Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Stappen naar vernieuwing beoordelingsrichtlijnen

In het kader van de vernieuwing van de beoordelingsrichtlijnen per januari 2023 vonden er in de eerste week van oktober een hoorzitting en twee klankbordbijeenkomsten plaats. Het gaat daarbij om de Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen: Groenvoorziening, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening. Welke stappen worden er de komende weken gezet om tot nieuwe, up-to-date versies te komen?

Van concept naar BRL

Als eerste stap worden de reacties die wij kregen op de conceptversie van de verschillende beoordelingsrichtlijnen verwerkt. Daarna worden deze voorgelegd aan het College van Deskundigen van Groenkeur tijdens de vergadering van 22 november a.s. Wanneer het college instemt met deze versies, worden ze voorgelegd aan de Raad voor Accreditatie (RvA) en ons bestuur. Het voornemen is de nieuwe versies per 1 januari 2023 in werking te laten treden.

Duurzaam ondernemen

In deze vernieuwde beoordelingsrichtlijnen ligt de nadruk op een verdere invulling van duurzaam ondernemen in de groene sector. Aangezien gemeenten de belangrijkste opdrachtgevers zijn, sluiten wij aan voor duurzaamheid aan bij de duurzaamheidsthema’s: klimaat, milieu, biodiversiteit, circulair en mens uit het Nationaal Plan Maatschappelijk Verantwoord Organiseren en Inkopen (MVOI) 2021-2025 van de Rijksoverheid.

De basiseisen uit de herziening hebben vooral betrekking op de eigen bedrijfsvoering. Voor de herziening in 2025/2026 wordt gekeken of ook eisen gaan gelden voor de uitvoering van projecten.

Een toelichting op de aanpassingen en de concepten voor de hoorzitting zijn terug te vinden op de site van Groenkeur https://groenkeur.nl/downloads/herziening-beoordelingsrichtlijnen-per-2023/

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.