Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

College van Deskundigen stelt wijzigingen beoordelingsrichtlijnen definitief vast

Op 22 november jl. heeft het College van Deskundigen de wijzigingen in de beoordelingsrichtlijnen definitief vastgesteld voor publicatie. Het gaat om de Groenkeur richtlijnen: Groenvoorziening, Boomverzorging en Dak- en Gevelbegroening. De wijzigingen kwamen tot stand na een voorbereidingstraject waarin de eisen verschillende keren zijn besproken in de technische commissies en in het college en bestuur van Groenkeur. Het laatste onderdeel hiervan vormde een consultatieronde in september en oktober. Alle binnengekomen vragen en voorstellen voor verbetering zijn in de laatste vergadering van het college besproken.

Duurzaamheidsambitie

De wijzigingen houden onder meer in dat duurzaam ondernemen verder inhoud krijgt. De huidige duurzaamheidsambitie moet worden ingevuld voor de thema’s klimaat, milieu, biodiversiteit, circulair en mens. Deze ambitie moet worden uitgewerkt in een meerjarenplan.

De ingangsdatum is nog afhankelijk van de snelheid van beoordeling door de Raad voor Accreditatie. Wij streven hiervoor naar 1 januari 2023. Vanaf de ingangsdatum geldt een overgangstermijn van zes maanden om aan de wijzigingen te voldoen. Na de overgangstermijn zullen alle audits plaatsvinden op de gewijzigde beoordelingsrichtlijnen, voor zowel nieuwe als bestaande deelnemers.

Inspecteur NEN 2767 groen

Het College stelde bovendien het examendocument Inspecteur 2767 Groen vast voor publicatie per 1 december aanstaande. De NEN 2767 Groen is een systematiek het bepalen van de conditie van de groene buitenruimte (bomen en groen). Het examendocument beschrijft de eisen voor de opzet van de examens en de uitgifte van de certificaten. Kandidaten die het examen met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen het Groenkeur certificaat Inspecteur NEN 2767 Groen.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.