BRL Dak- en Gevelbegroening2020-05-28T12:11:27+02:00
Groenbedrijf
Vind gecertificeerden >

Voor groenbedrijven

BRL Dak- en Gevelbegroening

Het vergroenen van daken en gevels is een snel groeiende sector. Het Groenkeur-certificaat BRL Dak- en Gevelbegroening, praktijkboek en bijbehorende opleidingen bestaan dan ook al ruim 10 jaar.

Het toepassingsgebied van BRL (beoordelingsrichtlijn) betreft het kwaliteitsmanagementsysteem voor Dak- en Gevelbegroening. Dit is gericht op één of meer van de volgende dienstverlenende werkzaamheden:

  • ontwerp en advies van dak- en gevelbegroening
  • aanleg van dak- en gevelbegroening
  • onderhoud van dak- en gevelbegroening

Van VLiet Harmelen Groenkeur Dak en gevel begroening certificaatDe Basis

De definities van de werkzaamheden binnen het toepasingsgebied Dak- en Gevelbegroening zijn te herleiden naar de dienovereenkomstig genoemde werkzaamheden bekende documenten: Dakbestratingsrichtlijn, Richtlijn vegetatiedaken bestaande bouw, Dakbegroeiingsrichtlijn, Daken in ’t groen en Gevels in ’t groen. Bij dak- en gevelbegroening zijn de constructieve elementen gescheiden van het grondwater.

In de BRL Dak- en Gevelbegroening is ISO 9001:2015 volledig geïntegreerd. De eisen waaraan een bedrijf moet voldoen zijn afgestemd op alle kwalificaties om veilig op hoogte te kunnen werken. Het ontwerp van dak– en gevelbegroening omvat zowel het creatieve, functionele als technische ontwerp van werken (of een samenstel daarvan). Onderhoud omvat het geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te bewerkstelligen dat de beoogde gebruiksfunctie en gewenste situatie blijven voldoen aan de daarvoor gestelde eisen.

Vakbekwaam en kwaliteit

De kracht van de beoordelingsrichtlijn (BRL) Dak- en Gevelbegroening zit in de meetbare vakbekwaamheidseis die gekoppeld is aan de opleveringseisen conform RAW of STABU. Groenkeur-gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om jaarlijks aan te tonen dat de kwaliteitsdoelstellingen uit het bestek zijn gehaald. Het certificaat garandeert dat er binnen het bedrijf aandacht is voor gediplomeerd personeel, kennisdeling, veiligheid en technische eisen voor oplevering.

Ter ondersteuning van de werkzaamheden geeft Groenkeur samen met haar deelnemers, leveranciers en opleiders een vernieuwd praktijkboek uit. Het boek is te bestellen bij ISSO. Dit boek is ter vervanging van het bestaande boek uit 2011. Dit boek is ook de basis voor de opleidingen voor dak- en gevelbegroeners.

Op de beoordelingsrichtlijn BRL Dak- en Gevelbegroening gecombineerd met ISO 9001:2015 rusten licentierechten. Daarom kunt u de beoordelingsrichtlijn uitsluitend tegen betaling verkrijgen.

 

Richtlijnen exclusief ISO normen

Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!