Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Tree-O-Logic biedt grip op bomen

In Harskamp op de Veluwe zetelt het groene adviesbureau Tree-O-Logic. Het bureau staat onder leiding van Bernard Flier. Een bekende achternaam als we over het vakmanschap op het gebied van bomen praten. Een familiebedrijf dat zijn oorsprong kent in de boomverzorging, maar zich volledig heeft gespecialiseerd in het regie voeren op het complete bomenbeleid en -beheer van hun opdrachtgevers.

DATA driven

Het kantoor en de directe omgeving van Tree-O-Logic ademt bomen. Toch verandert het vak van boomspecialist steeds meer naar het uitwerken, begeleiden en beheren van bomen en groen. De activiteiten van TOL bestaan uit:

  • Boomtechnisch onderzoek & advies
  • Aanbesteden en projectmanagement
  • Visie, beleids- en beheerplannen
  • Databeheer in combinatie met GIS
Tree-O-Logic biedt regie op uw bomenbeleid

Deze opsomming laat al zien dat de 14 medewerkers van veel markten thuis zijn. Al deze facetten beheerst het bedrijf, bij voorkeur met eigen medewerkers. Door de hoeveelheid werk en de landelijke dekking zoekt het bedrijf ook samenwerking met collega’s in het land.

Innovatie roadmap

Het beheren van bomen en de bijbehorende data-ontwikkeling vraagt expertise om met nieuwe, gebruiksvriendelijke tools te kunnen komen. De stand der techniek ontwikkelt zich nu heel snel. Bij dit groene bedrijf werken dan ook echte data- en GIS-specialisten om opdrachtgevers van dienst te kunnen zijn met boommonitors, boomheerdata en actueel over- en inzicht. De online tools treedash en treeasset zijn hiervan voorbeelden.

Het gevaar ligt op de loer dat je met veel nieuwe innovaties tegelijk bezig bent. Om dit te voorkomen is een roadmap ontwikkeld. Een goede methode om aandacht en focus te houden op de projecten waarmee je aan de slag wilt.

Tree-To-Learn Academy

Om de medewerkers blijvend te ontwikkelen is de eigen Tree-To-Learn Academy in het leven geroepen. Op deze wijze is Tree-O-Logic een aantrekkelijke werkgever op bomengebied als je nog wilt groeien in kennis, maar ook voor de aanwezige medewerkers om zich door te kunnen ontwikkelen.

Bomen op één!

In het kader van klimaatadaptatie zijn veel steden en dorpen zijn actief met een vergroeningsopgave. Wil je dit goed doen, dan kan dat alleen met een duidelijke strategie. Dit begint bij een bomenvisie. Vaak staan er al bomen en zul je moeten bepalen in welke levensfase die verkeren en hoe je ze kunt behouden. Ook bij nieuwbouwprojecten worden bomen nog te vaak als sluitstuk opgenomen. Vanuit Tree-O-Logic zijn ze nu bij meerdere vergroeningsopgaven betrokken. Door bomenbeleid te ontwikkelen en hier regie op te voeren, kun je kosten besparen én focussen op de baten van bomen, door bijvoorbeeld bestaande, groene elementen een tweede leven te geven. Lukt het niet op dezelfde plek, dan kan dat ook elders. Daarom zijn ze ook betrokken bij Insert: een digitale marktplaats voor bomen; een initiatief om bomen op een andere plek een nieuw leven te geven.

Binnen de BRL Boomverzorging is een aparte scope opgenomen voor het advieswerk rondom bomen. In een aanbesteding of opdracht kunt u ook voor uw adviesopdrachten hiernaar verwijzen.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.