BRL Groenvoorziening2020-02-19T16:21:16+01:00
Ik ben…
Vind gecertificeerden >

Voor groenbedrijven

BRL Groenvoorziening

Het Groenkeur-certificaat Groenvoorziening is gericht op groenvoorzieners die actief zijn op de (aanbestedings)markt voor gemeenten, overheid en het bedrijfsleven. Zij hechten waarde aan Groenkeur, omdat kwaliteit een kritische factor vormt voor bestendig beheer van openbaar groen.

De kwaliteit van het certificaat Groenvoorziening heeft als basis ISO 9001:2015 met aanvullende eisen op het gebied van veiligheid en meetbare vakbekwaamheid. Dit certificaat heeft ook een koppeling aan de opleveringseisen conform RAW. Om dit certificaat te kunnen toetsen moeten groenvoorzieners kunnen aantonen dat de kwaliteitsdoelstellingen in hun projecten behaald zijn.

Het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijn betreft het kwaliteitsmanagementsysteem voor groenvoorziening en is gericht op een of meer van de volgende dienstverlenende werkzaamheden:

  • ontwerp en advies groenvoorzieningen
  • aanleg groenvoorzieningen
  • onderhoud en beheer groenvoorzieningen

Op de beoordelingsrichtlijn (BRL) gecombineerd met ISO 9001:2015 rusten licentierechten. Daarom kunt u de beoordelingsrichtlijn uitsluitend tegen betaling verkrijgen. Als u de richtlijn zonder ISO 9001 wilt inzien klikt u op de link onder de foto.

richtlijnen exclusief ISO normen

Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Go to Top