Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Kleurkeur

richtlijn kleurkeur

Ecologisch bermbeheer moeilijk? Niet na het volgen van de cursus Kleurkeur ontwikkeld door De Vlinderstichting. U krijgt duidelijke richtlijnen over wanneer en hoe bermen gemaaid moeten worden om flora en fauna zo veel mogelijk een kans te geven. De cursus Kleurkeur is noodzakelijk om volgens de gelijknamige richtlijn Add-on Kleurkeur te kunnen werken.

De Vlinderstichting heeft meerdere cursussen ontwikkeld. Er is een basiscursus en gevorderde variant. Daarnaast zijn er gebruikersdagen om kennis uit te wisselen. Meer weten? Kijk op kleurkeur.com. Vanaf 1 september 2023 komt de toevoeging Blauw ook beschikbaar.

Persoonscertificaat

De bezitters van het persoonscertificaat Kleurkeur zijn in staat om op een vakkundige wijze een maaibestek ecologisch uit te voeren conform de richtlijn Kleurkeur Groen. De bezitters van het persoonscertificaat Kleurkeur Blauw zijn in staat om op een vakkundige wijze een maaibestek ecologisch van oevers en watergangen uit te voeren conform de richtlijn Kleurkeur Blauw. De bezitter van het persoonscertificaat Kleurkeur Groen Basis beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden om te kunnen werken volgens de richtlijn Kleurkeur 2023. De bezitters van het persoonscertificaat Kleurkeur Gevorderde zijn in staat het gewenste ecologische beheer voor verschillende bermsituaties te bepalen, evenals de praktische uitvoering. Daarnaast kennen de bezitters van het persoonscertificaat Kleurkeur gevorderde de basisprincipes van ecologische monitoring, kunnen ze de resultaten hiervan interpreteren en weten ze op basis van deze resultaten in het beheer te sturen. De bezitter van het persoonscertificaat Kleurkeur Blauw beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden om te kunnen werken volgens de richtlijn Kleurkeur Blauw 2023.

Zij gingen u voor

Op 51 locaties in het land zijn Groenkeur-bedrijven die naast het bedrijfscertificaat Groenvoorziening ook in het bezit zijn van het add-on certificaat Kleurkeur. Deze bedrijven vindt u ook terug in ons deelnemersregister onder de knop Vind gecertificeerden op onze website.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.