Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Bouwstenen voor bomenbeleid uitgereikt

Op 2 december ontving Leendert Koudstaal, het eerste exemplaar van het boek ‘Bouwstenen voor Bomenbeleid ’ uit handen van auteurs Dick Oosthoek en Camiel Versluis. Koudstaal is voorzitter van de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen. Het boek is geschreven voor beleidsmedewerkers groen om hen te ondersteunen bij het opstellen van bomenbeleidsplannen. De uitgevers Stichting Bomenmakelaar en Stichting Groenkeur hopen dat met sturen op functies in beleid meer bomen gezond oud kunnen worden. In maart 2023 verscheen de 1e herziene versie.

De Intergemeentelijke Studiegroep Bomen (ISB) is een landelijk platform waarbij beleidsmedewerkers van gemeenten zijn aangesloten. Voor de schrijvers van het boek was het logisch om in dit gezelschap het eerste exemplaar uit te rijken. Het ideaalbeeld is dat beleidsmedewerkers in alle 344 gemeenten het boek gebruiken bij het opstellen van hun bomenbeleid. In het boek ‘Bouwstenen voor Bomenbeleid’ worden handvatten gegeven. Hiermee wordt het gemakkelijker beleid te formuleren dat uitgaat van de ecologische functies van bomen. Bomenbeleid wordt daardoor weerbaarder in de concurrentie om ruimte en middelen ten opzichte van andere beleidsterreinen, zoals woning- en wegenbouw. ver

Uitgangspunt voor beleid

Beleidsmedewerkers uit onder andere Breda en Dordrecht hebben geholpen bij het opstellen van de publicatie. Breda, dat volgend jaar toe is aan een nieuw bomenbeleid, is voornemens om de functies van bomen die in het boek beschreven zijn als uitgangspunt te nemen voor beleid. Dordrecht is door het boek ‘Bouwstenen voor Bomenbeleid’ concrete plannen aan het uitwerken om hun bomenbestand uit te breiden met data over het kroonvolume. Het inventariseren van de groene buitenruimte met de 2767 methodiek komt ook aan bod. Beide steden hebben plannen om in de toekomst te sturen op ecologische functies en de verschillende waarden van bomen.

Houvast bij aanbestedingen

Bovendien bevat het boek handvatten voor aanbestedingen van boomwerkzaamheden. In dit hoofdstuk staan mogelijkheden benoemd om via de ‘meest voordelige inschrijver’ kwalitatief goede aanleg en onderhoud van bomen te realiseren met een zo laag mogelijke impact op klimaat en omgeving.

Gratis exemplaar

Beleidsmedewerkers van gemeenten die een afspraak maken met Dick Oosthoek om over de duurzaamheidsambities van hun gemeente te praten, geven wij een gratis boek tijdens het bezoek.

Bouwstenen voor Bomenbeleid is in hardcover en E-book verkrijgbaar in alle (online) boekwinkels (ISBN 9789403678511, auteur Camiel Versluis).

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.