BRL Groenvoorziening2020-08-20T12:08:15+02:00
Ik ben…
Vind gecertificeerden >

BRL Groenvoorziening

Het Groenkeur-bedrijfscertificaat Groenvoorziening is gericht op groenvoorzieners die actief zijn op de markt voor gemeenten, de overheid, instellingen, verenigingen van eigenaren en het bedrijfsleven. Zij hechten waarde aan Groenkeur, omdat kwaliteit een kritische factor vormt voor bestendig beheer van openbaar groen.

Groenvoorziening is gericht op een of meer van de volgende dienstverlenende werkzaamheden:

  • ontwerp en advies groenvoorzieningen
  • aanleg groenvoorzieningen
  • onderhoud en beheer groenvoorzieningen

van openbare- of semi-openbare ruimten zoals: terreinen, parken, begraafplaatsen, sportcomplexen/sportvelden, landschappen, alsmede op of langs (water)wegen/watergangen.

De kwaliteit van het certificaat Groenvoorziening wordt bepaald door de hoge eisen op het gebied van veiligheid en meetbare vakbekwaamheid gekoppeld aan de opleveringseisen (conform RAW). Om dit te toetsen moeten groenvoorzieners kunnen aantonen dat de kwaliteitsdoelstellingen in hun projecten behaald zijn. Daarnaast is ISO 9001:2015 onderdeel van de beoordelingsrichtlijnen (BRL) voor de zakelijke markt. In de jaarlijkse audit worden alle aspecten van het Groenkeur-kwaliteitssysteem gelijktijdig getoetst met ISO 9001.

 

bestekbeschrijving

Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Go to Top