Alle bedrijven die Groenkeur gecertificeerd zijn krijgen tenminste één keer per jaar een toets door een onafhankelijke certificatie instelling tijdens de jaarlijkse audit. De specialistisch opgeleide auditoren toetsen zowel het kwaliteitsmanagement binnen bedrijfssystemen als de kwaliteit van opgeleverde projecten.

Juist door te kijken naar opgeleverde projecten kunnen deze auditoren vaststellen of naast het kwaliteitsmanagement ook het vakmanschap structureel voldoet aan de vastgelegde normen van Groenkeur.

onaangekondigde controle groenkeur audit

Onaangekondigde controles