Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Hoe kan ik mij (her)certificeren?

Op één of meer Groenkeur-persoonscertificaten te halen, volgt u een cursus bij één van de opleiders. Aansluitend doet u examen. Vanaf 1 januari 2023 kan dit bij één van de locaties van Examenservices. In de loop van het jaar komen er meer examenlocaties voor (her)certificering voor één van onze persoonscertificaten bij.

Wanneer u de cursus succesvol afsluit ontvangt u een persoonscertificaat. Geslaagd als Boom Veiligheid Controleur (BVC)? Dan ontvangt u ook een BVC-pas waarmee u zich tijdens de uitvoering van uw werk kunt legitimeren.

Houders van onze persoonscertificaten publiceren wij op onze website onder de kop ‘Personen‘.

Geldigheid en hercertificering

Boom Veiligheid Controleur

Het certificaat Boom Veiligheid Controleur heeft een geldigheid van vijf jaar. Uw certificaat Daktuin en Gevelgroen behaald vóór 2020 is tien jaar geldig. Certificaten afgegeven na 2019 hebben een geldigheid van 5 jaar.

Wilt u in het bezit te blijven van een geldig persoonscertificaat? Dan dient u zich te hercertificeren vóór het verstrijken van de vervaldatum. Deze datum staat op uw certificaat.

Wanneer u in de periode van 12 maanden voorafgaand aan deze vervaldatum examen doet, wordt uw certificaat met de geldigheidsduur verlengd gerekend vanaf de vervaldatum. Besluit u zich eerder te hercertificeren dan geldt de examendatum als ijkpunt waarop de looptijd van het certificaat wordt bepaald.

Daktuin en Gevelgroen

Na het verstrijken van de vervaldatum is hercertificeren niet meer mogelijk en moet u het examen opnieuw afleggen.

Examenservices verzorgt zowel de examens, herexamens en de hercertificeringsexamens voor de Groenkeur-persoonscertificaten Boom Veiligheid Controleur, Daktuin en Gevelgroen (medewerker onderhoud, medewerker aanleg en voorman/uitvoerder), Kleurkeur en Inspecteur NEN 2767 groen.

Bij Helix Academy in Gouda kunt u de opleiding tot inspecteur NEN 2767 groen volgen en aansluitend examen doen.

Bij BDA Opleidingen kunt u de opleiding Veilig werken op hoogte en Dakbegroener volgen en aansluitend examen doen.

Bij verschillende opleiders kunt u Boomveiligheidscontroleur training volgen en aansluitend examen doen, onder andere bij IPC Groen Ruimte, Cursus Centrum Groen en PC Bomen.

Bij De Vlinderstichting kunt u zich aanmelden voor een cursus Kleurkeur en aansluitend examen doen.

Via het formulier op Groene Erkenningen kunt u zich aanmelden voor een centraal toetsmoment bij Examenservices.

Oefentoetsen

Wilt u zich goed voorbereiden op uw (her)certificering? Dan hebben wij voor het theoriegedeelte van een aantal examenlijnen oefentoetsen beschikbaar.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.