Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Herziene beoordelingsrichtlijnen 2023

Per 1 januari 2023 zijn onze herziene beoordelingsrichtlijnen 2023 in werking getreden. De aanpassingen leveren een bijdrage aan duurzaam ondernemen binnen het groene domein. Daarnaast zijn beperkte aanpassingen doorgevoerd om bij actuele ontwikkelingen in het vakgebied aan te sluiten. Het gaat om de beoordelingsrichtlijnen: Groenvoorziening 2023, Boomverzorging 2023 en Dak- en Gevelbegroening 2023.

Na akkoord van het College van Deskundigen op 22 november heeft het bestuur op vrijdag 16 december ingestemd met de publicatie. Ook de Raad voor Accreditatie is akkoord met de doorgevoerde wijzigingen in de nieuwe beoordelingsrichtlijnen. Certificaten kunnen daarmee vanaf 1 januari 2023 onder accreditatie worden afgegeven op basis van de beoordelingsrichtlijnen 2023.

Aandacht voor duurzaam ondernemen

De wijzigingen hebben met name betrekking op het onderwerp ‘duurzaam ondernemen’. Deze eisen zijn opgenomen op bedrijfsniveau die voor alle deelnemers gaan gelden en haalbaar moeten zijn. Voor de invulling van de eisen sluit Groenkeur bovendien aan bij de duurzaamheidsthema’s klimaat, milieu, biodiversiteit, circulariteit en social return (mens) uit het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) van de Rijksoverheid.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de bestaande duurzaamheidsambitie invullen voor bovengenoemde duurzaamheidsthema’s en concreet maken in een meerjarenplan met SMART geformuleerde doelen. Bovendien moeten de duurzaamheidsambitie en de voortgang op het meerjarenplan worden gepubliceerd op de website van de deelnemer. Om ‘duurzaam ondernemen’ goed in te kunnen vullen moet de deelnemer bepalen welke vakbekwaamheid daarvoor nodig is binnen het bedrijf. Op deze wijze maken de ruim 200 Groenkeur-deelnemers een extra stap in de verbetering en borging van duurzaamheid en duurzaam ondernemen in de eigen bedrijfsvoering.

Overgangsperiode

Voor alle deelnemers geldt een overgangsperiode van 6 maanden. Dit betekent dan ook dat vanaf 1 juli 2023 alleen audits worden uitgevoerd op basis van de herziene beoordelingsrichtlijnen 2023. Na 1 juli 2023 ontvangen alle deelnemers een nieuw certificaat op basis van de beoordelingsrichtlijn 2023 wanneer zij met goed gevolg een audit (toelatingsaudit, opvolgingsaudit of heraudit) hebben doorlopen.

ISO9001 met aanvullende eisen

Deze beoordelingsrichtlijnen bevatten normen voor het kwaliteitsmanagementsysteem voor bedrijven die gespecialiseerd zijn in het groene domein. De beoordelingsrichtlijnen bevatten alle eisen uit de ISO 9001:2015 en daarnaast extra, vakspecifieke normen. Binnen deze vakspecifieke normen ligt de focus op vakbekwaamheid van de medewerkers en de kwaliteit van de geleverde producten en diensten.

De herziene beoordelingsrichtlijnen inclusief ISO 9001 zijn voor deelnemers beschikbaar in het deelnemersportaal op de site van Groenkeur: mijn.groenkeur.nl. Voor niet deelnemers is een versie beschikbaar zonder de ISO 9001:2015 normen op de website..

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.