Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

BRL Dak- en Gevelbegroening

Het vergroenen van daken en gevels is een snel groeiende sector maar zeker niet nieuw. Het Groenkeur-certificaat BRL Dak- en Gevelbegroening en de bijbehorende opleidingen bestaan dan ook al ruim 10 jaar.

Het toepassingsgebied van BRL (beoordelingsrichtlijn) betreft het kwaliteitsmanagementsysteem voor Dak- en Gevelbegroening. Dit is gericht op één of meer van de volgende dienstverlenende werkzaamheden:

  • ontwerp en advies van dak- en gevelbegroening
  • aanleg van dak- en gevelbegroening
  • onderhoud van dak- en gevelbegroening

De Basis

Van Vliet Harmelen Groenkeur Dak en gevel begroening certificaat
bron Van Vliet Harmelen

In de BRL Dak- en Gevelbegroening is de ISO 9001:2015 volledig geïntegreerd. De eisen waaraan een bedrijf moet voldoen zijn gericht op vakmanschap en kwaliteit. Het ontwerp van dak– en gevelbegroening omvat zowel het creatieve, functionele als technische ontwerp van werken (of een samenstel daarvan). Onderhoud omvat het geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te bewerkstelligen dat de beoogde gebruiksfunctie en gewenste situatie blijven voldoen aan de daarvoor gestelde eisen.

Vakbekwaam en kwaliteit

De kracht van de beoordelingsrichtlijn (BRL) Dak- en Gevelbegroening zit in de meetbare vakbekwaamheidseis die gekoppeld is aan de opleveringseisen conform RAW of STABU. Groenkeur-gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om jaarlijks aan te tonen dat de opdrachten op een juiste wijze zijn uitgevoerd. Het certificaat garandeert dat er binnen het bedrijf aandacht is voor gediplomeerd personeel, kennisdeling, veiligheid en technische eisen voor oplevering.

Ter ondersteuning van de werkzaamheden geeft Groenkeur samen met haar deelnemers, leveranciers en opleiders een vernieuwd praktijkboek uit: het Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels. Het boek is te bestellen bij ISSO. Dit boek is ter vervanging van het bestaande boek uit 2011. Het praktijkboek is ook de basis voor de opleidingen voor dak- en gevelbegroeners.

Op de beoordelingsrichtlijn BRL Dak- en Gevelbegroening gecombineerd met ISO 9001:2015 rusten licentierechten. Daarom kunt u de beoordelingsrichtlijn uitsluitend tegen betaling verkrijgen. De richtijn zonder ISO9001 kunt u wel downloaden.

Meer informatie over daktuinen kunt u lezen in de kennisbank.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.