Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Bestuur Groenkeur keurt jaarrekening en jaarverslag goed

Het bestuur van Stichting Groenkeur keurt tijdens de vergadering van 26 juni jl. zowel de jaarrekening als het jaarverslag 2019 goed. De stichting staat er gezond voor en hoeft daarom al een aantal jaren op rij de deelnemersbijdrage niet te verhogen. Het bestuur is uitgebreid met een lid dat de opdrachtgevers vertegenwoordigt. Voor twee bestuursleden zat de zittingstermijn erop en zij kregen een opvolger. Bovendien laten alle Groenkeur-certificaten een groei zien.

Gedurende het jaar 2019 verwelkomt Groenkeur vijf nieuwe bedrijven. Bedrijven laten extra vestigingen certificeren samen goed voor bijna 600 gecertificeerde locaties. Het aantal bedrijfscertificaten groenvoorziening, boomverzorging en dak- en gevelbegroening laten alle een toename zien. Het productcertificaat Groenkeur boomkwekerijproducten krijgt een impuls door de samenwerking met On the way to PlanetProof en is meer dan verdubbeld. Biodiversiteit krijgt ruim baan met de nieuwe richtlijn en opleidingen voor ecologisch bermbeheer dat Groenkeur samen met de Vlinderstichting opzet onder de naam Kleurkeur.

Vakmensen

Daarnaast is er toenemende interesse in groene daken en gevels, wat zorgt voor 30% meer afgegeven persoonscertificaten Daktuin & Gevelgroen. Met het nieuwe praktijkboek Multifunctionele daken en gevels verwacht Groenkeur dat dit vakgebied in 2020 nog een extra boost krijgt. Ook het aantal boomveiligheidscontroleur (BVC) blijft groeien doorlopen.

Marketing en promotie

Groenkeur is verheugd dat nieuwsberichten en columns brede aandacht krijgen in de vakpers, Hierdoor blijven groenprofessionals evenals bestuurders en opdrachtgevers op de hoogte van wat er in de groene sector speelt. Ook op evenementen en beurzen weet bezoeker de weg naar Groenkeur goed te vinden.

Onafhankelijkheid gewaarborgd

Groenkeur wordt onder meer lid van de Vereniging van Schemabeheerders. Leden zijn onafhankelijke, geaccrediteerde schemabeheerders. Vanaf 2019 beoordeelt de Raad voor Accreditatie (RvA) niet langer de organisaties die schema’s opstellen en beheren. Zij evalueert uitsluitend de inhoud van schema’s als hiervoor accreditatie is aangevraagd. De organisaties verenigd in de VvS hebben een normenkader ontwikkeld zodat de onafhankelijkheid en kwaliteit blijft geborgd.

Toegevoegde waarde

Stichting Groenkeur constateert dat groen en het klimaat steeds meer positieve aandacht krijgen, waardoor er steeds meer oog is voor de oplossingen die groen te bieden heeft. De toenemende vraag naar Groenkeur-certificaten bevestigen de waarde van groen in onze leefomgeving.

Bekijk ook de animatie van het jaarverslag of lees het jaarverslag.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.