interessant is voor groenprofessionals en hun opdrachtgevers.

Wil jij ook niets van Groenkeur missen? Word dan onze 999e, 1000ste of 1001e volger!

Lees verder >

Groenspiratie 2018

Op 6 februari organiseerden we Groenspiratie 2018 in Burgers’ Zoo in Arnhem. Tijdens dit middagcongres ontvingen wij sprekers met diverse achtergronden. De gemene deler was hun ‘groene’ hart. Na de verwelkoming door Groenkeur bestuursvoorzitter Sjaak Langeslag en directeur Dick Oosthoek vertelde algemeen directeur Alex van Hooff van Burgers’ Zoo over zijn familiebedrijf dat uitgroeide van dierentuin tot een park waar bezoekers kennismaken met verschillende ecosystemen. Hij ging in op de waarde en het beschermen van flora en fauna in ‘zijn’ dierenpark, maar ook in die van het natuurgebied in het Midden-Amerikaanse Belize dat zijn vader in jaren ’80 aankocht.

Lees verder >

Peter Koop nieuw bestuurslid Groenkeur

Per 1 maart 2018 is Peter Koop (36) benoemd tot bestuurslid van Stichting Groenkeur namens de dak- en gevelbegroeners. Peter heeft na zijn hoveniersopleiding gestudeerd aan de HAS Den Bosch in de richting Tuin- en Landschapsmanagement. Vervolgens heeft veel ervaring opgedaan bij ZinCo Benelux, een specialistleverancier in daktuinen. Nu werkt Peter als Regiomanager bij Enk Groen en Golf in Drachten, waar de nadruk ligt op kortgrasbeheer en hoogwaardig terreinaanleg.

Binnen Groenkeur is Peter al langer actief als lid van de Technische Commissie Dak- en Gevelbegroening, waar hij heeft geholpen om de kwaliteit van dit vakgebied een impuls te geven. Hij zal een nieuw en fris geluid laten horen binnen het bestuur.

Lees verder >

Groenkeur op bezoek: TOMIN GROEP

In januari bezochten wij Dian Kok kwaliteitsmanager van Tomin Groen en Stads Beheer Service in Hilversum. Bij Tomingroep werken zo’n 1800 mensen met en zonder arbeidsbeperking samen. Ze werken in opdracht van de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek, Almere en Eemnes en helpen zo de doelstellingen van de Participatiewet, de inclusieve arbeidsmarkt, te realiseren.

Lees verder >

Verlies of verbeteren van Biodiversiteit

In voorbereiding op Groenspiratie van volgende week sprak ik gisteren met Arnold van Vliet. Hij onderzoekt het verlies aan biodiversiteit. Optimist als ik ben, zeg: “Ik kijk liever naar de verbetering van biodiversiteit.” Een mooie discussie kreeg vorm over de stand van de natuur, oplossingen, maar ook hoe breng ik mijn boodschap over als wetenschapper. Hoe maak je de wetenschap relevant voor ons leven van elke dag. Arnold is zelf regelmatig in het nieuws en wenst dat zijn collega’s ook toe. Zelf ervaren hoe hij dat doet? Kom naar Groenspiratie op 6 februari. http://www.groenkeur.nl/event

Lees verder >

Groenafval als grondstof

Hoe kom ik van mijn afval af? Ben ik blij het kwijt te zijn of is het een waardevolle grondstof. In de oudheid gebruikten onze voorvaderen mest en andere huishoudelijk afval als bemesting. Vandaag de dag is dat niet meer zo simpel. Afval mag je namelijk niet zonder meer hergebruiken. De afvalstoffenwet is zeer stringent. Overigens zijn er voor groenafval goede uitzonderingen mogelijk. Nog mooier is het natuurlijk als je deze afvalstromen weet te verwaarden of op weet te werken naar bruikbare grondstoffen. In het groenvak is taxussnoeisel een mooi voorbeeld.

Lees verder >

Groenspiratie 2018

Op 6 februari a.s. organiseren wij voor professionals en opdrachtgevers in het groen voor de tweede keer het middagcongres ‘Groenspiratie’. Naast trends en innovaties is er deze middag speciale aandacht voor ‘groenstedelijke’ ontwikkelingen. Architect en visionair Thomas Rau en bioloog Arnold van Vliet belichten deze ieder vanuit hun eigen werkveld. Ook Alex van Hooff, directeur van Burger’s Zoo vertelt over ‘zijn’ dierentuin en de rol die groen hierin speelt.

