Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Vacatures bij Groenkeur

Logo Stichting Groenkeur

Vacatures bij Groenkeur

Ben je een groenprofessional, een zakelijke afnemer? Werk je bij een publieke of private organisatie? Of ben je een adviseur en wil je een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ons keurmerk binnen de groensector? Dan komen wij graag met je in contact om een vacatures bij Groenkeur te vervullen. Voor ons College van Deskundigen en onze Technische commissies zijn we altijd op zoek naar enthousiaste kandidaten.

Belangstelling? Stuur dan een e-mail naar d.oosthoek@groenkeur.nl of bel 085 – 401 0740


Actuele vacatures

Op dit moment hebben wij de onderstaande vacatures:


Lid College van Deskundigen

Twee leden van het College van Deskundigen hebben hun vertrek aangekondigd. Om die reden is een vacature bij Groenkeur ontstaan. Bij voorkeur zoeken we iemand die werkt voor een gemeentelijke organisatie en iemand die werkt bij een groenaannemer.

Het College van Deskundigen is gemandateerd tot het beheer (opstellen, wijzigen en uitgeven) van de schema’s. In het college hebben alle marktpartijen zitting. Zakelijke afnemers, publiek, private partijen en een deelnemer als afvaardiging namens elk schema. In dit belangrijke overleg worden de normen vastgelegd, waaraan de schema’s moeten voldoen. De marktpartijen bepalen in het college samen met de deelnemers de ‘norm’. Groenkeur laat haar schemabeheer accepteren door de Raad van Accreditatie. Daarmee voldoet de normering aan internationale eisen. Wilt u ook participeren in dit interessante netwerk?
Lees meer


Lid Technische Commissie Dak- en Gevelbegroening vanuit de opdrachtgevers

Groenkeur beheert beoordelingsrichtlijnen voor bedrijfscertificaten, persoonscertificaten en productcertificaten voor het buitengroen. Voor elke beoordelingsrichtlijn is een technische commissie ingesteld. Deze commissie adviseert het College van Deskundigen van Groenkeur over de actualiteit van de richtlijnen voor zowel de bedrijfscertificaten als de bijbehorende opleidingen. In de Technische Commissie Dak- en Gevelbegroening is bij Groenkeur een vacature ontstaan. Wij zoeken nog een persoon die opdracht heeft gegeven of initieert voor de aanleg dan wel het onderhoud van groene daken en gevels.
Meer lezen

Leden Technische Commissie Duurzaam en Circulair Werken

Per 1 januari 2023 heeftt Groenkeur haar beoordelingsrichtlijnen Boomverzorging, Groenvoorziening en Dak- en Gevelbegroening herzien. In de nieuwe versies komt ruime aandacht voor de thema’s duurzaam en circulair werken. Denk hierbij aan eisen voor: klimaat, milieu, biodiversiteit, water en zuinig omgaan met grondstoffen. Zo willen we vanuit Groenkeur bijdragen aan het verbeteren van de uitvoering van de werkzaamheden in de groene ruimte. Meer lezen en aanmelden


Stageplaatsen / Afstudeeronderzoek

Heb je belangstelling voor een stage- of afstudeerplaats? Kom dan werken bij Groenkeur. Stuur voor deze vacature een e-mail naar d.oosthoek@groenkeur.nl met daarbij de volgende zaken:

  • je CV
  • een half A4-tje met een beschrijving van je stage- of afstudeeronderwerp
  • welke opleiding je volgt
  • de stageperiode
  • de ingeschatte begeleidingstijd van de stagebegeleider.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.