Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Daling Groene Aanbestedings indeX

De Groene Aanbestedings indeX laat daling zien

Met het uitbreken van de coronacrisis in 2020 waren veel aannemers bang dat na het 3e of 4e kwartaal van 2020 het werk stil zou vallen. Gelukkig zijn de geluiden anders. Dit roept de vraag op wat de feiten zijn. Een reden voor TenderGuide en Stichting Groenkeur om gezamenlijk de Groene Aanbestedings indeX (GAX) te ontwikkelen. De Groene Aanbestedings indeX staat op 105 en laat een daling zien. Op basis van de aanwezige informatie in TenderGuide is over het eerste kwartaal van 2021 een vergelijking gemaakt met 2020 van nieuw aangekondigde openbare aanbestedingen en ingegane overeenkomsten vanuit openbare aanbestedingen. Per kwartaal brengen we dit overzicht uit, om zo te volgen wat er gebeurt in de groene buitenruimte.

Eerste Groene Aanbestedings indeX (GAX)

De eerste publicatie van de GAX is een nulmeting. en laat een daling zien Er is een onderverdeling gemaakt naar Aanleg & groenonderhoud, Bomen en Maaiwerken. In het eerste kwartaal van 2021 zijn totaal 105 nieuwe overeenkomsten vanuit openbare aanbestedingen in uitvoering genomen ten opzichte van 120 in 2020. De waarde van de Groene Aanbestedings indeX zal de komende kwartalen toenemen als we een grotere periode vergelijken. Bij alle aanbestedingen spelen seizoensinvloeden ook een rol. Het komend jaar zullen we dat zeker terugzien in de cijfers. Waar mogelijk krijgen thema’s ook een plaats. U kunt denken aan een verdieping op contracten met Ecologisch beheren of Circulariteit. De complete onderbouwing is tezien in de infographics.

Aanleg en Groenonderhoud

Er zijn in het eerste kwartaal 52 overeenkomsten vanuit openbare aanbestedingen in uitvoering genomen. Het aantal nieuw aangekondigde openbare aanbestedingen nam met 30% af ten opzichte van 2020. Alle type aanbestedende diensten zetten opdrachten uit in deze periode. Week 13 was een korte week in maart en toont daardoor negatief, dit vertekent de grafiek in deze week.

Leveren en verzorgen van bomen

Het aantal nieuw aangekondigde openbare aanbestedingen in het eerste kwartaal van 2021 waar bomen de hoofdrol spelen nam met 14% toe. In deze periode zijn daarnaast 28 overeenkomsten in uitvoering genomen. Opvallend is dat de provincies, ondanks hoge ambities, geen openbare aanbestedingen aankondigden in deze periode. De waterschappen daarentegen wel.

Maaiwerkzaamheden

Er zijn 25 overeenkomsten voor maaiwerkzaamheden in het eerste kwartaal in uitvoering genomen. Het aantal nieuw aangekondigde openbare aanbestedingen steeg 11% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020.

TenderGuide

TenderGuide is een platform voor aanbestedingen. Ze ontwikkelen al meer dan 10 jaar relevante tools voor marktpartijen die betrokken zijn bij aanbestedingsprocedures. Dagelijks aggregeren, verrijken en distribueren ze relevante informatie over aanbestedingen en overheidsorganisaties.

Stichting Groenkeur

Groenkeur is het enige onafhankelijke keurmerk voor de groene sector. Stichting Groenkeur stelt zich ten doel de kwaliteit van het vakmanschap en het duurzaam ondernemen van de groenprofessionals te bevorderen en te behouden. Een Groenkeur-certificaat verzekert opdrachtgevers ervan dat de kwaliteit periodiek wordt gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling. Sinds 2016 maken onaangekondigde controles standaard onderdeel uit van de kwaliteitsborging onder Groenkeur.

In de bijlage staat alles toegelicht in mooie grafieken. Benieuwd of de daling van de Groene Aanbestedings indeX doorzet? Volgende kwartaal brengen we weer een update uit..

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.