Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Machinetoets Kleurkeur blauw uitgesteld

De machinetoets voor Kleurkeur blauw op 13 oktober is uitgesteld. Door de grote hoeveelheid regen kon de proefopstelling niet worden gemaakt. Hierdoor werd de beoordeling of een machine geschikt is en kan worden toegelaten onmogelijk.

De proefopstelling staat vermeld in het protocol evenals het vereiste resultaat. Tijdens de toetsing worden foto’s gemaakt. Deze worden ter beoordeling voorgelegd aan de Vlinderstichting.

Op korte termijn staat er nog één toetsmoment in de planning: op vrijdag 27 oktober op een centraal gelegen locatie. Ondanks dat de eerste machinetoets Kleurkeur Blauw is uitgesteld, blijft het mogelijk om de toetsing bij de Vlinderstichting aan te vragen.

Blauwe variant

De introductie van Kleurkeur Blauw speelt in op vraag naar ecologisch bermbeheer langs watergangen. Een tweede scope naast het in 2019 geïntroduceerde Kleurkeur dat resulteerde in beter maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Kleurkeur Blauw ging op 1 september jl. live. Hiermee is er nu ook een uniforme richtlijn voor het beheer van oevers en watergangen.

Certificering

Vanaf november wordt het mogelijk om persoonscertificaten voor Kleurkeur Blauw te halen. Certificering voor bedrijven voor dit add-on certificaat kan vanaf januari 2024.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.