Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Auditoren onaangekondigde controles weer op pad

Sinds vorige maand zijn onze speciaal hiervoor opgeleide auditoren weer op pad voor de onaangekondigde controles 2022. Deze controle is één van de Groenkeur-instrumenten om de kwaliteit van het geleverde product of de geleverde dienst te verbeteren en op niveau te houden. Deze extra controle op een onverwacht moment zien erop toe dat onze deelnemers altijd volgens de richtlijnen werken en blijven streven naar het verbeteren van de geleverde kwaliteit.

Contract- en bestekeisen

Evenals in de voorgaande zes jaren bezoeken de vakdeskundigen ook in 2022 weer 50 bedrijven bezocht. Het bedrijf ontvangt 48 uur voor de komst van de auditor bericht. Daarnaast krijgt ook de opdrachtgever de uitnodiging aanwezig te zijn bij deze extra beoordeling van één van zijn projecten.

Tijdens de onaangekondigde controle worden de in het contract of bestek gespecificeerde eisen van de klant geverifieerd. Hieronder vallen ook het juiste plantmateriaal en herkomst van geleverde producten. Daarnaast controleert de auditor de inzet van vakbekwaam personeel. Tot slot besteedt hij aandacht aan vaktechnische aandachtspunten, inclusief wettelijke zaken. Denk hierbij aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, ontbrekende zaken in het contract of het bestek en de genomen verkeersmaatregelen.

Rapportage

Na afloop bespreekt de vakdeskundige auditor de resultaten en de procedure met de contactpersoon van het bedrijf en eventueel met de contactpersoon van de opdrachtgever (klant) en noteert de opmerkingen. Binnen twee weken ontvangen het gecontroleerde bedrijf en de Stichting Groenkeur de rapportage van de onaangekondigde controle. Bij onvoldoende resultaat licht Stichting Groenkeur de certificerende instelling in.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.