Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Herziening beoordelingsrichtlijnen Groenkeur

Afgelopen weken kwamen de technische commissies van Groenkeur bijeen om de hoofdlijnen te bespreken van de herziening van de beoordelingsrichtlijnen. Deze staan gepland op 1 januari 2023. Groenkeur heeft drie technische commissies. En zij adviseren het college van deskundigen over de beoordelingsrichtlijnen Groenvoorziening, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening. Ze krijgen hierbij advies van de tijdelijke technische commissie Duurzaam en Circulair werken.

Bewustwording

In deze herziening wordt vooral aandacht besteed aan duurzaam ondernemen. En deze aandacht is nodig om voorbereid te zijn op een steeds groter wordend belang van duurzaam en circulair werken. De nieuwe normen worden dan ook onderdeel van de nieuwe beoordelingsrichtlijnen en ontwikkeld op een basisniveau. Hierdoor gaan ze voor alle deelnemers gelden. Belangrijk doel is het ontwikkelen van verdere bewustwording en kennis op het gebied van duurzaam ondernemen.

Voor duurzaam ondernemen willen we aansluiten bij het thema’s klimaat, milieu (inclusief biodiversiteit) en circulair uit het uit het Nationaal Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2025 van de Rijksoverheid

Drie thema’s

Het thema klimaat is vooral gericht op het tegengaan van klimaatverandering via het verminderen van de CO2-uitstoot. Daarnaast valt ook het werken aan klimaatadaptatie hieronder (maatregelen die nodig zijn bij een veranderend klimaat, waaronder water).

Het thema milieu is vooral gericht op het tegengaan van milieuverontreiniging. Denk hierbij aan stikstofuitstoot, luchtverontreiniging, gebruik van schadelijke stoffen en pesticiden. Dit leidt tot bescherming van de biodiversiteit. Ook het verminderen van watergebruik valt hieronder.

Het thema circulair is vooral gericht op het beperken van grondstoffengebruik. Ter illustratie: door aandacht te hebben voor het waardebehoud van grondstoffen. En ook zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van materialen en het gebruik van biobased producten zijn aandachtspunten.

Daarnaast noemen de technische commissies nadrukkelijk het belang van een duurzame inzet van het eigen personeel en de aandacht voor social return.

Duurzaamheidsambitie

De technische commissies zijn het er over eens om de huidige duurzaamheidsambitie verder te gaan verdiepen en dit mee te nemen bij de herziening beoordelingsrichtlijnen van Groenkeur. Deze ambitie moet dan uitmonden in een meerjarenplan dat gebaseerd is op een beschrijving van de huidige situatie. Met dit meerjarenplan geeft een deelnemer aan welke bijdrage hij levert aan bovengenoemde thema’s. Bijvoorbeeld hoe hij de CO2-emissie verder gaat terugdringen. Ook geeft hij aan welke bijdrage hij wil leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit en hoe hij verantwoord omgaat met grondstoffen en restproducten.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.