Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels vernieuwd

Eind 2022 heeft ISSO een vernieuwde editie van het praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels uitgebracht. De kennis is nu aangepast aan nieuwe inzichten en regelgeving. Dat is een belangrijke stap omdat de bouw- en installatiewereld onze daken en gevels steeds vaker op een multifunctionele manier wil gebruiken. Daken en gevels kunnen namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan comfort, duurzaamheidsdoelstellingen, gezondheid en veiligheid. Ook aan deze vernieuwde uitgave van het Praktijkboek Multifunctionele Groene Daken en Gevels heeft Groenkeur een bijdrage geleverd.

Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels 2022
Uitgave 2022

Vanuit de Europese projecten ontstond de vraag naar een update van het praktijkboek dat in 2020 al was verschenen. Aanleiding zijn de vele ontwikkelingen op het gebied van multifunctionele daken die nieuwe kennis en inzichten opleveren en ook noodzakelijk maken. Zo zijn er geüpdatete richtlijnen en nieuwe regelingen. Ook blijkt er in de markt meer belangstelling voor en behoefte aan het toepassen van bijvoorbeeld groene daken en het opwekken van zonne-energie. Uiteindelijk heeft onze leefomgeving enorm veel voordeel bij ‘multifunctionele daken’ en ‘multifunctionele gevels’. Want met ‘groene’ en ‘blauwe’ daken – daken met begroeiing en daken als waterberging – kunnen we onze woonomgeving steeds beter leefbaar houden.

Modulaire indeling

Het Praktijkboek Multifunctionele Groene Daken en Gevels gebruikt voor de weergave van de kennis een modulaire indeling. Deze aanpak past het best bij de diversiteit aan doelgroepen en onderwerpen die het praktijkboek bedient. Deze modules zijn aan de ene kant gedefinieerd door de verschillende doelgroepen per projectfase: beleidsmaker, initiatiefnemer, ontwerper, uitvoerder, onderhouder en beheerder. Daarnaast maakt het praktijkboek onderscheid in de mogelijke functies van het dak.

Meerdere doelen

Het geüpdatete praktijkboek dient twee doelen. In de eerste plaats ontsluit het de meest actuele kennis in een overzichtelijk vernieuwd basiswerk. Daarnaast brengt het regels en voorschriften naar de praktijk. Ook lichten worden de verschillende kaders toegelicht: juridisch, financieel, veiligheid en arbo. Deze zijn inclusief verwijzingen naar relevante normen en richtlijnen.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.