Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Klachten en bezwaarprocedure

De klachten en bezwaarprocedure

Groenkeur staat voor duurzame kwaliteit van het eerste contact tot de oplevering van een project of product. Het omgaan met klachten maakt hiervan onderdeel uit. Bij de jaarlijkse audit moeten certificaathouders aantonen dat zij klachten volgens de gemaakte afspraken  hebben afgehandeld.

Groenkeur ondersteunt opdrachtgevers in het geval Groenkeur-ondernemers gemaakte afspraken niet nakomen.

Gesprek met de Groenkeur-ondernemer

Bespreek uw klacht als eerste met de Groenkeur-ondernemer en breng zichtbare gebreken in de uitvoering direct onder de aandacht . Bevestig deze klachten ook schriftelijk.

Raad van Arbitrage

Als u en de Groenkeur-ondernemer samen niet tot een oplossing kunnen komen, kunt u de Raad van Arbitrage inschakelen. De Raad van Arbitrage brengt voor deze bemiddeling kosten in rekening. De uitspraak van de raad is bindend. Informatie over de procedures en de kosten vindt u op www.raadvanarbitrage.nl

Indien een Groenkeur-ondernemer de algemene voorwaarden van de branchevereniging VHG hanteert, kunt u ook gebruik maken van de geschillencommissie die als oplossing is opgenomen in deze voorwaarden.

Klacht over Groenkeur

Heeft u een klacht over Groenkeur dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur door een mail te sturen naar info@groenkeur.nl of uw klacht per post aan ons te verzenden. Een klacht kan daarbij ook een bezwaar zijn over een “Beslissing op klacht”.

Meer informatie leest u in Reglement Bezwaar en klachten

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.