Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Workshop ‘Klimaatgesprek over een duurzaam groenbestek’

Heb jij uitgesproken ideeën over wat er in een duurzaam groenbestek thuishoort? Dan nodigen wij je van harte uit deel te nemen aan de workshop die wij tijdens de Vakbeurs Klimaat organiseren. Bij eerdere workshops kwamen al verschillende ideeën en praktische oplossingen naar voren. En tijdens deze workshop ‘Klimaatgesprek over een duurzaam groenbestek’ zetten wij onze zoektocht voort. Ons doel is om een beeld vormen van wat er nodig is of al gebruikt wordt om duurzaam en circulair werken in de groene openbare ruimte mogelijk te maken.

Duurzaam gaat verder dan circulair

Vanaf 2030 zullen alle overheidsaanbestedingen circulair zijn. Gemeenten en provincies stellen voor groenprojecten steeds vaker ook eisen op het gebied van duurzaamheid, biodiversiteit en circulariteit. Duurzaamheid is een breed begrip. Denk hierbij aan schonere lucht, vruchtbare bodem, goede waterkwaliteit en meer natuur. En hoe vang je deze onderwerpen in aanbestedingsteksten om te zorgen voor een betere leefomgeving?

Samen met Bouwcirculair hebben we voorbeelden opgesteld voor duurzaam, biodivers en circulair werken. We zijn benieuwd naar jouw ervaringen en delen onze teksten graag met je. Met jouw input kunnen wij bestaande bestekteksten verrijken en kun je met nieuwe bagage op pad. Uit gesprekken met Groenkeur-aannemers blijkt dat ze graag anders gaan werken. Ook in een bestaand contract. Als de afspraken maar helder zijn. Graag helpen we opdrachtgever én opdrachtnemer op weg om het werk kwalitatief en duurzaam uit te laten voeren.

Wanneer en waar?

Wanneer? Op donderdag 21 april van 10:45-11:15 uur tijdens de Vakbeurs Klimaat
Waar? In Klimaatpraat 3 van Expo Houten in Houten

Voor wie?

De workshop ‘Klimaatgesprek over een duurzaam groenbestek’ is interessant voor groenbeheerders en beleidsmakers bij gemeenten, provincies, waterschappen. Ook groenaannemers en groenprofessionals vinden hier zeker iets van hun gading. En ook adviseurs, bestekschrijvers, beheerders van vastgoed en bedrijventerreinen doen er waardevolle ervaringen op.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.