Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Add-on Kleurkeur

Samen met de Vlinderstichting bracht Groenkeur in 2019 een nieuwe richtlijn uit: Kleurkeur. Deze richtlijn staat voor het ecologisch beheer van bermen en groenstroken. Beheer dat ruimte laat voor planten en dieren, in het bijzonder voor insecten. Het is een garantie voor biodiversiteit, die is gekoppeld aan de kwaliteit van Groenkeur-deelnemers. Vanaf 1 januari 2021 is de richtlijn omgezet in een formele add-on op de BRL Groenvoorziening.

De inzet van vakbekwame medewerkers is belangrijk voor een goede uitvoering:
1. Alle medewerkers werken volgens/beschikken minimaal over Wet Natuurbescherming, niveau 1, ook op plaatsen waar dit in de
gedragscode niet wordt gevraagd.
2. Op een maailocatie moet minimaal 1 persoon werkzaam zijn die beschikt over het certificaat van de cursus Kleurkeur basis.
3. Een groep van meer dan 5 personen moet worden aangestuurd door een leidinggevende die beschikt over het certificaat van de cursus Kleurkeur gevorderde.

Uitgebreide informatie met factsheets vindt u op Kleurkeur. De volledige tekst van de add-on met alle normen is te vinden onder add-on Kleurkeur 2021 onder downloads.

Organisaties met gecertificeerde medewerkers

Door de Vlinderstichting zijn certificaten afgegeven aan medewerkers die de cursus Kleurkeur basis en/of gevorderde hebben gevolgd. Zij werken voor opdrachtgevers, adviesbureaus en Groenkeur-bedrijven: het actuele register is hier te vinden.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.