Vacature bij Stichting Groenkeur2020-10-13T12:43:15+02:00
Ik ben…
Vind gecertificeerden >

Meer Groenkeur

Vacature bij Stichting Groenkeur

Logo Stichting Groenkeur

Vacatures bij Groenkeur

Ben je een groenprofessional, een zakelijke afnemer, werk je bij een publieke of private organisatie of als adviseur en wil je een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van ons keurmerk binnen de groensector? Dan komen wij graag met je in contact om een vacatures bij Stichting Groenkeur te vervullen. Voor ons College van Deskundigen en onze Technische commissies zijn we altijd op zoek naar enthousiaste kandidaten.

Belangstelling? Stuur dan een e-mail naar d.oosthoek@groenkeur.nl of bel 030 – 6595 663.

Lid College van Deskundigen

Twee leden van het College van Deskundigen hebben hun vertrek aangekondigd. Om die reden is een vacature bij Stichting Groenkeur ontstaan. Bij voorkeur zoeken we iemand die werkt voor een gemeentelijke organisatie en iemand die werkt bij een groen aannemer.

Het College van Deskundigen is gemandateerd tot het beheer (opstellen, wijzigen en uitgeven) van de schema’s. In het college hebben alle marktpartijen zitting. Zakelijke afnemers, publiek, private partijen en een deelnemer als afvaardiging namens elk schema. In dit belangrijke overleg worden de normen vastgelegd, waaraan de schema’s moeten voldoen. De marktpartijen bepalen in het college samen met de deelnemers de ‘norm’. Groenkeur laten haar schemabeheer accepteren door de Raad van Accreditatie. Daarmee voldoet de normering aan internationale eisen. Wilt u participeren in dit interessante netwerk? Lees meer

Lid Technische Commissie Dak- en Gevelbegroening vanuit de opdrachtgevers

Groenkeur beheert beoordelingsrichtlijnen voor bedrijfscertificaten, persoonscertificaten en productcertificaten allen in het buitengroen. De Stichting heeft voor elke beoordelingsrichtlijn een technische commissie ingesteld. Deze commissie adviseert het College van Deskundigen van Stichting Groenkeur over de actualiteit van de richtlijnen voor zowel de bedrijfscertificaten als de bijbehorende opleidingen. In de Technische Commissie Dak en Gevelbegroening is bij Stichting Groenkeur een vacature ontstaan. Wij zoeken nog een persoon die opdracht heeft gegeven of initieert voor de aanleg dan wel het onderhoud van groene daken en gevels. Meer lezen

Stageplaatsen / Afstudeeronderzoek

Heb je belangstelling voor een stage- of afstudeerplaats? Kom dan werken bij Stichting Groenkeur. Stuur voor deze vacature een e-mail naar d.oosthoek@groenkeur.nl met daarbij de volgende zaken:

  • je CV
  • een half A4-tje met een beschrijving van je stage- of afstudeeronderwerp
  • welke opleiding je volgt
  • de stageperiode
  • de ingeschatte begeleidingstijd van de stagebegeleider.

In 2020 gaat Stichting Groenkeur onderzoeken of duurzaam en circulair werken in het certificeringsschema ondergebracht moet worden en hoe. Een zeer actueel en uitdagend onderwerp waaraan je een bijdrage kunt leveren. Wil jij Nederland ook duurzamer laten werken? Zoek dan contact met ons.

Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Go to Top