Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Groenkeur-ondernemers winnen opdracht Prorail

Groenkeur-ondernemers winnen de opdracht van Prorail voor het beheer van de spoorbermen. De combinatie Wallaard Groen – idverde NL heeft een vijfjarige overeenkomst ondertekend voor het beheer van de bermen op het spoortraject Rijn en Gouwe om gezamenlijk de biodiversiteit en veiligheid op het spoor te bevorderen. De bedrijven gaan 84 kilometer aan Nederlandse spoorbermen ecologisch beheren.

Versterken natuurwaarden

De gronden van ProRail fungeren als verbindende schakel voor natuurgebieden. Op slechts de helft van ProRail’s 10.000 hectare grond ligt spoor. De andere helft biedt kansen voor het versterken van natuurwaarden en het vergroten van de biodiversiteit. Dat kan door de natuur een integraal onderdeel van beheer en onderhoud te maken en aandacht aan natuur te geven binnen projecten.

Separate aanbesteding

Tot op heden waren de beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan de spoorbermen belegd in de contracten die ProRail heeft afgesloten met onderhoudsaannemers. Deze onderhoudscontracten zijn verdeeld over 21 contractgebieden in Nederland. Om de doelstellingen die ProRail nastreeft te kunnen realiseren, is in 2021 besloten om het bermbeheer separaat aan te besteden op contracten die zijn gebaseerd op specificaties die resulteren in duurzaam bermbeheer. Combinatie Wallaard Groen – idverde NL heeft één van de eerste 3 nieuwe contracten weten aan te nemen.

Veiligheid voorop

Het bermbeheer mag geen negatieve invloed hebben op de veiligheid van medewerkers en het spoor: zichtlijnen moeten zichtbaar blijven voor machinisten en het spoor en bijbehorende objecten moeten te alle tijden toegankelijk zijn. Het project bevat diverse werkzaamheden, zoals het maaien en ruimen van spoorbermen, onderhouden van bomen, struiken en struwelen, toegankelijk houden van technische installaties, beheren van sloten, watergangen en faunavoorzieningen en het handhaven van zichtlijnen bij overwegen.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.