Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Groenkeur: hét enige onafhankelijke keurmerk voor groenbedrijven

Uw groenbedrijf staat voor kwaliteit en duurzaamheid. Dit wilt u ook wilt laten zien aan uw opdrachtgevers. Met een bedrijfscertificaat van Groenkeur kunt u dit aantonen. Of het nu gaat over de beoordelingsrichtlijn (BRL) Groenvoorzieningen voor sportvelden, begraafplaatsen, landschappen, watergangen, de beoordelingsrichtlijn Boomverzorging, dan wel de beoordelingsrichtlijn Dak- en Gevelbegroening. U adviseert, legt aan, inspecteert of onderhoudt het groen met vakbekwame mensen. En dit vakmanschap toont u aan met één of meerdere persoonscertificaten van Groenkeur. Om de cirkel rond te maken zijn er ook kwekers van duurzame boomkwekerijproducten en vaste planten. We leggen graag uit hoe u het Groenkeur-certificaat kunt behalen, behouden, maar vooral hoe u het kunt gebruiken voor het verbeteren van uw bedrijfsvoering en klanttevredenheid. Want om dit laatste punt draait het bij ISO 9001.

Navigeer direct naar het juiste onderdeel (voor groenbedrijven)

Groenbedrijf met Boomverzorging
Vakkundige boomverzorging op hoog niveau

Wat is Groenkeur?

Elk groenbedrijf in Nederland actief in de groenvoorziening, boomverzorging en dak- en gevelbegroening dat kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, kan zich kwalificeren voor Groenkeur. Het keurmerk voor duurzame kwaliteit in de groenbranche is gekoppeld aan ISO 9001. Stichting Groenkeur beheert ook verschillende schema’s voor bedrijven, producten en personen, allemaal gerelateerd aan werkzaamheden gericht op openbare- of semi-openbare ruimten zoals: terreinen, parken, begraafplaatsen, sportcomplexen/sportvelden, landschappen, en op of langs (water)wegen/watergangen. Ecologisch bermbeheer is vormgegeven in de Add-on Kleurkeur. Duurzame boomkwekerijproducten en vaste planten zijn in een separate certificeringslijn ondergebracht. Om over vakbekwame medewerkers te kunnen beschikken zijn aparte kwalificaties te behalen op het gebied van boomveiligheidscontrole, aanleg en onderhoud van groene daken en gevels en het Veilig werken op hoogte. Ten behoeve van ecologisch bermbeheer is een aparte opleiding ingericht. Sinds 2022 is er ook een leerlijn voor groen assetmanagement, de inspecteur 2767 groen.

De richtlijnen zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

Vijf speerpunten als vertrekpunt:

  1. Aantoonbare duurzame kwaliteit van het eindproduct.
  2. Aantoonbare duurzame kwaliteit van de bedrijfsvoering.
  3. Aantoonbare meerwaarde voor de Groenkeur-ondernemer.
  4. Aantoonbare meerwaarde voor de groene sector/het fysieke domein.
  5. Aantoonbare betrouwbaarheid, bekendheid en onafhankelijkheid selectiecriterium.

Wie stelt de Groenkeur-normen op?

Groenkeur heeft technische commissies met mensen uit het vakgebied van de desbetreffende beoordelingsrichtlijn. We streven naar een brede afspiegeling van de keten met opdrachtgevers, aannemers, adviesbureaus en opleiders. Het College van Deskundigen bespreekt de voorstellen van de commissies en beheert en stelt uiteindelijk de normen vast. De bedrijfscertificaten worden ook aangeboden bij de Raad van de Accreditatie ter acceptatie. Wilt u deelnemen aan een technische commissie? Dat kan, check de vacatures.

Hoe kan ik Groenkeur krijgen?

