Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Add-on Kleurkeur

Kleurkeur

Samen met de Vlinderstichting brengt Groenkeur de richtlijn Kleurkeur uit. Deze richtlijn staat voor het ecologisch beheer van bermen, groenstroken, oevers en ook watergangen. Beheer dat ruimte laat voor planten en dieren, in het bijzonder insecten. Het is een garantie voor biodiversiteit, gekoppeld aan de kwaliteit van deelnemers .Deze bedrijven zijn bovendien in het bezit van het add-on Kleurkeur op het Groenkeur-certificaat BRL Groenvoorziening. Deze bedrijven onderscheiden zich op vakmanschap en ecologisch inzicht.

Groen en Blauw

De richtlijn kent twee toepassingsgebieden: aan de ene kant richt Kleurkeur Groen zich op het toepassingebied ecologisch beheer van bermen, dijken en groenstroken. Kleurkeur Blauw legt zich aan de andere kant toe op het ecologisch beheer van oevers en watergangen.

Uitgangspunten

De uitgangspunten die voor de Kleurkeur-deelnemers gelden zijn:

 • Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een beheerplan opgesteld.
 • Bermen, groenstroken, oevers en ook watergangen worden gefaseerd gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.
 • Klepelen is niet toegestaan.
 • Het maaibeheer is flexibel en wordt afgestemd op de weersomstandigheden waardoor bijvoorbeeld in een laat voorjaar later wordt gemaaid dan in een vroeg voorjaar.
 • Geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, uitgezonderd voor de beheersing van invasieve exoten en de eikenprocessierups.
 • Geen actieve bemesting, evenmin als het toepassen of opslaan van slootmaaisel, bagger, compost of andere gebiedsvreemde organische materialen.
 • De effecten van de genomen maatregelen op flora en fauna worden gemonitord.
 • De werkzaamheden worden bovendien uitgevoerd met maaimachines die voor ecologisch maaibeheer zijn goedgekeurd.

Vakmanschap

De inzet van vakbekwame medewerkers is eveneens belangrijk voor een goede uitvoering:

 1. Alle medewerkers werken volgens/beschikken minimaal over Wet Natuurbescherming, niveau 1, ook op plaatsen waar dit in de gedragscode niet wordt gevraagd.
 2. Op een maailocatie moet minimaal één persoon werkzaam zijn die beschikt over een certificaat van de cursus Kleurkeur.
 3. Een groep van meer dan 5 personen moet worden aangestuurd door een leidinggevende die beschikt over het certificaat van de cursus Kleurkeur Groen gevorderde en/of Kleurkeur Blauw (afhankelijk van de scope).
ecologisch bermbeheer spaart fauna en flora

Uitgebreide informatie met factsheets vindt u bovendien op Kleurkeur.com. De volledige tekst van de add-on met alle normen is te vinden onder add-on Kleurkeur 2023 onder downloads.

U kunt het add-on certificaat Kleurkeur voor uw bedrijf verkrijgen door zich aanvullend op de BRL Groenvoorziening te laten auditen. Hiervoor wendt u zich eerst tot één van de certificatie instellingen die in het bezit zijn van een Groenkeur-licentie.

De Vlinderstichting geeft certificaten af aan medewerkers die de cursus Kleurkeur Groen (basis en gevorderde) en/of Kleurkeur Blauw hebben gevolgd. Het actuele register is hier te vinden::

Onderstaande opdrachtgevers hebben al medewerkers laten certificeren.

Agrarische Natuurvereniging Drenthe
ATKB
Bras Fijnaart
Breur Ecologie & Onderzoek
Buiting
Bureau Poppe Cultuur- en Civieltechniek
DAR Nijmegen
Florijn B.V.
Gako Groenvoorziening
Gemeente Alblasserdam
Gemeente Amsterdam
Gemeente De Wolden Hoogeveen
Gemeente Gemert-Bakel
Gemeente Landgraaf
Gemeente Lansingerland
Gemeente Montfoort
Gemeente Nijmegen
Gemeente Nuenen
Gemeente Rijswijk
Gemeente Utrecht
Gemeente Waadhoeke
Gemeente Westvoorne
Heem
Holstein BV
J. van Bodehom en Zn BV
Landschap Noord-Holland
Loo Plan
O’Hara Rekken
Omniverde BV
Prachtlint
Probebu
Prorail
Provincie Gelderland
Provincie Zuid-Holland
Punt BV Groenzoom
Ranox
Regelink Ecologie en Landschap
Riede, Mol & Donkers
Rijksvastgoedbedrijf
Signa Terra B.V.
Stad en Groen Westervoort BV
Stichting Bloeiend Landschap
Universiteit Utrecht
Van Reel B.V.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.