Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Medewerker Dak- en Gevelbegroening aanleg

Een medewerker die in het bezit is van het persoonscertificaat Dak- en Gevelbegroening aanleg  weet wat hij of zij moet doen bij de aanleg van daktuinen en gevels. Daktuinen en groene gevels komen steeds vaker voor. Bij nieuwbouw en ook bij renovatie van bestaande bouw zien wij dat het aantal groene gevels of daken als natuurlijke buffer voor regenwater of extra isolatie toeneemt. Dit scheelt in het energieverbruik en het draagt bij aan klimaatadaptatie in de stedelijke omgeving. De overheid stimuleert deze trend en verstrekt subsidie wanneer vakmensen op professionele en veilige wijze de aanleg ervan verzorgen. Hiermee stijgt ook de vraag naar professionals met een certificaat voor het onderhoud en de aanleg van deze bijzondere groenvoorzieningen.

De opleiding Medewerker Dak- en Gevelbegroening aanleg is speciaal bedoeld voor degenen die ruime ervaring hebben in het hovenierswerk en ruime kennis en ervaring hebben met het veilig werken op hoogte.

Kennis en kunde

Opleiding Medewerker Dak- en Gevelbegroening aanleg
Van der Tol BV Aanleg daktuin

Een medewerker met het persoonscertificaat Dak- en Gevelbegroening aanleg:

 • heeft een certificaat medewerker Dak- en Gevelbegroening onderhoud
 • kan daken en gevels vakkundig aanleggen
 • heeft basiskennis van dakconstructies
 • kan de verschillende systemen voor de opbouw van groene daken en gevels aanleggen
 • legt ook inrichtingselementen aan, zoals bijvoorbeeld vijvers of bomen op het dak
 • kan tekeningen en werkomschrijving lezen

In 2020 verscheen het vernieuwde praktijkboek Multifunctionele Groene Daken en gevels. Hierbij past ook een vernieuwde opleiding voor de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de aanleg. De opleidingen zijn te volgen bij IPC Groene ruimte. of bij BDA Opleidingen

Inhoud van het examen

Om voor het certificaat Medewerker Dak- en Gevelbegroening aanleg in aanmerking te komen toetsen we de volgende onderdelen:

Arbo en veilig werken op daken en gevels

 • omgaan met verschillende veiligheidssystemen

Aanlegwerkzaamheden op daken

 • daktuinsystemen en systeemlagen (plaatsingseisen)
 • bouwkundige dakconstructies en dakbedekkingssystemen (Aansluitingen/detailleringen/ waterkerende afwerkingen)
 • dakbedekkingssoorten en kwetsbaarheid in relatie tot aanleg dakbegroening
 • verhardingssystemen
 • water aan- en afvoersystemen
 • inrichtingselementen zoals: verlichting, vijvers, waterpartijen, meubilair, reclamezuilen, boomverankering, pergola‚Äôs,  schuttingen
 • plantenkennis sortiment daken
 • flora en fauna in het kader van de natuurbescherming

Organisatie, rapportage en attitude

 • rapporteren van aanlegwerkzaamheden
 • tekeningen en werkomschrijvingen
 • procedures voor het afroepen van materialen

Actueel blijven

Vanaf 2020 is het ook nieuw dat de kennis op peil gehouden moet worden door het volgen van aanvullende kennisbijeenkomsten of opleidingen. Op deze wijze kan een opdrachtgever er altijd vanuit gaan dat u op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen.

Minimaal eens in de twee jaar dient een medewerker een relevante kennisbijeenkomst te bezoeken. Om voor hercertificering na vijf jaar in aanmerking te komen, moet de medewerker aan kunnen tonen dat hij of zij minimaal 250 uur per jaar werkervaring heeft op dit vakgebied. De exacte vereisten staan in het examendocument.

Kies als opdrachtgever daarom voor bedrijven met Groenkeur. Zij beschikken over medewerkers die de opleidingen Dak- en Gevelbegroening aanleg hebben gevolgd. Ze weten hoe ze professioneel moeten omgaan met het onderhoud en de aanleg van uw daktuinen en groene gevels.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.