Richtlijn Kleurkeur2020-06-26T09:19:26+02:00
Ik ben…
Vind gecertificeerden >

Voor groenbedrijven

Richtlijn Kleurkeur

Samen met de Vlinderstichting bracht Groenkeur in  2019 een nieuwe richtlijn uit: Kleurkeur. De richtlijn  staat voor het ecologisch beheer van bermen en groenstroken. Beheer dat ruimte laat voor planten en dieren, in het bijzonder insecten. Het is een garantie voor biodiversiteit, gekoppeld aan de kwaliteit van deelnemers die in bezit zijn van het certificaat Groenvoorziening.

De uitgangspunten die voor de Kleurkeur-deelnemers gelden zijn:

  • Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt een beheerplan opgesteld.
  • Bermen en groenstroken worden gefaseerd gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd.
  • Klepelen is niet toegestaan.
  • Het maaibeheer is flexibel en wordt afgestemd op de weersomstandigheden waardoor bijvoorbeeld in een laat voorjaar later wordt gemaaid dan in een vroeg voorjaar.
  • Geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, uitgezonderd voor de beheersing van invasieve exoten en de eikenprocessierups.
  • Geen actieve bemesting, evenmin als het toepassen of opslaan van slootmaaisel, bagger, compost of andere gebiedsvreemde organische materialen.
  • De effecten van de genomen maatregelen op flora en fauna worden gemonitord.

ecologisch bermbeheer spaart fauna en flora

Meer informatie, de richtlijn en factsheets zijn te vinden op www.kleurkeur.com

De voorwaarden en het stappenplan om in de implementatiefase te participeren en in het register van Groenkeur vermeld te worden vindt u hier.

 

De Vlinderstichting heeft inmiddels al 209 certificaten afgegeven aan medewerkers die de cursus Kleurkeur basis en gevorderde hebben gevolgd. Zij werken voor de volgende Groenkeur bedrijven:

A. Agterberg B.V.
Agrarische Natuurvereniging Drenthe
Stichting Bloeiend Landschap
Breur Ecologie & Onderzoek
Bureau Poppe Cultuur- en Civieltechniek
Van Doorn Geldermalsen BV
De Heer Land en Water B.V.
De Jong Zuurmond infrabeheer, onderhoud & services B.V.
Gemeente Alblasserdam
Gemeente Amsterdam
Gemeente De Wolden Hoogeveen
Gemeente Nuenen
Gemeente Rijswijk
Gemeente Waadhoeke
GKB Realisatie
Stichting Groenkeur
Holstein BV
Jos Scholman
Krinkels
Landschap Noord-Holland
Omniverde BV
Probebu
Provincie Gelderland
Groenaannemingsbedrijf Punt B.V.
Ranox
Van Reel B.V.
Rijksvastgoedbedrijf
Sight Landscaping
Signa Terra B.V.
Aannemersbedrijf M.J. Smits B.V.
Stoop Groenvoorziening
Verkuil Moree B.V.
Van der Weerd Grafhorst

Richtlijnen Kleurkeur

Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Go to Top