Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Groei én nieuwe initiatieven in 2020

Het bestuur van Stichting Groenkeur heeft tijdens de vergadering van 25 juni jl. zowel de jaarrekening als het jaarverslag 2020 goedgekeurd. De stichting staat er gezond voor en daarom kon de deelnemersbijdrage 2021 worden verlaagd. Daarnaast is Groenkeur er bijzonder trots op de groei én nieuwe initiatieven in 2020. Alle Groenkeur-certificaten groei lieten zien. In een jaar waarin het coronavirus diepe sporen nalaat op het maatschappelijke en economische leven, nam de aandacht voor de directe leefomgeving toe. De toenemende behoefte aan natuurvriendelijke oplossingen leverde veel vraag op naar Dak-en gevelbegroening en ecologisch beheren van bermen en groenstroken onder Kleurkeur.

Positieve Kleurkeur-audits

Kleurkeur
Ecologisch bermbeheer

De groensector kon gelukkig doorwerken en bovendien rekenen op extra interesse. Juist het meer aan huis gebonden zijn, heeft een positief effect op de waardering voor groen in allerlei opzichten. In 2020 doen we daarnaast ervaring op met het schema Kleurkeur. In totaal 12 bedrijven doen mee aan de pilot en 4 ervan sluiten deze af met een positieve audit. Eind 2020 wordt het schema definitief vastgesteld en daarmee wordt Kleurkeur een keurmerk. Eveneens hebben 440 Kleurkeur-cursisten in de schoolbanken gezeten bij De Vlinderstichting voor één of meer persoonscertificaten. Gedurende het jaar wordt Kleurkeur ook in meerdere bestekken gevraagd.

In 2020 verwelkomen wij drie nieuwe bedrijven. Bovendien laten bedrijven extra vestigingen certificeren; samen zijn zij goed voor bijna 620 gecertificeerde locaties. Er is een stijging in het aantal bedrijfscertificaten groenvoorziening, boomverzorging en dak- en gevelbegroening. En het productcertificaat Groenkeur boomkwekerijproducten laat ook een kleine groei zien. Inmiddels heeft dit een goede positie verworven in combinatie met On the way to PlanetProof.

Nieuwe deelnemers

totaal certificaten 2020
Groei in deelnemers

In de loop van 2020 verwelkomen wij 12 nieuwe bedrijven. Bedrijven laten extra vestigingen certificeren; samen goed voor bijna 620 gecertificeerde locaties. Het aantal bedrijfscertificaten groenvoorziening, boomverzorging en dak- en gevelbegroening laat een toename zien; ondanks de consolidatie en een aantal stoppers. Het productcertificaat Groenkeur Boomkwekerijproducten toont een kleine groei en heeft een goede positie verworven in combinatie met On the way to PlanetProof.

Cornona-effect

Corona laat wel zijn sporen na in (her)certificering van vakmensen, omdat certificering is tijdens de lockdownperiodes niet mogelijk. Het aantal gecertificeerde boom veiligheids controleurs daalt met 39. Met een flinke dosis veerkracht wordt het mogelijk om vanaf juli digitaal hercertificeringsexamen te doen.

Nieuwe vakopleidingen

De vernieuwde Dak- en Gevelgroenopleidingen komen door corona langzaam op gang, terwijl de vraag nog nooit zo groot is geweest door subsidierondes waarin Groenkeur als basisvoorwaarde is gevraagd. Daarnaast is samen met BDA Opleidingen een nieuw certificaat gepresenteerd voor Veilig Werken op Hoogte voor groene daken en gevels. Dit certificaat is een instapeis voor de vernieuwde dak- en gevelopleidingen.

Marketing en promotie

Wij zijn blij dat nieuwsberichten en columns brede aandacht krijgen in de vakpers. Hierdoor blijven groenprofessionals, bestuurders en opdrachtgevers op de hoogte van wat er in de groene sector speelt. Ook op de vernieuwde website weet de bezoeker de weg naar naar ons én de gecertificeerden goed te vinden.

Topkeurmerk

Groenkeur hoort bij de topkeurmerken. In december 2020 hebben wij vanwege wijzigingen en aanvullende besluiten onze schema’s opnieuw laten accepteren door de Raad voor de Accreditatie. De uitkomst was positief. Ook hebben wij een externe audit gehad op de NTA 8813. De auditor vond geen tekortkomingen en complimenteerde onze organisatie. Een signaal dat wij ons schemabeheer goed op orde hebben. En dat is een voorwaarde om lid te mogen zijn van de Vereniging van Schemabeheerders.

Het jaarverslag is als download beschikbaar op onze website.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.