Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Nieuw reglement certificatie bedrijven

Groenkeur heeft per 1 juli 2021 een nieuw reglement certificatie bedrijven. Het reglement is aangepast in afstemming met de certificatie-instellingen.

In het gewijzigde reglement is aangegeven dat voor het beoordelen van de Groenkeur schema’s de Europese richtlijn EN 17021, en de IAF Mandatory Documents 1, 2, 4 en 5 van toepassing zijn. Deze laatste gaan in op respectievelijk de wijze van auditen bij een organisatie met meerdere vestigingen, de overgang naar een andere certificatie-instelling, remote auditten en de audittijden bepaald.

Om tegenstrijdigheden met de internationale richtlijnen te voorkomen, zijn alle algemene bepalingen uit bovengenoemde richtlijnen weggelaten in het nieuwe reglement certificatie bedrijven en zijn alleen de Groenkeur aanvullingen behouden.

Duurzame kwaliteit

Groenkeur heeft drie bedrijfscertificaten waarop het reglement van toepassing is: boomverzorging, dak- en gevelbegroening en groenvoorziening. Groenaannemers kunnen zich voor één of meerdere Groenkeur-certificaten laten certificeren. Deze bedrijfscertificaten worden onder accreditatie afgegeven. Groenbedrijven en professionals met een Groenkeur-certificaat bieden dankzij hun vakkennis en aantoonbare duurzame kwaliteit.

De herziene versie is te vinden op onze website in downloads onder Reglementen.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.