In het decennium waar duurzaamheid, klimaatverandering, de toenemende verstedelijking en de gevolgen hiervan steeds meer op de voorgrond komen, staan wij stil bij innovatieve en creatieve denkrichtingen rondom deze belangrijke thema’s.

Nieuwsgierig en wilt u dit geanimeerde congres ook bijwonen?

Lees verder >

Eerste Groenkeur Nieuws 2018 is uit!

De eerste twee weken van het jaar, inclusief Blue Monday, liggen alweer achter ons. Activiteiten en ambities waar we zin in hebben, liggen voor ons. Ook in 2018 komen we weer twee wekelijks uit met een editie van Groenkeur Nieuws.

Een greep uit de onderwerpen die deze keer aan bod komen: nieuwe deelnemers, afscheid van bestuurslid Frans Reulink, maatschappelijk verantwoord ondernemen en Groenspiratie 2018.

Lees verder >

Blue Monday en toch vrolijk

Vandaag is het Blue Monday de meest deprimerende dag van het jaar. Het begon dan ook grijs. Het is ook de start van de week van de circulaire economie. De kans om het goede voornemen in daden om te zetten. In de verschillende beoordelingsrichtlijnen is een passage opgenomen over duurzaamheid. Wat is uw plan voor komend jaar? Hoe gaat u met de reststromen om? Is het nog afval of levert het meerwaarde op voor uw bedrijf of gemeente? Gebruikt u al Groenkeur-bomen in uw bestek of opdracht? Wellicht goed om vandaag het plan in daden om te zetten en zo bij te dragen aan het verbeteren van onze aarde. Elke stap is er één.

Lees verder >

Op bezoek bij de Smitsgroep uit Nederhemert

In het kader van ‘Ken je deelnemers’ waren Frans Pladdet en Dick Oosthoek op bezoek bij Aannemersbedrijf M.J. Smits B.V. dat deel uitmaakt van de Smitsgroep in Nederhemert. De opdrachtgevers bestaan hoofdzakelijk uit gemeenten, natuurorganisaties, waterleidingbedrijven en waterschappen. Vooral in Brabant zijn de medewerkers dagelijks bezig met het onderhoud van het openbaar groen en het reinigen van de openbare ruimte. Ze beperken zich overigens niet tot het Brabantse land, maar zijn ook actief in andere delen van Nederland met werkzaamheden als het snoeien van bomen of het opschonen van watergangen. Ze willen graag voorop lopen en zo kansen pakken. Dat is ook de reden dat ze o.a. in het bezit zijn van PSO, trede 3 en CO2 prestatieladder, trede 5. Natuurlijk is het bedrijf en zijn de mensen Groenkeur gecertificeerd.

Lees verder >

Laat Dick een audit meebeleven

De belangrijkste werkzaamheden van Groenkeur zijn het opstellen en beheren van beoordelingsrichtlijnen in de groene sector. Op kantoor ontvangen wij na uw geslaagde audit een certificaat en registeren dit in het deelnemersregister. Vanuit het papierwerk is het lastig te beoordelen hoe een audit in de praktijk werkt. Dick Oosthoek wil graag een keer meelopen met een audit om aan den lijve te ondervinden waar nu echt naar wordt gekeken.

Lees verder >

Hoe groener hoe beter

Vandaag, twee jaar na de ondertekening van de klimaatakkoorden van Parijs, begint de campagne ‘Hoe groener hoe beter’, met zeven stellingen voor de lokale verkiezingsdebatten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. De landelijke actie dag van’ Hoe groener hoe beter’ is op zaterdag 17 maart 2018. Groen is een oplossing voor uiteenlopende problemen waar we, vooral in de stedelijke omgeving, steeds meer mee te maken hebben.

Lees verder >

De ideale kerstboom

We zitten middenin de adventsperiode. De voorbereidingen voor het kerstfeest zijn aan alle kanten duidelijk zichtbaar. Onze duurzame boomkweker Van den Berk vertelt u graag over kerstbomen.

