Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Add-on Kleurkeur

Bermen, groenstroken en watergangen maken een aanzienlijk deel uit van het Nederlandse landoppervlak. In een steeds intensiever gebruikte omgeving worden bermen en watergangen steeds belangrijker. Veel soorten planten en dieren vinden hier leefgebied. Bermen en watergangen hebben bovendien de functie van een verbindingsbaan. Ook zeldzame planten en dieren kunnen in bermen voorkomen. 

Samen met de Vlinderstichting beheert Groenkeur de richtlijn: Kleurkeur. Deze richtlijn staat voor het ecologisch beheer. Beheer dat ruimte laat voor planten en dieren, in het bijzonder voor insecten. Het is een garantie voor biodiversiteit, die is gekoppeld aan de kwaliteit van Groenkeur-deelnemers. Inmiddels is de richtlijn omgezet in een formele add-on Kleurkeur op de BRL Groenvoorziening en kent twee varianten.

Groen en Blauw

Kleurkeur Groen richt zich op het toepassingebied ecologisch beheer van bermen, dijken en groenstroken. Kleurkeur Blauw legt zich toe op het ecologisch beheer van oevers en watergangen.

Opdrachtgevers, zoals waterschappen en gemeenten, kunnen in aanbestedingen van beheer van bermen en watergangen vragen om Kleurkeur-gecertificeerde bedrijven. Deze bedrijven onderscheiden zich op vakmanschap en ecologisch inzicht.

Er is bij de ontwikkeling van Kleurkeur gezocht naar zoveel mogelijk synergie tussen de eisen voor Groen en Blauw. Bedrijven kunnen zich voor zowel Groen als Blauw afzonderlijk en in combinatie laten certificeren. Voor vakmensen is bovendien een examen beschikbaar.

Vakmanschap

De inzet van vakbekwame medewerkers is belangrijk voor een goede uitvoering:
1. Alle medewerkers werken volgens/beschikken minimaal over Wet Natuurbescherming, niveau 1, ook op plaatsen waar dit in de gedragscode niet wordt gevraagd.
2. Op een maailocatie moet minimaal 1 persoon werkzaam zijn die beschikt over het certificaat van de cursus Kleurkeur.
3. Een groep van meer dan 5 personen moet worden aangestuurd door een leidinggevende die beschikt over het certificaat van de cursus Kleurkeur Groen gevorderde en/of Kleurkeur Blauw (afhankelijk van de scope)

Uitgebreide informatie met factsheets vindt u op Kleurkeur. De volledige tekst van de add-on met alle normen is te vinden onder add-on Kleurkeur 2023 onder downloads.

Organisaties met gecertificeerde medewerkers

De Vlinderstichting geeft certificaten af aan medewerkers die de cursus Kleurkeur Groen (basis en/of gevorderde) en/of Kleurkeur Blauw hebben gevolgd. Zij werken voor opdrachtgevers, adviesbureaus en Groenkeur-bedrijven: het actuele register is hier te vinden.

Het werken met Kleurkeur kan worden beschouwd als een constructieve bijdrage aan het behoud en herstel van de Nederlandse biodiversiteit.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.