Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Over ons

Stichting Groenkeur

Groenkeur is een onafhankelijke stichting. Het bestuur faciliteert een goede bedrijfsvoering en houdt hier toezicht op. Bureau Groenkeur handelt de dagelijkse zaken af. De stichting heeft een College van Deskundigen dat over de inhoud van de richtlijnen gaat. Zij laat zich bijstaan door drie Technische Commissies.

Brede samenwerking

Groenkeur werkt hiervoor samen met het bedrijfsleven, overheden, certificatie-instellingen en andere belanghebbenden aan een onafhankelijk en gewaardeerd certificaat voor ISO 9001 (kwaliteit), persoonscertificaten (vakbekwaamheid), duurzame boomkwekerijproducten (milieu). Groenkeur stelt daarvoor onder andere de certificatieschema’s op. Alle activiteiten van Groenkeur zijn gericht op het gebruik van managementsystemen om de prestaties van bedrijven en organisaties te verbeteren, risico’s te beheersen en de relatie met klanten en opdrachtgevers te versterken. Met een gecertificeerd managementsysteem leggen organisaties de basis voor duurzame kwaliteit.

Onafhankelijk en onpartijdig

Stichting Groenkeur vindt onafhankelijkheid en onpartijdigheid van groot belang en heeft daarom onafhankelijke en onpartijdige voorzitters benoemd voor zowel het College van Deskundigen als het bestuur, dit is een extra waarborg om belangenverstrengeling tegen te gaan. Een tweede waarborg zijn de certificatie-instellingen, die onder toezicht van de Raad voor Accreditatie, hun toetsingen van deelnemers op het voldoen aan de beoordelingsrichtlijnen onafhankelijk van Groenkeur uitvoeren. Op deze wijze borgen we het onafhankelijke en onpartijdige karakter van Groenkeur.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.