Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Hercertificerings- en herexamens persoonscertificaten Groenkeur

Vanaf januari 2023 zijn er meerdere examenlocaties voor het hercertificeringsexamen Boom Veiligheid Controleur én voor de herexamens van de Groenkeur-persoonscertificaten: Boom Veiligheid Controleur, Dak- en Gevelbegroening Onderhoud, Aanleg en Voorman/Uitvoerder (en Veilig werken op hoogte). Deze examens worden afgenomen bij één van de examenvestigingen van Examenservices. Aanmelden Kandidaten kunnen zich aanmelden via helpdesk@groenkeur.nl voor één van de centrale toetsmomenten hercertificering…

Lees verder >

Groenkeur partner Nationaal Platform Bomen

Als partner van Nationaal Platform Bomen was Groenkeur zaterdag 18 maart aanwezig bij de lancering. Het platform is een initiatief van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) en de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen (ISB) waarin tal van partners participeren. Dit gebeurde tijdens een feestelijk event op het Kennislandgoed Larenstein in Velp, waar Yuverta mbo 120 jaar onderwijs in bos- en natuurbeheer vierde. Het…

Lees verder >

Kleurkeur Blauw

In navolging van het schema Kleurkeur dat gericht is op ecologisch bermbeheer zijn wij nu samen met De Vlinderstichting aan de slag met het ontwikkelen van Kleurkeur Blauw. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zijn wederom betrokken bij het opstellen van deze norm. Oevers en watergangen Kleurkeur Blauw heeft betrekking op het ecologisch beheer van oevers van watergangen. Daarnaast gaat het ook…

Lees verder >

Bomen duurzaam en circulair inkopen

Samen met Bouwcirculair Groenketen en Boomkwekerij Udenhout organiseert Groenkeur op 7 maart vanaf 12.45 uur een bijeenkomst op de kwekerij over bomen duurzaam en circulair inkopen, Een boom circulair planten en laten groeien? Hoe werkt dat in de praktijk? Wat betekent dit voor uw bomenbeleid? Hoe gaat u uw inkoopbeleid hierop inrichten? Inhoud Allemaal praktische vragen die aan bod kunnen…

Lees verder >

Even voorstellen: Francisca van den Broeke

Hoi! Graag wil ik me even voorstellen ik ben Francisca van den Broeke en ben sinds 1 februari 2023 verbonden aan Groenkeur. Ik woon in het mooie en groene Wolfheze en ik ben getrouwd met Léon de Martelaere. Wij wonen in de rand van het bos samen met onze vijf honden, drie katten en twee Amerikaanse minipaarden. Ik heb in…

Lees verder >

Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels vernieuwd

Eind 2022 heeft ISSO een vernieuwde editie van het praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels uitgebracht. De kennis is nu aangepast aan nieuwe inzichten en regelgeving. Dat is een belangrijke stap omdat de bouw- en installatiewereld onze daken en gevels steeds vaker op een multifunctionele manier wil gebruiken. Daken en gevels kunnen namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan comfort, duurzaamheidsdoelstellingen,…

Lees verder >

Herziene beoordelingsrichtlijnen 2023

Per 1 januari 2023 zijn onze herziene beoordelingsrichtlijnen 2023 in werking getreden. De aanpassingen leveren een bijdrage aan duurzaam ondernemen binnen het groene domein. Daarnaast zijn beperkte aanpassingen doorgevoerd om bij actuele ontwikkelingen in het vakgebied aan te sluiten. Het gaat om de beoordelingsrichtlijnen: Groenvoorziening 2023, Boomverzorging 2023 en Dak- en Gevelbegroening 2023. Na akkoord van het College van Deskundigen…

Lees verder >

Nieuw certificaat Inspecteur NEN 2767 groen

Het College van Deskundigen heeft op 22 november het examendocument voor het nieuwe certificaat Inspecteur NEN 2767 Groen vastgesteld voor publicatie per 20 december 2022. Na instemming van het bestuur publiceert Groenkeur dan ook dit nieuwe examendocument op de site. Objectief en uniform De NEN 2767 conditiemeting is momenteel dé norm voor het objectief en uniform meten van de fysieke…

Lees verder >

Bijdragenbesluit 2023

Het bijdragenbesluit 2023 is vastgesteld door het bestuur. De bijdrage voor de deelnemende bedrijven blijft gelijk aan het verlaagde tarief in 2022. Bij de persoonscertificaten is een verandering doorgevoerd. Door de samenwerking met Examenservices uit Nieuwegein publiceert Groenkeur nu zelf de examentarieven in plaats van de opleiders. De opleiders rekenen nog een extra fee voor de praktijkexamens. Voor meer informatie…

Lees verder >

Bouwstenen voor bomenbeleid uitgereikt

Op 2 december ontving Leendert Koudstaal, het eerste exemplaar van het boek ‘Bouwstenen voor Bomenbeleid ’ uit handen van auteurs Dick Oosthoek en Camiel Versluis. Koudstaal is voorzitter van de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen. Het boek is geschreven voor beleidsmedewerkers groen om hen te ondersteunen bij het opstellen van bomenbeleidsplannen. De uitgevers Stichting Bomenmakelaar en Stichting Groenkeur hopen dat met sturen…

Lees verder >

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.