Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

BRL Groenvoorziening

Het Groenkeur-certificaat BRL Groenvoorziening is gericht op groenvoorzieners die actief zijn op de (aanbestedings)markt voor gemeenten, overheid en het bedrijfsleven. Zij hechten waarde aan Groenkeur, omdat kwaliteit een kritische factor vormt voor bestendig beheer van openbaar groen.

De kwaliteit van het certificaat BRL Groenvoorziening heeft als basis ISO 9001:2015 met aanvullende eisen op het gebied van veiligheid en meetbare vakbekwaamheid. Dit certificaat heeft ook een koppeling aan de opleveringseisen conform RAW. Om dit certificaat te kunnen toetsen moeten groenvoorzieners kunnen aantonen dat de kwaliteitsdoelstellingen in hun projecten behaald zijn.

Het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn betreft het kwaliteitsmanagementsysteem voor groenvoorziening en is gericht op een of meer van de volgende

De Bie Buitenwerken Velserbroek BRL Groenkeur Groenvoorziening

dienstverlenende werkzaamheden:

  • ontwerp en advies groenvoorzieningen
  • aanleg groenvoorzieningen
  • onderhoud en beheer groenvoorzieningen

De werkzaamheden zijn gericht op openbare- of semi-openbare ruimten zoals: terreinen, parken, begraafplaatsen, sportcomplexen/sportvelden, landschappen, alsmede op of langs (water)wegen/watergangen. Ecologisch bermbeheer is vormgegeven in de richtlijn Kleurkeur.

Op de beoordelingsrichtlijn (BRL) gecombineerd met ISO 9001:2015 rusten licentierechten. Daarom kunt u de beoordelingsrichtlijn uitsluitend tegen betaling verkrijgen. Als u de richtlijn zonder ISO 9001 wilt inzien klikt u op de downloadlink.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.