Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

College van Deskundigen vergadert per video

Het College van Deskundigen van Groenkeur vergaderde op woensdag  22 april per video. Ook Ineke Mastenbroek, de nieuwe bestuursvoorzitter van Groenkeur, schoof aan. Zij was als toehoorder aanwezig om kennis te kunnen maken met het college.

Opleidingen Daktuin en Gevelgroen vormgeven

Tijdens de vergadering stelde het college van deskundigen het nieuwe examendocument Dak- en Gevelbegroening vast. Dit document vormt de basis om de nieuwe opleidingen tot medewerker onderhoud en medewerker aanleg  (de huidige opleiding tot basismedewerker) en de opleiding voorman/uitvoerder (de huidige opleiding tot gevorderde) vorm te geven. De eerste nieuwe cursussen geeft IPC Groene Ruimte naar verwachting in juni. Dit betekent voor de huidige certificaathouders, dat de geldigheid van de lopende certificaten gehandhaafd blijft tot aan het einde van de looptijd. De nieuwe certificaten maken vanaf 1 juni onderdeel uit van de beoordelingsrichtlijn Dak- en Gevelbegroening. Ook de introductie van het Praktijkboek Multifunctionele daken en gevels heeft gevolgen voor de beoordelingsrichtlijn.

Opvolgingsaudits en hercertificatie

Daarnaast stemde het college in met het volgen van de richtlijnen van de Raad van Accreditatie voor het uitvoeren van audits tijdens de coronaperiode. Hiermee krijgen certificatie-instellingen de mogelijkheid om de audits bij bedrijven op afstand uit te voeren. Ze kunnen de projectbezoeken met zes maanden uit stellen bij opvolgingsaudits en hercertificatie. Het college vindt het uitvoeren van projectbezoeken een essentieel onderdeel van de Groenkeur-audit om de kwaliteit van het werk ter plekke te kunnen beoordelen. Nieuwe deelnemers kunnen alleen worden gecertificeerd na een projectbezoek door een auditor. Bovendien zijn deze bezoeken nog steeds mogelijk, zolang de 1,5 m afstand kan worden aangehouden.

Tenslotte vergaderde het college van deskundigen per video zich over het omgaan met de onderwerpen duurzaamheid en circulair werken binnen Groenkeur. Groenkeur is ook een marktverkenning gestart rondom deze onderwerpen met de vraag  hoe deze in de richtlijnen van Groenkeur te verwerken? De medewerkers van Groenkeur gaan daarom deelnemers en opdrachtgevers hiervoor actief benaderen.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.