Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Hercertificerings- en herexamens persoonscertificaten Groenkeur

Vanaf januari 2023 zijn er meerdere examenlocaties voor het hercertificeringsexamen Boom Veiligheid Controleur én voor de herexamens van de Groenkeur-persoonscertificaten: Boom Veiligheid Controleur, Dak- en Gevelbegroening Onderhoud, Aanleg en Voorman/Uitvoerder (en Veilig werken op hoogte). Deze examens worden afgenomen bij één van de examenvestigingen van Examenservices. Oefenen Er is een korte oefentoets beschikbaar voor het (her)examen Boomveiligheidscontroleur en Kleurkeur. Deze…

Lees verder >

Kennisaanbod voor permanente educatie

Diverse opleidingen kennen permanente educatie als onderdeel van persoonscertificaten om het continu blijven ontwikkelen en kennis op peil te houden. Opleiders geven deze educatie vorm als bijscholingscursussen of kennisbijeenkomsten. Hiermee borgen we de kwaliteit en wordt het vakmanschap bevorderd. Voor de persoonscertificaten van Kleurkeur en dak- en gevelbegroening is dit onderdeel inmiddels ingevuld. Goedkeuring vooraf Opleiders kunnen een bijscholing of…

Lees verder >

Eerste certificaat Inspecteur NEN 2767 conditiemeting groen

Het eerste certificaat Inspecteur NEN 2767 conditiemeting groen is een feit. Wiebe van der Leij van de gemeente Rijswijk slaagde als een van de eersten voor dit examen. Komend jaar wil hij in zijn gemeente een eerste pilot opzetten om met deze methodiek de conditie van het groen in beeld te brengen. Het is een objectief meetinstrument dat de fysieke…

Lees verder >

Groenkeur-ondernemers winnen opdracht Prorail

Groenkeur-ondernemers winnen de opdracht van Prorail voor het beheer van de spoorbermen. De combinatie Wallaard Groen – idverde NL heeft een vijfjarige overeenkomst ondertekend voor het beheer van de bermen op het spoortraject Rijn en Gouwe om gezamenlijk de biodiversiteit en veiligheid op het spoor te bevorderen. De bedrijven gaan 84 kilometer aan Nederlandse spoorbermen ecologisch beheren. Versterken natuurwaarden De…

Lees verder >

Machinetoets Kleurkeur blauw uitgesteld

De machinetoets voor Kleurkeur blauw op 13 oktober is uitgesteld. Door de grote hoeveelheid regen kon de proefopstelling niet worden gemaakt. Hierdoor werd de beoordeling of een machine geschikt is en kan worden toegelaten onmogelijk. De proefopstelling staat vermeld in het protocol evenals het vereiste resultaat. Tijdens de toetsing worden foto’s gemaakt. Deze worden ter beoordeling voorgelegd aan de Vlinderstichting….

Lees verder >

Anthonie Stip in gesprek met Henri van Sight

Anthoine Stip van de Vlinderstichting gaat in zijn podacast Toekomst voor de natuur dit keer in gesprek met de directeur Henri Schuurman van onze deelnemer Sight Landscaping. “Als hoveniers werken we met cultuur, tegen de natuur in. Kunnen we meer mét de natuur gaan werken?” Een openhartige blik op het groenbeheer van nu én van de toekomst in de nieuwe…

Lees verder >

BVC VTA-seminar: lichaamstaal van bomen en paddenstoelen

Donderdag 16 november 2023 in Vaals Tijdens de boominfodag 2023 namen Angeline Mette en Dick Oosthoek u mee in de wondere wereld van de lichaamstaal van bomen. Angeline presenteerde de Nederlandse Versie van Stupsi. Op een zeer beeldige wijze legt Stupsi de bomentaal uit. In dit seminar, dat is gebaseerd op het originele seminar van prof. dr. Claus Mattheck en…

Lees verder >

Dag van de circulariteit en bomen

Op 10 oktober is het de ‘Dag van de Circulariteit’. In een scala aan workshops en lezingen wordt u meegenomen in circulair werken in de openbare ruimte. Tijdens de eerste ronde vertelt Groenkeur meer over bomen en circulariteit. Afgelopen jaar brachten we het boekje Handreiking bomenbeleid uit en verduurzaamden wij de richtlijnen voor bedrijven die werken in de boomverzorging als…

Lees verder >

Kleurkeur Blauw speelt in op vraag

De introductie van Kleurkeur Blauw speelt in op vraag naar ecologisch bermbeheer langs watergangen. Een tweede scope naast het in 2019 geïntroduceerde Kleurkeur dat resulteerde in beter maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Kleurkeur Blauw ging op 1 september jl. live. Hiermee is er nu ook een uniforme richtlijn voor het beheer van oevers en watergangen. Marktpartijen Kleurkeur Blauw is…

Lees verder >

Kleurkeur Blauw en machinetoets

In aanvulling op Kleurkeur, komt nu de natte zone in beeld. De Vlinderstichting en Groenkeur breiden per 1 september 2023 Kleurkeur uit met een richtlijn voor ecologisch beheer van watergangen. Voor de hele groenblauwe dooradering biedt Kleurkeur daarmee een nieuwe norm voor ecologisch beheer. Watergangen Nederland kent 330.000 kilometer sloten en 6500 kilometer vaarten en kanalen. Een fors areaal, wat…

Lees verder >

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.