Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

RI&E op orde? Inspectie controleert

Inspectie SZW controleert aanwezigheid RI&E in de groenbranche

​Inspectie SZW controleert in april steekproefsgewijs de aanwezigheid van een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) bij hoveniers- en groenvoorzieningsbedrijven. Koninklijke VHG is hiervan mondeling op de hoogte gesteld. Heeft u personeel (ook uitzendkrachten, stagiaires en/of flexwerkers) in dienst? Dan bent u er verantwoordelijk voor dat uw werknemers veilig en gezond kunnen werken. Als Groenkeur aannemer bent u hiermee bekend en wordt u jaarlijks geaudit.

Voor iedere werkgever is het hebben van een RI&E wettelijk verplicht. Als u een RI&E opstelt, weet u welke risico’s er zijn. Er is een (digitale) branche RI&E beschikbaar voor de agrarische en groene sector die u eenvoudig door de aandachtspunten op dit gebied heen loodst.

Wat is een RI&E?
Een RI&E is een inventarisatie van de gevaren en risico’s voor uw personeel.
U brengt in kaart:

  • welke risico’s er zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn voor uw personeel en uw onderneming
  • wat zijn de grootste/belangrijkste risico’s
  • welke maatregelen u gaat nemen (Plan van Aanpak)

Het is de bedoeling dat u het plan van aanpak (PvA) uitvoert en regelmatig evalueert. Uw werknemers moeten de RI&E kunnen inzien.

Meer weten?
Raadpleeg ook de arbocatalogus voor de sector Hoveniers en Groenvoorziening. Deze arbocatalogus is opgesteld in opdracht van en in samenwerking met Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, FNV Agrarisch & groen en CNV Vakmensen door kennisinstituut Stigas.  Wilt u meer informatie of heeft u hulp nodig? Klik hier om er alles over te lezen.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.