Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Add-on Kleurkeur 2021

Kleurkeur

Samen met de Vlinderstichting bracht Groenkeur in 2019 een nieuwe richtlijn uit: Kleurkeur. De richtlijn staat voor het ecologisch beheer van bermen en groenstroken. Beheer dat ruimte laat voor planten en dieren, in het bijzonder insecten. Het is een garantie voor biodiversiteit, gekoppeld aan de kwaliteit van deelnemers die in bezit zijn van het certificaat Groenvoorziening. Vanaf 1 januari 2021 is de richtlijn omgezet in formele add-on op de BRL Groenvoorziening.

De uitgangspunten die voor de Kleurkeur-deelnemers gelden zijn:

  • Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een beheerplan opgesteld.
  • Bermen en groenstroken worden gefaseerd gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.
  • Klepelen is niet toegestaan.
  • Het maaibeheer is flexibel en wordt afgestemd op de weersomstandigheden waardoor bijvoorbeeld in een laat voorjaar later wordt gemaaid dan in een vroeg voorjaar.
  • Geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, uitgezonderd voor de beheersing van invasieve exoten en de eikenprocessierups.
  • Geen actieve bemesting, evenmin als het toepassen of opslaan van slootmaaisel, bagger, compost of andere gebiedsvreemde organische materialen.
  • De effecten van de genomen maatregelen op flora en fauna worden gemonitord.


De inzet van vakbekwame medewerkers is belangrijk voor een goede uitvoering:

  1. Alle medewerkers werken volgens/beschikken minimaal over Wet Natuurbescherming, niveau 1, ook op plaatsen waar dit in de gedragscode niet wordt gevraagd.
  2. Op een maailocatie moet minimaal één persoon werkzaam zijn die beschikt over het certificaat van de cursus Kleurkeur basis.
  3. Een groep van meer dan vijf personen moet worden aangestuurd door een leidinggevende die beschikt over het certificaat van de cursus Kleurkeur gevorderde.
ecologisch bermbeheer spaart fauna en flora

Uitgebreide informatie met factsheets vindt u op Kleurkeur.com. De volledige tekst van de add-on met alle normen is te vinden onder add-on Kleurkeur 2021 onder downloads.

U kunt het certificaat Kleurkeur verkrijgen door zich te laten auditen aanvullend op de BRL Groenvoorziening door één van de certificatie instellingen waarmee Groenkeur samenwerkt.

De Vlinderstichting heeft sinds februari 2020 certificaten afgegeven aan medewerkers die de cursus Kleurkeur basis en gevorderde hebben gevolgd. Zij werken voor de volgende organisaties, het actuele register is hier te vinden::

Agrarische Natuurvereniging Drenthe
A. Agterberg B.V.
ATKB
Bras Fijnaart
Breur Ecologie & Onderzoek
Buiting
Bureau Poppe Cultuur- en Civieltechniek
DAR Nijmegen
De Heer land en water B.V.
De Jong Zuurmond infrabeheer, onderhoud & services B.V.
Florijn B.V.
Gako Groenvoorziening
Gemeente Alblasserdam
Gemeente Amsterdam
Gemeente De Wolden Hoogeveen
Gemeente Gemert-Bakel
Gemeente Landgraaf
Gemeente Lansingerland
Gemeente Montfoort
Gemeente Nijmegen
Gemeente Nuenen
Gemeente Rijswijk
Gemeente Utrecht
Gemeente Waadhoeke
Gemeente Westvoorne
GKB Realisatie
Stichting Groenkeur
Heem
Hoek
Holstein BV
J. van Bodehom en Zn BV
Jos Scholman
Krinkels
Landschap Noord-Holland
Loo Plan
O’Hara Rekken
Omniverde BV
Prachtlint
Probebu
Provincie Gelderland
Provincie Zuid-Holland
Groenaannemingsbedrijf Punt B.V.
Punt BV Groenzoom
Ranox
Regelink Ecologie en Landschap
Riede, Mol & Donkers
Rijksvastgoedbedrijf
Sight Landscaping
Signa Terra B.V.
Stad en Groen Westervoort BV
Stichting Bloeiend Landschap
Stoop Groenvoorziening
Universiteit Utrecht
Van der Haar Groep
Van der Weerd Grafhorst
Van der Werf
Van Doorn Geldermalsen
Van Engelen Groen
Van Esch
Van Reel B.V.
Van der Bijl en Heierman B.V.
Verhoeve Groen
Verkuil Moree B.V.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.