Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Hoe kan ik mij (her)certificeren?

Op één of meer Groenkeur-persoonscertificaten te halen, volgt u een cursus bij één van de opleiders. Aansluitend doet u examen bij Examenpunt. Wanneer u de cursus succesvol afsluit ontvangt u een persoonscertificaat. Geslaagd als Boom Veiligheid Controleur (BVC)? Dan ontvangt u ook een BVC-pas waarmee u zich tijdens de uitvoering van uw werk kunt legitimeren.

Houders van onze persoonscertificaten publiceren wij op onze website onder de kop ‘Personen‘.

Geldigheid en hercertificering

Boom Veiligheid Controleur

Het certificaat Boom Veiligheid Controleur heeft een geldigheid van vijf jaar. Uw certificaat Daktuin en Gevelgroen behaald vóór 2020 is tien jaar geldig. Certificaten afgegeven na 2019 hebben een geldigheid van 5 jaar.

Wilt u in het bezit te blijven van een geldig persoonscertificaat? Dan dient u zich te hercertificeren vóór het verstrijken van de vervaldatum. Deze datum staat op uw certificaat.

Wanneer u in de periode van 12 maanden voorafgaand aan deze vervaldatum examen doet, wordt uw certificaat met de geldigheidsduur verlengd gerekend vanaf de vervaldatum. Besluit u zich eerder te hercertificeren dan geldt de examendatum als ijkpunt waarop de looptijd van het certificaat wordt bepaald.

Daktuin en Gevelgroen

Na het verstrijken van de vervaldatum is hercertificeren niet meer mogelijk en moet u het examen opnieuw afleggen.

Examenpunt verzorgt zowel de examens, herexamens en de hercertificeringsexamens voor de Groenkeur-persoonscertificaten Boom Veiligheid Controleur en Daktuin en Gevelgroen (medewerker onderhoud, medewerker aanleg en voorman/uitvoerder).

Bij BDA Opleidingen kunt u de opleiding Veilig werken op hoogte volgen en aansluitend examen doen.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.