Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Ecokoppen toegestaan binnen Kleurkeur

Het College van Deskundigen van Groenkeur heeft in de vergadering van 25 november besloten dat ecokoppen worden toegestaan binnen Kleurkeur. Deze ecokoppen werken volgens het principe van eerst snijden en vervolgens afvoeren met klepel. Het gaat hier om situaties die anders alleen bereikbaar zijn met een traditionele maai-zuiger voorzien van een klepelbak. Dit besluit is inmiddels door het bestuur bekrachtigd.

Schijvenmaaiers

De ecokoppen die we nu binnen Kleurkeur toestaan, zijn schijvenmaaiers met iets voor de afzuigmond een klepel. Deze zorgt ervoor dat het maaisel in kleinere deeltjes de afzuigslang ingaat. Die klepel is nodig om verstoppingen met lange, dikke stukken maaisel in de afzuigslang te voorkomen. Omdat de vegetatie wordt afgemaaid en pas hoger in de machine wordt verhakseld,  gaan we ervan uit dat hierdoor de schade aan de biodiversiteit acceptabel is.

Nieuwe machines, waaronder de ecokoppen, kunnen vanaf volgend jaar worden getoetst op hun daadwerkelijke effect op biodiversiteit volgens criteria die naar verwachting begin 2022 worden gepubliceerd.

Kleurkeur positief beoordeeld

Het college concludeerde verder dat Kleurkeur goed aanslaat in de markt. En ook dat op dit moment geen wijzigingen nodig zijn in de eisen. Tot nog toe hebben zo’n 800 personen een cursus Kleurkeur gevolgd. Bovendien kwam Kleurkeur terug in ongeveer 30 openbare aanbestedingen.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.