Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Harmonisatieoverleg via videoverbinding

Woensdag 25 maart jl. vond het eerste Groenkeur harmonisatieoverleg plaats via een online videoverbinding. Op één auditor na, was iedereen present. Aan de orde kwam onder meer het uitvoeren van audits in deze coronatijd. Alle certificatie-instellingen zetten momenteel de mogelijkheid in om op afstand audits uit te voeren om daarmee de bedrijfsbezoeken achterwege te laten en uitstellen tot later in het jaar.

Het hoofdonderwerp van het harmonisatieoverleg was de toelichting van Albert Jan Kerssen op de totstandkoming en de inhoud van het nieuwe Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels. Dit nieuwe praktijkboek is een actualisatie van het huidige Handboek naar de laatste stand van de techniek. De grootste wijzigingen zitten in de combinatiedaken, zoals bijvoorbeeld groene daken met zonnepanelen, en de nieuwste contractvormen zoals het werken in bouwteams. Het nieuwe praktijkboek vormt de basis voor de huidige aanpassing van de opleidingen voor de basismedewerker en voorman/uitvoerder daktuin en gevelgroen.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.