Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Nieuw certificaat Inspecteur NEN 2767 groen

Het College van Deskundigen heeft op 22 november het examendocument voor het nieuwe certificaat Inspecteur NEN 2767 Groen vastgesteld voor publicatie per 20 december 2022. Na instemming van het bestuur publiceert Groenkeur dan ook dit nieuwe examendocument op de site.

Objectief en uniform

De NEN 2767 conditiemeting is momenteel dé norm voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouw- en installatiedelen van gebouwen en/of infrastructuur. NEN 2767 is een breed omarmde norm binnen de vastgoed- en infrasector. Bovendien is de NEN 2767 conditiemeting uitgewerkt om tot een onderbouwd MeerJarenOnderhoudsPlanning (MJOP) te komen.

Het examendocument Inspecteur NEN 2767 Groen is ontwikkeld door Stichting Groenkeur in nauwe samenwerking met Helix Academy en Alles over Groenbeheer. Een klankbordgroep met opdrachtgevers, aannemers en adviseurs heeft het examendocument van input voorzien en mede beoordeeld.

Onafhankelijke inspectie

Een groenprofessional met het nieuwe certificaat inspecteur NEN 2767 groen is in staat zelfstandig en onafhankelijk een inspectie voor de groene buitenruimte uit te voeren volgens de NEN-2767 methodiek. Daarbij is de inspecteur in staat om de inspectieresultaten gestructureerd, transparant en uniform vast te leggen in een inspectierapportage. Voor het uitvoeren van de Integrale Inspectie hanteert de inspecteur de methodiek zoals beschreven in de NEN-2767 deel 1 (theorie) en deel 2 (gebrekenlijsten).

De NEN 2767 methodiek moet uiteindelijk leiden tot het uniform en eenduidig bepalen en vastleggen van de conditie van de groene buitenruimte.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.