Het enige
onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland

Lees meer over het keurmerk

Wat zijn de voordelen van een Groenkeur-certificaat?

Met Groenkeur brengen wij de belangen van groenprofessionals en die van opdrachtgevers samen. Voor deze opdrachtgevers geldt dat zij kunnen vertrouwen op kwaliteit van gecertificeerde groenprofessionals. Tegelijkertijd zien wij het als Stichting Groenkeur als onze taak om het kwaliteitskeurmerk en de waarde ervan actief onder de aandacht te brengen.

1

Aantoonbare kwaliteit

Groenkeur stelt hoge eisen aan de bedrijfsvoering van certificaathouders. Van groenprofessionals wordt onder andere verwacht dat zij volledige en heldere offertes of aanbestedingsteksten overleggen en dat zij alle aanpassingen tijdens een project schriftelijk bevestigen.

2

Vakmanschap

Ondernemers met Groenkeur verstaan hun vak. Zij werken alleen met gekwalificeerde mensen, denken mee met opdrachtgevers maar blijven kritisch. Zij maken waar wat ze beloven en geven daarom altijd garantie op hun werk.

3

Onafhankelijkheid

Alle bedrijven met Groenkeur worden ieder jaar getoetst. Onafhankelijke instellingen met een Groenkeur-licentie controleren zowel het kwaliteitsmanagementsysteem als de kwaliteit van de uitgevoerde projecten. Naast de aangekondigde controles vinden er ook onaangekondigde controles plaats.

Lees meer over de certificaten

Waarom certificeren?

Opdrachtgevers hebben behoefte aan zekerheid. Zij hechten veel waarde aan kwaliteit, duurzaamheid en garanties. Overheden, verenigingen van eigenaren, natuurorganisaties en/of waterschappen vragen Groenkeur in 70% van de bestekken. Groenkeur stelt bedrijven en groenprofessionals in staat aan te tonen dat zij voldoen aan de hoge kwaliteitseisen en werken volgens de vastgestelde normen met gediplomeerd personeel.

Lees meer over certificeren Bekijk alle gecertificeerden