Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

(On)aangekondigde controles

Groenkeur werkt met een systeem van aangekondigde en onaangekondigde controles.

Aangekondigde controles

Alle bedrijven met Groenkeur worden tenminste één keer per jaar getoetst door een onafhankelijke certificatie instelling tijdens de jaarlijkse audit. De specialistisch opgeleide auditoren toetsen zowel het kwaliteitsmanagement binnen bedrijfssystemen als de kwaliteit van opgeleverde projecten.

Juist door te kijken naar opgeleverde projecten kunnen deze auditoren vaststellen of naast het kwaliteitsmanagement ook het vakmanschap structureel voldoet aan de vastgelegde normen van Groenkeur.

onaangekondigde controle groenkeur audit

Onaangekondigde controles

Vanaf 2016 krijgen Groenkeur-ondernemers ook onaangekondigde controles. Vakmensen uit de groene sector die geen deelnemer zijn van Groenkeur bezoeken steekproefsgewijs certificaathouders. Zij onderzoeken in de praktijk of projecten voldoen aan de kwaliteit die van een certificaathouder verwacht mag worden. De resultaten zijn tot op heden zeer positief. Dit horen we van de opdrachtgevers die bij deze controles betrokken zijn.

Door Groenkeur-ondernemers ook onaangekondigd te laten controleren, zijn wij in staat te toetsen of de kwaliteit van de Groenkeur-certificaathouder altijd op een hoog niveau is. Van iedere onaangekondigde controle wordt een rapport opgemaakt dat aan zowel de Groenkeur-ondernemer als zijn opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Bij de onaangekondigde controle gaan inspecteurs specifiek in op de kwaliteit van het geleverde werk, de vakbekwaamheid van het personeel en de genomen verkeersmaatregelen bij lopende projecten. De controles worden maximaal 24 uur van tevoren gemeld. De opdrachtgever wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de controle.

Een deelnemer of opdrachtgever kan een onaangekondigde controle opnemen in de offerte of uitvraag. Neem hiervoor contact op met Bureau Groenkeur.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.