Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Kleurkeur

richtlijn kleurkeur

Ecologisch bermbeheer moeilijk? Niet na het volgen van één of meer van de cursussen Kleurkeur die De Vlinderstichting heeft ontwikkeld.

Kleurkeur kent twee toepassingsgebieden: Kleurkeur Groen en Kleurkeur Blauw. Bij een cursus Kleurkeur Groen krijgt u duidelijke richtlijnen over wanneer en hoe bermen en groenstroken gemaaid moet worden. De cursus Kleurkeur Blauw behandelt het maaibeleid van oevers en waterwatergangen. Een gefaseerd maaibeleid geeft de flora en fauna optimale kansen. Eén of meer van de cursussen Kleurkeur zijn noodzakelijk om volgens de gelijknamige richtlijn add-on Kleurkeur te kunnen werken.

De Vlinderstichting heeft meerdere cursussen ontwikkeld. Er is een basiscursus en gevorderde variant voor Kleurkeur Groen. Kleurkeur Blauw heeft één cursus. Daarnaast zijn er (verplichte) gebruikersdagen om kennis uit te wisselen.

Meer weten? Kijk op kleurkeur.com.

Persoonscertificaten groen en blauw

De bezitters van het persoonscertificaat Kleurkeur zijn in staat om op een vakkundige wijze een maaibestek ecologisch uit te voeren conform de richtlijn Kleurkeur Groen.

De bezitters van het persoonscertificaat Kleurkeur Blauw zijn in staat om op een vakkundige wijze een ecologisch maaibestek van oevers en watergangen uit te voeren conform de richtlijn Kleurkeur Blauw.

De bezitter van het persoonscertificaat Kleurkeur Groen basis beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden om te kunnen werken volgens de richtlijn Kleurkeur 2023.

De bezitters van het persoonscertificaat Kleurkeur Groen gevorderde zijn in staat het gewenste ecologische beheer voor verschillende bermsituaties te bepalen, evenals de praktische uitvoering. Daarnaast kennen de bezitters van het persoonscertificaat Kleurkeur Groen gevorderde de basisprincipes van ecologische monitoring, kunnen ze de resultaten hiervan interpreteren en weten ze op basis van deze resultaten in het beheer te sturen.

De bezitter van het persoonscertificaat Kleurkeur Blauw beschikt over de benodigde kennis en vaardigheden om te kunnen werken volgens de richtlijn Kleurkeur Blauw 2023.

Bedrijven met Kleurkeur

Op 51 locaties in het land zijn er Groenkeur-bedrijven die naast het bedrijfscertificaat Groenvoorziening ook in het bezit zijn van het add-on certificaat Kleurkeur. Deze bedrijven vindt u ook terug in ons deelnemersregister onder de knop Vind gecertificeerden op onze website.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.