Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Bestuur Groenkeur keurt jaarrekening en jaarverslag goed

Het bestuur van Stichting Groenkeur keurt tijdens de vergadering van 4 juli 2022 zowel de jaarrekening als het jaarverslag 2021 goed. De stichting staat er gezond voor en hoeft daarom al een aantal jaren op rij de deelnemersbijdrage niet te verhogen.  Bovendien laten alle Groenkeur-certificaten een groei zien.

Ondanks consolidaties blijft in 2021 het aantal gecertificeerde bedrijven bij Groenkeur stabiel.  Door de groeiende aandacht en vraag naar ecologisch bermbeheer, melden bedrijven zich dankzij Kleurkeur aan. Ook wordt Groenkeur gevraagd bij subsidieverstrekking door lokale en provinciale overheden voor aanleg van groene daken. Bovendien krijgt bij grotere dakprojecten het keurmerk een positie. We zien dit terug in de aanbestedingen.  We merken het ook aan het aantal vragen rondom het bedrijfscertificaat van bedrijven die offertes missen omdat ze geen Groenkeur certificaat hebben. Het aantal deelnemers Dak en Gevel groeit dan ook dit jaar.

Examendocument Kleurkeur
Kleurkeur voor ecologisch bermbeheer

In 2021 is de Add on Kleurkeur live gegaan. In 2021 zijn 17 bedrijven volledig geaudit en in circa 30 aanbestedingen is Kleurkeur een eis geweest. Een mooi resultaat voor een nieuw schema. De Vlinderstichting heeft tot nu toe bijna 1000 Kleurkeur-cursisten in de schoolbanken gezien, met hoge waarderingen. Eind 2021 is het schema nogmaals geëvalueerd en behoefde geen aanpassingen. Het schema voor duurzamere boomkwekerijproducten laat een stabiele groep bedrijven zien. Het uitvragen van duurzamer plantmateriaal neemt nog steeds geen grote vlucht in de aanbestedingen.

Vakmanschap

Het (her)certificeren voor Boom Veiligheid Controleur is lastig tijdens de corona-lockdown. We zien hier een teruggang in aantal gecertificeerden. De vernieuwde opleidingen Dak- en Gevelgroen komen goed op gang er zijn bijna 100 geëxamineerden in 2021. Ook Veilig Werken op Hoogte voor groene daken en gevels is gestart met de eerste groepen in 2021.

Duurzaamheid

Alle Groenkeur deelnemers hebben een duurzaamheidsambitie opgesteld. Om hier meer inhoudelijke invulling aan te geven in de schema’s is een strategietraject opgestart. Dit heeft geleid tot het instellen van een tijdelijke Technische Commissie Duurzaam Ondernemen. Het doel is om in 2023 duurzaam en circulair werken te hebben geïntegreerd in de bestaande schema’s.

Om de personele kwetsbaarheid van bureau Groenkeur te verkleinen is het bestuur samen met de directeur op zoek gegaan naar versterking van het bureau. In 2021 er veel tijd geïnvesteerd in gesprekken met Stichting Bureau Erkenningen. Dit heeft geleid tot een innige samenwerking vanuit één kantoorlocatie in 2022.

Meerwaarde

Stichting Groenkeur constateert dat de aandacht voor groen en het klimaat steeds meer positieve aandacht krijgt. Hierdoor is er steeds meer oog is voor de oplossingen die groen te bieden heeft. De toenemende vraag naar Groenkeur-certificaten bevestigt de waarde van groen in onze leefomgeving.

Download het volledige jaarverslag of lees het jaarverslag online

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.