Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Integrated Pest Management bij beheer sportvelden

Op donderdag 19 november van 10:00-11:30 uur organiseert branchevereniging BSNC het webinar Meerwaarde van Integrated Pest Management bij pesticidevrij beheer van sportvelden. Centraal in dit webinar staat het beheersen van schade door onkruiden, ziekten en plagen op sportvelden door een combinatie van cultuurtechnische en biologische methoden en zo weinig mogelijk inzet van synthetische gewasbeschermingsmiddelen.

Onderhoud sportvelden

Beheerders van grassportvelden binnen Nederlandse gemeenten hebben nog veel vragen over de veranderende wet- en regelgeving over chemievrij beheer van dit soort sportvelden. Tot eind 2022 zijn er nog enkele uitzonderingen. Vanaf 2023 is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen echter verboden. Wil je als beheerder toch nog synthetische middelen wil gebruiken? Dan moet je kunnen aantonen dat preventie, mechanische en biologische bestrijding tot onvoldoende resultaat leiden. Het toepassen van Integrated Pest Management geldt als leidraad voor de beoordeling.

Voor wie?

Het webinar is interessant voor groenprofessionals, beheerders van sportvelden en aanbestedende diensten.

Registreren voor deelname aan het webinar kan via deze link.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.