Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Bureau Erkenningen en Groenkeur onderzoeken mogelijke fusie

Stichting Bureau Erkenningen en Stichting Groenkeur onderzoeken de mogelijkheid tot een fusie per 1 januari 2022. Beide stichtingen zijn erkend en bekend van het beheren van persoons- en bedrijfscertificaten (schemabeheer) binnen het groene domein. Door samen te gaan in één stichting onder de naam ‘Groene Erkenningen’, kan een grotere en meer robuuste organisatie ontstaan. De samenwerking biedt eveneens extra’s aan de gecertificeerde bedrijven en personen. Want de fusie maakt het doorontwikkelen van vakmanschap met de onderwijskwaliteiten van de gezamenlijke AOC’s mogelijk. Ook komt er een bundeling van het schemabeheer in richtlijnen die nauw verwant zijn aan elkaar.

Creatie meerwaarde

Voorzitter Bastiaan Pellikaan van Stichting Bureau Erkenningen en Ineke Mastenbroek, voorzitter van Stichting Groenkeur, hebben met de mogelijke fusie een organisatie voor ogen die extra meerwaarde creëert. Toegevoegde waarde die geldt voor de deelnemende bedrijven, persoonscertificaathouders én hun opdrachtgevers. De mogelijke krachtenbundeling binnen de nieuwe Stichting Groene Erkenningen biedt naar verwachting een aantal voordelen:

  • Er ontstaat een breder netwerk van op elkaar aansluitende netwerken;
  • Uitwisseling van kennis en expertise: het samenvoegen van de (kleine) uitvoerende teams maakt uitwisseling van expertise via korte lijnen mogelijk;
  • De aanwezige kennis binnen technische commissies, vaststellingscommissies en colleges versterkt elkaar;
  • Afstemming van de automatiseringssystemen: gecertificeerde personen, bedrijven en opdrachtgevers kunnen via één portaal hun kwalificeringen checken.

Behoud van merknamen

In het komende halfjaar treffen de besturen maatregelen om de organisaties voor te bereiden op een mogelijke fusie. Ineke Mastenbroek: ‘De aandacht zal uitgaan naar de inrichting van het onafhankelijke schemabeheer, omdat dit een belangrijke asset is om onder accreditatie te kunnen werken. Vanzelfsprekend kunnen de deelnemers ook blijven rekenen op de onverminderde inzet om de kwaliteit en het vakmanschap van de sector te bevorderen.’ ‘Verduurzaming van de onderliggende sectoren is daarbij een inhoudelijk aandachtspunt’, aldus Bastiaan Pellikaan.

Terwijl er binnen de nieuwe Stichting Groene Erkenningen een mogelijke krachtenbundeling plaatsvindt, blijven de sterke merknamen ‘Groenkeur’ en ‘Bureau Erkenningen’ bestaan richting klanten, samenwerkingspartners en gecertificeerden.

Bureau Erkenningen
Stichting Bureau Erkenningen beheert schema’s voor persoonscertificering voor Gewasbescherming, Knaagdieren en mollen & woelratten (76.000 personen), dit is een overheidstaak als Zelfstandig Bestuurs Orgaan. Daarnaast is Bureau Erkenningen schemabeheerder voor twee persoonsgebonden certificeringen. Dit zijn het AOC-Keurmerk voor scholingen Flora & Faunabeheer, voor de gedragscodes natuurbescherming, en het Nederlands Kettingzaag Certificaat (NKC). Bureau Erkenningen is als werkorganisatie van de gezamenlijke AOC’s, ondergebracht bij Stichting Aeres Groep, die de rol van penvoerder vervult.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.