Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Dak- en Gevelbegroening voorman/uitvoerder

Een medewerker die in het bezit is van het persoonscertificaat Dak- en Gevelbegroening voorman/uitvoerder, weet hoe hij de juiste voorbereidingen kan treffen om de aanleg van en het onderhoud aan groene daken en gevels goed uit te voeren. Daktuinen en groene gevels komen steeds vaker voor in ons straatbeeld. Bij nieuwbouw en ook bij renovatie van bestaande bouw zien wij dat het aantal groene gevels of daken als natuurlijke buffer voor regenwater of extra isolatie toeneemt. Dit scheelt in het energieverbruik en het draagt bij aan klimaatadaptatie in de stedelijke omgeving. Daarom stimuleert de overheid deze trend en verstrekt subsidie wanneer vakmensen die op professionele en veilige wijze de aanleg ervan verzorgen. Hiermee stijgt ook de vraag naar professionals met een certificaat voor de aanleg en het onderhoud van deze bijzondere groenvoorzieningen.

Na het volgen van deze opleiding Dak- en Gevelbegroening voorman/uitvoerder beschikt u over de kennis en vaardigheden om als voorman of vakbekwaam dakbegroener leiding te geven aan de uitvoering van het aanleggen en onderhouden van daktuinen, groendaken en groene gevels. Veilig werken op hoogte en inkoopbeleid zijn onderdeel van het examen. Daktuin en gevelgroenspecialisten hebben altijd oog voor de waarde van het groen en het vastgoed.

Kennis en kunde

Een medewerker met het persoonscertificaat Dak- en Gevelbegroening voorman/uitvoerder:

Opleiding Daktuin gevelgroen Voorman/Uitvoerder
bron Van Vliet Harmelen
 • heeft een certificaat medewerker Dak- en Gevelbegroening onderhoud en aanleg
 • stuurt werkzaamheden op daken en gevels aan
 • houdt toezicht op het veilig werken op hoogte en de flora en faunawetgeving
 • stemt het bouwproces af met betrokken en vergunningverleners
 • beoordeelt de opbouw en kwaliteit van de bouwkundige constructie
 • leest en interpreteert bestekteksten correct

In 2020 verscheen het vernieuwde praktijkboek Multifunctionele Groene Daken en gevels. Daar past ook een vernieuwde opleiding bij voor de medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en voor aanleg. Beide opleidingen zijn nu te volgen bij IPC Groene ruimte of bij BDA Opleidingen.

Inhoud van het examen

Om voor het certificaat Dak- en Gevelbegroening voorman/uitvoerder in aanmerking te komen toetsen we de volgende onderdelen:

Arbo en veilig werken op daken en gevels

 • wet en regelgeving t.a.v. werken op daken en gevels, risicoanalyse, communicatie m.b.t. veiligheid op de bouwplaats

Werkzaamheden op daken

 • werkvoorbereiding, praktijkbeoordeling dak en gevel afstemming met betrokken partijen en vastleggingen daarvan
 • daktuinsystemen en systeemlagen (plaatsingseisen)
 • bouwkundige dakconstructies en belastingstype met eventuele gevolgen bij belasting
 • flora en fauna in het kader van de Wet natuurbescherming

Organisatie, rapportage en attitude

 • organisatie van de werkzaamheden
 • co√∂rdinatie van de werkzaamheden
 • rapportage en attitude (directe terugkoppeling bij mogelijk risico)
 • bestekken, tekeningen en werkomschrijvingen
 • procedures en wettelijk kader juridische aansprakelijkheid, verwerking van bouwstoffen, afvalstoffen, formele overdracht, afscherming derden

Actueel blijven

Vanaf 2020 is het verplicht om kennis op peil te houden. Dit kan door het volgen van aanvullende kennisbijeenkomsten of opleidingen. Op deze wijze kan een opdrachtgever er altijd van uitgaan dat u op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen.

Minimaal eens in de twee jaar dient een medewerker een relevante kennisbijeenkomst te bezoeken. Om voor hercertificering na vijf jaar in aanmerking te komen, moet de medewerker aan kunnen tonen dat hij of zij minimaal 250 uur per jaar werkervaring heeft op dit vakgebied. De exacte vereisten staan in het examendocument.

Kies als opdrachtgever daarom voor bedrijven met Groenkeur. Zij beschikken vakmensen die de opleiding Dak- en Gevelbegroening voorman/uitvoerder hebben gevolgd en weten hoe ze het onderhoud en de aanleg van  uw daktuinen en groene gevels moeten aansturen.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.