Om het Groenkeur keurmerk als groenbedrijf te halen zijn een aantal stappen nodig. U begint met het inrichten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Dit zorgt ervoor dat de processen en dossiers in uw bedrijf op orde zijn. Daarna voert u een interne toets (interne audit) uit om te kijken of het volgens u op orde is. U kunt zich hierin ook laten adviseren. Daarna vraagt u bij één van de certificatie-instellingen waarmee Groenkeur een licentie heeft een audit aan. Nadat u de audit met goed gevolg heeft afgelegd stuurt de certificatie-instelling een kopie van uw certificaat naar Groenkeur en kunt u zich aanmelden als deelnemer. Dit is de laatste stap op weg naar opname in het register van Groenkeur. Of het begin van het verbeteren van uw klanttevredenheid, want daar draait het uiteindelijk allemaal om.

Wie kan mij helpen Groenkeur te behalen?

Er is een groot aantal adviseurs beschikbaar die u kunnen begeleiden in het opstellen en controleren van uw kwaliteitsmanagementsysteem. Deze mensen hebben allemaal al ervaring opgedaan met Groenkeur en zijn goed op de hoogte van de aspecten waarop auditoren letten. Deze adviseurs kunnen ook een interne audit samen met u uitvoeren om de laatste puntjes op de ï te zetten.

Wie controleert Groenkeur-bedrijven?

Groenkeur heeft onafhankelijkheid hoog in het vaandel staan. De audits bij groenbedrijven om te onderzoeken of ze voldoen aan de Groenkeur beoordelingsrichtlijnen (BRL) worden uitgevoerd door conformiteitsbeoordelende instellingen, ook wel certificatie-instellingen genoemd. Zij staan onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. De beoordelingsrichtlijnen van Groenkeur vallen dan ook onder accreditatie. Daarmee is de onafhankelijkheid gegarandeerd. Om er zeker van te zijn dat naast de jaarlijkse audit bedrijven het gehele jaar aan de beoordelingsrichtlijnen voldoen, zijn er ook onaangekondigde controles. Groenkeur heeft zelf vakdeskundigen die deze controles op projectlocaties uitvoeren.

Welke Groenkeur-certificaten zijn er?

Groenkeur heeft bedrijfs-, product- en persoonscertificaten. Als bedrijf kunt u de certificaten Groenvoorziening, Boomverzorging en/of Dak- & Gevelbegroening behalen. Voor personen zijn er zeven persoonscertificaten: Boomveiligheidscontroleur, Dak- en gevelbegroener onderhoud, aanleg of voorman, Veilig werken op hoogte , Inspecteur NEN 2767 groen en Kleurkeur. Bomen en vaste plantenkwekers kunnen het keurmerk Boomkwekerijproducten behalen. Dit keurmerk is een samenwerking met On the way to PlanetProof.

Waar vind ik de Groenkeur-beoordelingsrichtlijnen?

De BRL of Beoordelingsrichtlijn van Groenkeur vindt u onder het kopje downloads. De richtlijnen zijn gebaseerd op ISO 9001. Voor deelnemers is de BRL beschikbaar inclusief ISO 9001. Wilt u de complete set inzien inclusief ISO 9001 dan kunt u deze tegen betaling bestellen bij Bureau Groenkeur. Op de downloads-pagina staan ook de verschillende examendocumenten voor de persoonscertificaten vermeld.

Wat is het Groenkeur-bedrijfscertificaat BRL Groenvoorziening?

De beoordelingsrichtlijn BRL Groenvoorziening is gericht op een of meer van de volgende dienstverlenende werkzaamheden:

  • Ontwerp en advies groenvoorzieningen.
  • Aanleg groenvoorzieningen.
  • Onderhoud en beheer groenvoorzieningen.

Het betreft werkzaamheden van openbare- of semi-openbare ruimten zoals: terreinen, parken, maaien, begraafplaatsen, sportcomplexen/sportvelden, landschappen, alsmede op of langs (water)wegen en watergangen. Voor ecologisch bermbeheer is het aanvullende Add-on Kleurkeur opgesteld.

Wat is het Groenkeur-bedrijfscertificaat beoordelingsrichtlijn Boomverzorging?

