Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Najaarsvergadering college van deskundigen

Het college van deskundigen van Groenkeur vergadert twee keer per jaar. Op 25 november kwam het college bijeen voor de najaarsvergadering. De vergadering stond in het teken van de komende herziening van de beoordelingsrichtlijnen Groenvoorziening, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening. Deze is gepland per 1 januari 2023.

De herziening staat vooral in het teken van het verder inhoud geven aan duurzaam ondernemen. Hiervan worden de contouren langzaam zichtbaar. Inhoud geven aan duurzaam ondernemen gebeurt op een basisniveau dat voor alle bedrijven haalbaar moet zijn. Met het uitkomen van de nieuwe ISO 9001 normen in 2025/2026 kan vervolgens een verdere verdieping worden doorgevoerd.

Contouren voor herziening

Voor het duurzaam ondernemen wil het college aansluiten bij de thema’s klimaat, milieu, SROI en circulair uit het Nationaal Plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2025 van de Rijksoverheid. Het college wil hiervoor te beginnen met een verdere verdieping van de bestaande duurzaamheidsambitie. Daarom begint het opstellen van deze ambitie met een nulmeting. Dit is de beschrijving van de huidige situatie per bovengenoemd thema. Deze worden dan in een meerjarenplan uitgewerkt met acties voor de transitie naar duurzaam ondernemen.

De verdere inhoud wordt vervolgens uitgewerkt met de verschillende technische commissies. De plannen worden volgend najaar voorgelegd aan de deelnemers via een consultatie of een hoorzitting. U hoeft niet te wachten tot volgend jaar om uw ideeën voor de inhoud aan ons kenbaar te maken. Wij zien ze graag binnenkomen in op ons mailadres: info@groenkeur.nl.

Kleurkeur

In het najaar zijn ook de ervaringen met Kleurkeur geëvalueerd in de verschillende technische commissies. Daarnaast konden opdrachtgevers en opdrachtnemers hun ervaringen delen. Uit deze evaluatie blijkt dat Kleurkeur aanslaat in de markt. Tot nog toe hebben ongeveer 800 personen een cursus Kleurkeur gevolgd en kwam Kleurkeur terug in ongeveer 30 openbare aanbestedingen. Ook zijn geen wijzigingen in de normen nodig. Het college onderschrijft deze conclusies.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.