Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Gedragscode provinciale infrastructuur

Sinds augustus 2021 is de nieuwe ‘Gedragscode Provinciale Infrastructuur’ van kracht. Hierin staat hoe provincies rekening moeten houden met beschermde plant- en diersoorten bij werkzaamheden op of rond provinciale (water)wegen. De Rijkdienst voor het Wegverkeer heeft deze nieuwe gedragscode goedgekeurd en is ondertekend door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De gedragscode geldt tot juni 2023.

Wet natuurbescherming

In de gedragscode gaat het vooral om werkzaamheden langs of grenzend aan (water)wegen en de aangrenzende bermen. En hoe beheerders rekening moeten houden met beschermde plant- en diersoorten volgens de Wet natuurbescherming. Deze locaties zijn vaak belangrijke leefgebieden die een verbinding vormen met diverse beschermde flora en fauna.

Kleurkeur

Groenkeur is blij met deze nieuwe gedragscode, omdat deze uitstekend past binnen ecologisch bermbeheer. Hiervoor hebben wij samen met de Vlinderstichting het speciale add-on schema Kleurkeur ontwikkeld. Kleurkeur staat voor het ecologisch beheer van bermen en groenstroken. Beheer dat ruimte laat voor planten en dieren, in het bijzonder voor insecten. Het is een garantie voor biodiversiteit, die is gekoppeld aan de kwaliteit van Groenkeur-deelnemers.

Betrokken partijen

Een werkgroep met vertegenwoordiger uit alle provincies heeft de Gedragscode Provinciale Infrastructuur ontwikkeld onder begeleiding van CROW. Daarnaast heeft het groene architecten- en ingenieursbureau Idverde hieraan meegewerkt.

Kijk ook eens op onze site voor groenbedrijven met Kleurkeur

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.