Lees verder >

Bloedend hart Groenkeur-ondernemer

Groenkeur-bestuurslid Frans Reulink, tevens directeur van De Enk Groen & Golf schreef column over groenonderhoud. Met pijn in het hart signaleert hij een overgang van kwaliteit in het groen door de inzet van vakmanschap naar bezigheidstherapie waarin groen een sluitpost is.

Lees verder >

De ambities van Groenkeur-directeur Dick Oosthoek

Onlangs interviewde ‘Vitale Groene Stad’ Groenkeur-directeur Dick Oosthoek. In het artikel dat aan de hand van dit gesprek is verschenen, geeft Dick Oosthoek een inkijkje in zijn achtergrond, dromen en de overstap naar Groenkeur. Ook vertelt hij over zijn ambities en plannen die hij met Groenkeur voor ogen heeft.

Lees verder >

Groene ambitie in Straatbeeld

In het novembernummer van Straatbeeld staat een interview met de Gemeente Huizen en Groenkeur-ondernemer Aannemingsbedrijf Van Zuijlen uit Haarzuilens over maatschappelijk verantwoord inkopen en hoe de gemeente dit aanpakt.

Lees verder >

Harmonisatie-overleg Groenkeur

Groenkeur heeft elk jaar overleg met de auditoren van de certificerende instellingen om ervoor te zorgen dat de auditoren op dezelfde manier beoordelingen bij bedrijven uitvoeren. De auditoren kunnen hiervoor onderwerpen aandragen.

Lees verder >

Workshop ‘De taal van de overheid spreken’

Hoe schrijf ik succesvol in op een aanbesteding? Tijdens de National Tenderday waren er veel lezingen en workshops over dit onderwerp. Ireen Boon gaf praktische tips over de taal die je kan gebruiken richting opdrachtgevers, maar ook op welke manier je slim vragen kan stellen over eisen die gesteld worden en die niet passend zijn, zonder jezelf tekort te doen.

Lees verder >

Opleidingsbudget 2017

Hebt u het opleidingsbudget van 2017 vanuit uw werkgever nog niet besteed? Het is zonde om hier geen gebruik van te maken, want met een training of opleiding vergroot u niet alleen uw eigen vakkennis en vaardigheden, maar ook de productiviteit van de gehele organisatie!

Lees verder >

Communicatie, een enthousiaste wethouder en kennis zijn de leerpunten voor duurzaam inkopen

De centrale vraag tijdens ons seminar tijdens de Dag van de Openbare Ruimte was ‘Welke knelpunten staan duurzaam inkopen van groen in de weg?’. Hoewel gemeenten en bedrijfsleven de laatste jaren volop hebben geïnvesteerd in duurzame inkoopmethoden, komt dit niet echt van de grond. Tijdens de discussie tussen sprekers en publiek kwam naar voren dat communicatie en samenwerking onontbeerlijk zijn zodat iedereen over dezelfde informatie beschikt, een enthousiaste wethouder helpt daar zeker bij.

Lees verder >

Seminar ‘Duurzaam inkopen’

Op woensdag 27 september a.s. organiseert Stichting Groenkeur het seminar ‘Duurzaam inkopen’ tijdens de Dag van de Openbare Ruimte. Geen van de tien grootste Nederlandse gemeenten koopt 100% duurzaam gekweekte sierteeltproducten in. Dit blijkt uit onderzoek van CLM Onderzoek en Advies in opdracht van Greenpeace Nederland. En dat terwijl gemeenten en provincies er naar streven om per 2015 100% duurzaam in te kopen.

Lees verder >

Groenkeur Nieuws 03, 2017

Met de zomervakantie voor de deur brengen wij nog graag het laatste nieuws. Deze nieuwsbrief staat in het teken van afscheid nemen, maar ook praktische zaken worden belicht. Met ‘Groenkeur Nieuws’ houden wij onze deelnemers en alle andere geïnteresseerden op de hoogte van onderwerpen uit de groene sector en ontwikkelingen rondom ons keurmerk.

Lees verder >

Stichting Groenkeur zoekt nieuwe directeur

Groenkeur-directeur Matthijs Mesken heeft het bestuur van Stichting Groenkeur onlangs laten weten per 1 augustus a.s. een andere functie te hebben aanvaard. Het bestuur van Stichting Groenkeur is nu op zoek naar een nieuwe directeur en heeft op 2 juni jl. een functieprofiel opgesteld.

