Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Groenkeur partner Nationaal Platform Bomen

Als partner van Nationaal Platform Bomen was Groenkeur zaterdag 18 maart aanwezig bij de lancering. Het platform is een initiatief van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen (ISB) waarin tal van partners participeren. De introductie vond plaats tijdens een feestelijk event op het Kennislandgoed Larenstein in Velp, waar Yuverta mbo 120 jaar onderwijs in bos- en natuurbeheer vierde.

Het Nationaal Platform Bomen verbindt de verschillende organisaties in de bomensector met elkaar, ontsluit kennis, ervaring en activiteiten rond bomen en brengt alle informatie samen op één plek. Gezamenlijk vestigen we de aandacht op het belang van bomen in de stedelijke omgeving.

Drie miljard bomen

“De tijd dat bomen slechts decoratie waren, is echt voorbij”, zegt Jan Willem de Groot namens het VHG Platform Boomspecialisten. “Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat bomen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van ons leefklimaat, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen.” “Door samen te werken binnen het platform creëren we meer impact”, vult Djorn Noordman namens ISB aan. “De uitdagingen zijn groot. Zo ligt er vanuit Brussel de doelstelling om 3 miljard nieuwe bomen en struiken in de EU aan te planten. Daarvoor willen we kweekbossen opzetten bij een aantal grote Nederlandse steden, om te kunnen voorzien in voldoende goed gekweekte bomen.”

Partners

Binnen het Nationaal Platform Bomen werken opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviseurs en opleiders samen aan een gezonde groene leefomgeving. Partners die bij het platform zijn aangesloten, zijn naast VHG Platform Boomspecialisten, ISB en Groenkeur: Bomenstichting, Kennisplatform CROW, IPC Groene Ruimte, i-Tree Platform Nederland, Kring Praktiserende Boomverzorgers (KPB-ISA), NVTB, Praktijk Centrum Bomen en Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland.

Samenwerken aan een gezonde leefomgeving

De deelnemende partijen werken aan een gezamenlijke toekomstvisie om het belang van bomen en hun ecosysteemdiensten te positioneren. Het platform faciliteert ontmoetingen tussen ketenpartners en maakt zich sterk voor integraal onderwijs, zoals een doorlopende leerlijn voor boomspecialisten. Via een centrale website (nationaalplatformbomen.nl) en bijeenkomsten wordt kennis gedeeld. Daarnaast wil het platform collectief onderzoek initiëren.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.