Het enige onafhankelijke keurmerk voor groen in Nederland!

Duurzaam en circulair werken binnen Groenkeur

Afgelopen maanden hebben thema’s duurzaam en circulair werken binnen Groenkeur ruim de aandacht gekregen. Allereerst in een daarvoor speciaal in het leven geroepen klankbordgroep op 21 april. En vervolgens in een gezamenlijke bijeenkomst van het college en het bestuur op 25 mei., zij gingen aan de slag met persona’s die kozen voor het opnemen van duurzaamheid in de basisnorm.

Om de thema’s duurzaam en circulair werken vanuit verschillende perspectieven te kunnen bespreken is gebruik gemaakt van de vier persona’s die Groenkeur gebruikt in communicatie-uitingen. Voor de discussie zijn deze enigszins aangepast.

Persona’s

De persona’s vertegenwoordigen een traditionele (Henk) en een voorlopende (Erica) opdrachtgever en een traditionele (Bert) en voorlopende (Sanne) Groenkeur-deelnemer.

Duurzaam en circulair werken binnen Groenkeur met Persona's van Groenkeur met opdrachtgevers Henk en Erica en aannemers Bert en Sanne

Vervolgens is de deelnemers aan de discussie gevraagd een keuze te maken uit een vijftal opties:

Duurzaam en circulair werken binnen Groenkeur, de opties op een rij.

Basisnormen

In beide overleggen is geconcludeerd dat de urgentie voor de thema’s duurzaamheid en circulair werken voor Groenkeur duidelijk is. Niets doen en alleen faciliteren zijn dan ook niet aan de orde. Net als in de klankbordgroep kreeg het uitwerken van basisnormen de voorkeur van het college en het bestuur. En dan met een voorkeur voor het uitwerken van de basisnormen in het schema in plaats van het uitwerken als add-on.

Op 25 juni staat het onderwerp op de agenda van het bestuur en zal een definitieve keuze worden gemaakt. Heeft u belangstelling of ideeën hoe dit het beste in de schema’s voor Boomverzorging, Groenvoorziening en Dakbegroening & Gevelbegroening een plek kan krijgen? Of wil je hierover meepraten? Laat het ons weten via info@groenkeur.nl of bel naar 085 40 107 40.

Cookiemelding

Op deze website gebruikt Groenkeur cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Zie voor meer informatie ons privacy statement.