Lees verder >

Zes tips om ook duurzaam in te kopen

Geen van de tien grootste Nederlandse gemeenten koopt 100 procent duurzaam in. Dat blijkt uit onderzoek van CLM Onderzoek en Advies in opdracht van Greenpeace Nederland. Hoe kan het dat die grote gemeenten zich niet houden aan het Klimaatakkoord uit 2007? Vitale Groene Stad sprak met Michiel van Geelen, campagneleider landbouw Greenpeace Nederland. Eveneens vertelt een afvaardiging van de gemeente Boxtel dat duurzaam inkopen niet lastig hoeft te zijn.

Lees verder >

Proef onaangekondigde controle Groenkeur

Het vakblad Tuin&Landschap besteedt in de uitgave van deze week aandacht aan de onaangekondigde controles van Groenkeur. Een van de speerpunten van onze beleidsvisie ‘Een toekomstperspectief voor kwaliteit in groen 2020’ was de uitwerking en invoering van onaangekondigde controles. Deze onverwachte toetsing staat naast de reguliere jaarlijkse audit door de certificerende instelling. Doel is een juist beeld van de kwaliteit van het dagelijks werk van een Groenkeur-ondernemer neerzetten.

Lees verder >

Groenkeur juicht aandacht voor duurzaam inkopen toe

Volgens het onderzoek dat kennis- en adviesbureau CLM in opdracht van Greenpeace deed, voldoen de tien grootste Nederlandse gemeenten niet aan de doelstelling om vanaf 2015 voor 100 procent duurzaam in te kopen. In het rapport ‘Duurzame inkoop van catering en planten en duurzaam groenbeheer’, geldt dit ook voor duurzaam groenbeheer. Vandaag ondertekent Staatssecretaris Sharon Dijksma het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. De Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen Groenvoorziening en Duurzame Boomkwekerijproducten voorzien in deze duurzaamheidsvraag. Gemeenten kunnen eenvoudig aan de gestelde eisen voldoen met het Groenkeur-productcertificaat Duurzame Boomkwekerijproducten.

Lees verder >

Raad voor Accreditatie accepteert Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Duurzame Boomkwekerijproducten

Op 8 september 2016 heeft de Raad voor Accreditatie de Groenkeur-beoordelingsrichtlijn ‘Duurzame Boomkwekerijproducten’ geaccepteerd. Het schema voldoet hiermee aan de internationale accreditatienormen. Het is de vierde Groenkeur-beoordelingsrichtlijn die onder accreditatie valt. In juni 2016 accepteerde de RvA ook de herziene beoordelingsrichtlijnen voor de zakelijke markt: Boomverzorging, Dak- & Gevelbegroening en Groenvoorziening 2016.

Lees verder >

Groenkeur lanceert nieuwe huisstijl

Op 22 juni 2016 lanceerde Stichting Groenkeur de nieuwe huisstijl tijdens het middagcongres ‘Groenspiratie’. Na 13 jaar werd het tijd voor een nieuwe, frisse en eigentijdse uitstraling. Een huisstijl die past bij een keurmerk dat een autoriteit is op het gebied van een kwaliteitsmanagementsysteem met een ‘groene’ plus én met de focus op kwaliteit en vakbekwaamheid.

Lees verder >

Groenkeur publiceert beoordelingsrichtlijnen 2016

Per 1 juni 2016 treden de herziene Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen voor de zakelijke markt in werking. Tevens zijn deze met dezelfde ingangsdatum geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie. Het gaat hier om de beoordelingsrichtlijnen: Boomverzorging, Dak- en Gevelbegroening en Groenvoorziening. Deze beoordelingsrichtlijnen bevatten de normen voor het kwaliteitsmanagementsysteem voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in het groene domein. De beoordelingsrichtlijnen omvatten alle eisen uit de ISO 9001:2015 en daarnaast extra, vakspecifieke Groenkeur-normen. Binnen de Groenkeur-normen ligt de focus op vakbekwaamheid van de medewerkers en de kwaliteit van de geleverde producten en diensten.

Lees verder >

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.