Boomverzorging richt zich op het controleren, onderzoeken, planten, verplanten, verzorgen en snoeien van bomen. Ook richt de Groenkeur BRL Boomverzorging zich op het inrichten van plantlocaties, groeiplaatsverbetering en ziektebestrijding. Daarnaast vallen het vellen en rooien van bomen ook onder het aandachtsveld van deze beoordelingsrichtlijn. Om aan de eisen van de BRL Boomverzorging te voldoen dienen bedrijven veilig te werken, over vakbekwaam personeel te beschikken en ervaring te hebben op dit vakgebied.

Wat is het Groenkeur-bedrijfscertificaat beoordelingsrichtlijn (BRL) Dak- en Gevelbegroening?

Voor het adviseren, onderhouden en aanleggen van daktuinen, multifunctionele groene daken en groene gevels is de beoordelingsrichtlijn Dak- en Gevelbegroening opgesteld. Groenbedrijven die voldoen aan de ISO 9001, Veilig werken op hoogte en over vakbekwaam personeel beschikken kunnen zich kwalificeren. De bedrijven kunnen zeer specialistische daken aanleggen, zowel op het platte als hellende vlak. Aan de gevels is ook veel mogelijk. Voor de kleinere daktuinen zijn de opgeleide vakmensen in te zetten, vaak kleinere bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in sedumdaken voor particuliere projecten. Veel subsidieregelingen verwijzen naar de vakbekwame dakhoveniers.

Wat is de beoordelingsrichtlijn Duurzame Boomkwekerijproducten?

Kweekt of handelt u in duurzaam geproduceerde bomen of vaste planten? Dan kunt u het certificaat On the way to Planet Proof behalen. Met dit certificaat kunt u tegelijkertijd het certificaat Groenkeur Boomkwekerijproducten krijgen. De schema’s van Groenkeur en On the way to PlanetProof zijn namelijk samengevoegd om gezamenlijk een breder aanbod neer te kunnen zetten en onduidelijkheid weg te nemen. SMK beheert deze richtlijnen. De actuele versie is in te zien bij On the way to PlanetProof.

Kleurkeur officieel een keurmerk
Ecologisch bermbeheer met Kleurkeur

Wat houdt het Add-on Kleurkeur (ecologisch bermbeheer) in?

Om een eenduidige norm in Nederland te hebben voor het beheren van bermen en groenstroken heeft De Vlinderstichting samen met Groenkeur de Add-on Kleurkeur geïnitieerd. Het Add-on Kleurkeur is een toevoeging op de BRL Groenvoorziening en beschrijft hoe ecologisch beheer goed ingevuld kan worden. Het vraagt een goede afstemming met de opdrachtgever en andere belanghebbenden. Onderdeel van het Add-on Kleurkeur is dat uw groenbedrijf beschikt over gekwalificeerd personeel dat de cursus Kleurkeur heeft gevolgd. Het keurmerk is in korte tijd goed ingeburgerd en al in veel aanbestedingen gebruikt.

Hoe kom ik aan vakbekwaam personeel?

Om over vakbekwaam personeel te kunnen beschikken zijn ook opleidingen nodig. Soms zitten hier gaten in het reguliere aanbod. Om die op te vullen richten we samen met de markt en opleiders opleidingen of cursussen in. Zo kunnen mensen zich kwalificeren als Boomveiligheidcontroleur, Dak- en gevelbegroener, Veilig werken op hoogte, ecologisch beheren met Kleurkeur en Inspecteur 2767 groen.

Conclusie

Groenbedrijven die willen aantonen kwaliteit en vakmanschap hoog in het vaandel hebben en dat zij specialistische kennis beheersen, onderscheiden zich met één of meer Groenkeur-certificaten.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Neem contact met ons op!

T 085 – 40 107 40 | E info@groenkeur.nl

Blijf grip op groen houden en abonneer u op onze maandelijkse nieuwsupdate. Of het nu gaat om het invullen van opdrachten, schrijven van bestekteksten, beoordelingsrichtlijnen, opleidingen, in onze update vindt u altijd interessante items.  En zo mist u niets en de update is bovendien gratis!

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.