Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Hercertificerings- en herexamens persoonscertificaten Groenkeur

Vanaf januari 2023 zijn er meerdere examenlocaties voor het hercertificeringsexamen Boom Veiligheid Controleur én voor de herexamens van de Groenkeur-persoonscertificaten: Boom Veiligheid Controleur, Dak- en Gevelbegroening Onderhoud, Aanleg en Voorman/Uitvoerder (en Veilig werken op hoogte). Deze examens worden afgenomen bij één van de examenvestigingen van Examenservices.

Aanmelden

Kandidaten kunnen zich aanmelden via helpdesk@groenkeur.nl voor één van de centrale toetsmomenten hercertificering BVC of voor een herexamen (géén praktijkexamen) van de andere examens.

Vermeld in de mail:

  1. uw voorletters en achternaam
  2. voor welk persoonscertificaat hercertificering of herexamen wordt gedaan
  3. de gewenste examenvestiging
  4. de datum

Voor vragen is de helpdesk van Examenservices op werkdagen van 8:00 tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar via 030 – 608 7727 en per mail via helpdesk@groenkeur.nl.

Oefenen

Er is een oefentoets beschikbaar voor het (her)examen Boomveiligheidscontroleur. Deze is terug te vinden in de toetsomgeving die ook op het examen gebruikt gaat worden. Link naar oefentoetsen

Locaties

Op onderstaande vier locaties kunnen de examens worden afgelegd. Bij alle vestigingen start de afname van de toetsen om 19:00 uur.

Locatie Nieuwegein

In Nieuwegein staat er twee keer per maand een centraal toetsmoment op de planning.

Locatie Zwolle, Helmond en Dordrecht

Op de deze locaties is er één keer per maand een centraal toetsmoment.

Data Centraal toetsmoment 2023

In de loop van 2023 wordt het mogelijk om naast hercertificerings- en herexamens voor persoonscertificaten van Groenkeur, ook op meer locaties examen te doen.

Nieuwegein: Helmond – Zwolle – Dordrecht:
9 mei 20239 mei 2023
23 mei 20236 juni
6 juni 20234 juli 2023
20 juni 20235 september 2023
4 juli 20233 oktober 2023
18 juli 20237 november 2023
22 augustus 20235 december 2023
5 september 2023
19 september 2023
3 oktober 2023
17 oktober 2023
7 november 2023
21 november 2023
5 december 2023
19 december 2023

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.