Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Boomveiligheidscontroleur (BVC)

Nederland telt naar schatting 16 miljoen straat- en laanbomen. De eigenaren van deze bomen hebben een zorgplicht en zijn hiervoor wettelijk aansprakelijk. Boomveiligheidscontroleurs (BVC) met het Groenkeur-certficaat zijn in staat om op een vakkundige wijze een visuele boomveiligheidsbeoordeling uit te voeren. Bij een boomveiligheidcontrole, volgt de controleur de methode Visual Tree Assessment (VTA).

Boomveiligheidcontroleurs zijn gediplomeerd, verstaan hun vak en herkennen de ziekten, plagen en gebreken van bomen. Daarnaast zijn zij op de hoogte van de wet- en regelgeving.

Boomveiligheidscontroleur Data Inspecteur Bomen DIB
bron: Quercus BVC/VTA inspectie en registratie

De methode

De VTA- of BVC-methode stelt gebreken vast, aan de hand van een visuele controle van de boom. Hierbij inventariseert en analyseert de controleur uiterlijke signalen van potentiƫle (mechanische) zwakte. Bij nader aanvullend onderzoek, dat buiten deze inspectie valt, is een meting van de interne gesteldheid van de boom aan de orde met specialistische apparatuur bijvoorbeeld een tomograaf en penetrometer. Zo kan men zien of de kritische drempel voor aanvaardbaar risico niet overschreden wordt. De boomveiligheids-controle volgt de CROW-richtlijnen.

De boomveiligheidscontrole (BVC) of visual tree assessment (VTA) bestaat uit drie fases:

  1. Een controleur voert een visueel onderzoek uit en inventariseert de uitwendige kenmerken. Hierbij let de controleur onder andere op de aanwezigheid van vruchtlichamen, op het groeigedrag, op vlekken of breuken van de bast of de stam, op vlekken op de bladeren, oude of nieuwe wonden, enz. Als er geen uitwendige tekens zijn van potentiƫle problemen, beperkt het onderzoek zich tot deze fase.
  2. Als er zichtbaar vermoedens zijn van een defect op basis van de geobserveerde symptomen, is een bevestiging van de aan- of afwezigheid hiervan noodzakelijk door middel van een nader onderzoek.
  3. Indien er een belangrijk defect geconstateerd is, wordt het gelokaliseerd, gekwantificeerd en in kaart gebracht en nadere maatregelen beschreven tot herstel van het gebrek of uiteindelijk vellen van de boom.

Alle boomveiligheidcontroleurs in Nederland hebben een BVC-pas, waarmee zij zich als deskundige kunnen legitimeren. Een vervangende pas nodig?

De verzekeringsbranche erkent het Groenkeur-certificaat Boomveiligheidscontrole (BVC).

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.