(On)aangekondigde controles2020-12-21T13:07:43+01:00
Ik ben…
Vind gecertificeerden >

Voor groenbedrijven

(On)aangekondigde controles

Groenkeur werkt met een systeem van aangekondigde en onaangekondigde controles.

Aangekondigde controles

Alle bedrijven met Groenkeur worden tenminste één keer per jaar getoetst door een onafhankelijke certificatie instelling tijdens de jaarlijkse audit. De specialistisch opgeleide auditoren toetsen zowel het kwaliteitsmanagement binnen bedrijfssystemen als de kwaliteit van opgeleverde projecten.

Juist door te kijken naar opgeleverde projecten kunnen deze auditoren vaststellen of naast het kwaliteitsmanagement ook het vakmanschap structureel voldoet aan de vastgelegde normen van Groenkeur.

onaangekondigde controle groenkeur audit

Onaangekondigde controles

Vanaf 2016 kunt u als Groenkeur-ondernemer ook onaangekondigde controles verwachten. Vakmensen uit de groene sector die geen deelnemer zijn van Groenkeur bezoeken steekproefsgewijs bedrijven. Zij onderzoeken in de praktijk of projecten voldoen aan de kwaliteit die van u als certificaathouder verwacht mag worden. De resultaten zijn tot op heden zeer positief. Dit horen we ook van de opdrachtgevers die bij deze controles betrokken zijn.

Door Groenkeur-ondernemers ook onaangekondigd te  controleren, zijn wij in staat te toetsen of de kwaliteit van de Groenkeur-certificaathouder altijd op een hoog niveau is. Van iedere onaangekondigde controle wordt een rapport opgemaakt dat aan de Groenkeur-ondernemer ter beschikking wordt gesteld.

Bij de onaangekondigde controle gaan inspecteurs specifiek in op de kwaliteit van het geleverde werk, de vakbekwaamheid van het personeel en de genomen verkeersmaatregelen bij lopende projecten. De controles worden maximaal 24 uur van tevoren gemeld. De opdrachtgever wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de controle.

Een opdrachtgever kan een verzoek tot een onaangekondigde controle opnemen in de offerte of uitvraag. U kunt dit zelf ook pro actief aanbieden. Neem hiervoor contact op met Bureau Groenkeur om de mogelijkheden en de kosten te bespreken.

Delen via

Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!