Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

BRL Dak- en Gevelbegroening

Het Groenkeur-bedrijfscertificaat BRL Dak- en Gevelbegroening richt zich op aanleg, onderhoud, ontwerp en advies van Daktuinen en Gevelbegroening. Groenkeur stelt zich tot doel de kwaliteit en het vakmanschap van groenprofessionals te bevorderen. Een bedrijf met Groenkeur stelt de opdrachtgever centraal en voldoet aan de gestelde eisen.

Kwaliteit voorop

In de BRL Dak- en Gevelbegroening is ISO 9001:2015 volledig geïntegreerd. De kracht van het onafhankelijke kwaliteitskeurmerk Dak- en Gevelbegroening zit in de meetbare vakbekwaamheidseis, die gekoppeld is aan de opleveringseisen (conform RAW of STABU). Groenkeur-gecertificeerde bedrijven zijn verplicht om jaarlijks aan te tonen dat de kwaliteitsdoelstellingen zijn gehaald. Zo garandeert het certificaat dat er binnen het bedrijf aandacht is voor gediplomeerd personeel, kennisdeling, veiligheid en technische eisen voor oplevering en onderhoud.

Vakbekwaam

Op de werken zijn vakbekwame medewerkers actief. Minimaal de helft van het aantal manuren wordt uitgevoerd door medewerkers die beschikken over een persoonscertificaat van Groenkeur : Dak- en Gevelgroen, basismedewerker en/of gevorderde (afgegeven voor 1 januari 2020), dan wel beschikken over het persoonscertificaat medewerker Dak- en Gevelbegroening onderhoud en/of aanleg of het persoonscertificaat voorman/uitvoerder Dak- en Gevelbegroening (vanaf juli 2020). Deze vernieuwde opleidingen zijn gebaseerd op het praktijkboek multifunctionele groene daken en gevels. Dit handboek voor groene daken is gebaseerd op de meest recente inzichten voor een goede aanleg en onderhoud van daktuinen en groene gevels.

Subsidie

Klimaatadaptatie vraagt om nieuwe impulsen in de vergroening van Nederland. Veel gemeenten en provincies stellen daarom subsidies beschikbaar voor de aanleg van daktuinen. In deze regeling staan ook kwaliteitseisen. Voor de grotere daktuinen vragen overheden om de Groenkeur BRL Dak- en Gevelbegroening. Voor de kleinere daktuinen op bijvoorbeeld schuurtjes en fietsenhok zijn vakbekwame medewerkers een uitkomst. Zo weet u als subsidiegever dat de uitvoering goed en veilig gebeurt. De ingezette gemeenschapsgelden zijn dan verzekerd van een langdurige groene kwaliteit. Vakbekwame medewerkers volgen één van de opleidingen Dak- en Gevelbegroening onder auspiciën van Groenkeur.

Voorbeelden

Inmiddels zijn een groot aantal gemeenten, provincies en waterschappen u voorgegaan. Zoekt u een voorbeeld of wilt u ervaringen delen. Hieronder een aantal voorbeelden:

Utrecht

Leeuwarden

Gemeente Rotterdam

Krimpenerwaard

Overijssel

Hengelo

Zeeland

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.