Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

College van Deskundigen: Kleurkeur 2021

Het College van deskundigen van Groenkeur vergaderde op 1 december, opnieuw online. Het vervolg van Kleurkeur na de implementatiefase was een belangrijk agendapunt. Deze fase loopt namelijk eind 2020 af. De vraag aan het College was om Kleurkeur 2021 vast te stellen en de toekomstige werkwijze. Dit naast vele andere onderwerpen.

Kleurkeur-cursussen

Tijdens de implementatiefase is onder meer het draagvlak voor Kleurkeur getoetst evenals de bevindingen van de opdrachtgevers en opdrachtnemers die ermee hebben gewerkt. De belangstelling is groot onder vakmensen, opdrachtgevers en bedrijven. Er zijn inmiddels al meer dan 450 cursisten afkomstig van opdrachtgevers, aannemers en adviesbureaus op cursus geweest. En het aantal aanvragen blijft doorlopen. Tevens is Kleurkeur al in meerdere bestekken opgenomen als gunningscriterium en gaan aannemers  aan de slag met ecologisch beheer van bermen en grasstroken op basis van deze richtlijn.

Kleurkeur vanaf 2021

Na een eerder positief advies van de technische commissies Kleurkeur en Groenvoorziening is het College van deskundigen akkoord gegaan met de vaststelling van Kleurkeur 2021 als add-on op de beoordelingsrichtlijn Groenvoorziening. Ook het bestuur bekrachtigde op 4 december jl. het besluit van het College. Het nieuwe schema wordt per 1 januari 2021 van kracht. De laatste redactionele zaken zijn we aan het verwerken. Binnenkort verschijnt het nieuwe schema online. Abonnees op de nieuwsbrief van Groenkeur krijgen automatisch bericht hierover.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.