Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Nieuwe datum machinekeuring Kleurkeur

De nieuwe datum voor de machinekeuring voor maaimachines onder Kleurkeur staat op de planning voor dinsdag 30 april 2024. Vanwege de slechte weersomstandigheden kon deze keuring in het najaar van 2023 tot twee keer toe niet doorgaan. Deze zal plaatsvinden op een centraal gelegen locatie in Midden-Nederland.

Groen en blauw

In de norm Kleurkeur wordt gesproken over het toelaten van geschikte maaimachines. Hiervoor is een protocol ontwikkeld. Hieirin staan de proefopstelling vermeld en ook het vereiste resultaat. Tijdens de toetsing worden foto’s gemaakt. Deze worden ter beoordeling voorgelegd aan de Vlinderstichting. Aanmelding voor deze toetsing verloopt via de Vlinderstichting.

Watergangen

Nederland kent 330.000 kilometer sloten en 6500 kilometer vaarten en kanalen. Een fors areaal, wat niet alleen door mensen wordt gebruikt, maar ook het leefgebied vormt van talloze plant- en diersoorten. Met aanpassingen in de wijze van uitvoering van het beheer en een nieuwe kijk op de watergang is er veel biodiversiteitswinst te behalen. De tijd is daar rijp voor, want biodiversiteit staat op veel plekken onder druk. Kleurkeur Blauw, zoals het onderdeel voor ecologisch beheer van watergangen heet, is een certificaat voor aannemers en groenbedrijven om zich te onderscheiden op vakmanschap en ecologische kwaliteit. Opdrachtgevers zoals waterschappen en gemeenten kunnen in aanbestedingen van beheer van watergangen vragen om Kleurkeur-gecertificeerde bedrijven.  

Twee scopes

Vanaf 1 september 2023 vallen er onder het add-on certificaat Kleurkeur twee zogeheten scopes of toepassingsgebieden: Groen en Blauw. Kleurkeur Groen (voorheen Kleurkeur) richt zich op het ecologisch beheer van bermen, dijken en groenstroken, Kleurkeur Blauw richt zich op het ecologisch beheer van watergangen. Er is bij de ontwikkeling van Kleurkeur gezocht naar zoveel mogelijk synergie tussen de eisen voor Groen en Blauw. Bedrijven kunnen zich voor zowel Groen als Blauw afzonderlijk en in combinatie laten certificeren. Voor personen is een nieuw examen beschikbaar.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.